Grau en Geologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?


L'objectiu general del grau de Geologia és formar professionals amb un coneixement bàsic i ampli de la geologia i els camps d'aplicació, amb capacitat d'adaptar-s'a un entorn laboral en evolució constant. Els graduats podran incorporar-s'a empreses privades i públiques, serveis geològics dels diverses administracions, centris de recerca, ensenyament, etc.

L'especialització dels graduats és fa en els centris de treball i a través de màsters que ofereixen els universitats.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centri: Facultat de Geologia


De què podràs treballar?


El títol capacita per a la professió de geòleg. Els geòlegs podin treballar en un espectre d'activitats ampli:
Geologia bàsica.
Recursos minerals i energètics.
Geologia ambiental.
Hidrogeologia.
Geologia de l'enginyeria.
Gestió del patrimoni paleontològic i geològic.
Cingles geològics.
Geologia marina.

També podrà accedir a l'ensenyament secundari (després d'haver cursat el màster corresponent), a més de l'ensenyament superior i la recerca.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica(FB) 60
Obligatòria (OB) 150
Optativa (OT) 18
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Bona basi, pel que fa a ensenyament secundari, en el camp dels matemàtiques, la física i la química, com també en matèries directament relacionades amb el grau, per exemple la geologia, la biologia i els ciències del medi ambient.

Familiarització amb programis de tractament de textos i fulls de càlcul.

Domini suficient de l'anglès que permeti, com a mínim, la comprensió de textos científics.

Certa experiència en sortides a la muntanya.
Grau en Geologia
Facultat de Geologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Geologia (UB)
Facultad de Geología (UB)
Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona
Cursos més populars
X