Universitat de Barcelona
Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció¿Què es pretén amb aquest ensenyament?

Adquirir coneixements fonamentals sobre els fenòmens físics i teòrics, i sobre les lleis que els regeixen o els models que els expliquen.Saber formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic, i utilitzar-les en la resolució de problemes.Utilitzar el mètode experimental com a mitjà per desenvolupar el coneixement científic i validar teories i models físics.Obtenir coneixements de física necessaris per accedir a estudis de postgrau i al món laboral, incloent la docència.¿De què podràs treballar?

Podràs treballar en els següents àmbits:Investigació fonamental o aplicada en centres d'investigació.

Investigació i desenvolupament en indústries.

Docència.

Serveis meteorològics.

Geofísica.

Sanitat.

Medi ambient.

Física nuclear.

Empreses d'informàtica.Veure més

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Interès per descobrir i entendre o explicar els fenòmens físics que passen en el nostre al voltant: astronomia, meteorologia, comportament de materials, electrònica, electromagnetisme, òptica, etc.Interès general per les ciències i noves tecnologies.Capacitat de raonament lògic.Facilitat per a les matemàtiques i la física.El perfil adequat d'ingrés és el d'estudiants de batxillerat de la modalitat Ciències i Tecnologia que com a mínim hagin cursat les matèries de física i matemàtiques, o estudiants d'altres procedències amb coneixements equivalents. Així mateix és recomanable haver cursat matèries d'electrotècnia, química, biologia i ciències de la terra i el medi ambient.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Física

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos