Grau de Física

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció


¿Què es pretén amb aquest ensenyament?


Adquirir coneixements fonamentals sobre els fenòmens físics i teòrics, i sobre les lleis que els regeixen o els models que els expliquen.

Saber formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic, i utilitzar-les en la resolució de problemes.

Utilitzar el mètode experimental com a mitjà per desenvolupar el coneixement científic i validar teories i models físics.

Obtenir coneixements de física necessaris per accedir a estudis de postgrau i al món laboral, incloent la docència.

¿De què podràs treballar?


Podràs treballar en els següents àmbits:

Investigació fonamental o aplicada en centres d'investigació.
Investigació i desenvolupament en indústries.
Docència.
Serveis meteorològics.
Geofísica.
Sanitat.
Medi ambient.
Física nuclear.
Empreses d'informàtica.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès per descobrir i entendre o explicar els fenòmens físics que passen en el nostre al voltant: astronomia, meteorologia, comportament de materials, electrònica, electromagnetisme, òptica, etc.

Interès general per les ciències i noves tecnologies.

Capacitat de raonament lògic.

Facilitat per a les matemàtiques i la física.

El perfil adequat d'ingrés és el d'estudiants de batxillerat de la modalitat Ciències i Tecnologia que com a mínim hagin cursat les matèries de física i matemàtiques, o estudiants d'altres procedències amb coneixements equivalents. Així mateix és recomanable haver cursat matèries d'electrotècnia, química, biologia i ciències de la terra i el medi ambient.

Grau de Física
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Cursos més populars
X