Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (UOC)

13 Persones han demanat informació
1129 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau online de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC proporciona una àmplia formació a les diferents àrees de valor de l'empresa i aprofundeix en l'àmbit del màrqueting digital i en les funcions específiques de la investigació de mercats.

Temari

Formació bàsica (60 ECTS) - Crèdits
• Introducció a l'empresa 6
• Introducció a la informació financera 6
• Fonaments de màrqueting 6
• Mercats i conducta 6
• Comportament dels agregats econòmics 6
• Fonaments d'estadística 6
• Introducció al dret 6
• Iniciativa emprenedora 6
• Iniciació a les competències TIC 6
• Idioma modern: anglès I 6
Assignatures obligatòries (126 ECTS) - Crèdits
• Anàlisi dels estats financers 6
• Anàlisi multivariant 6
• Canals de distribució 6
• Comportament del consumidor 6
• Control pressupostari i de gestió 6
• Decisions estratègiques de producció 6
• Direcció de màrqueting 6
• Direcció de productes i marques 6
• Estadística aplicada 6
• Estratègies i tècniques de comunicació de màrqueting 6
• Estructura econòmica 6
• Idioma modern: anglès II 6
• Inversió empresarial 6
• Investigació de mercats 6
• Logística 6
• Màrqueting digital 6
• Màrqueting quantitatiu 6
• Persones i organització 6
• Planificació estratègica de màrqueting 6
• Règim jurídic del mercat 6
• Tècniques dexpressió escrita acadèmica i professional 6
Assignatures optatives (126 crèdits ECTS) - Crèdits
• CrèditsBusiness Game: simulació de negocis 6
• Comerç exterior 6
• Comunicació i imatge corporativa 6
• Direcció publicitària 6
• Estratègies de màrqueting digital 6
• Habilitats directives 6
• Iniciació a les matemàtiques 6
• Integració de mercats 6
• Disseny d'experiència d'usuari 6
• International management 6
• Introducció al Business Intelligence i Big Data 6
• Màrqueting en mitjans socials 6
• Màrqueting internacional 6
• Negociació 6
• Pensament creatiu 6
• Pràctiques empresarials I 6
• Pràctiques empresarials II 6
• SEO, SEM i analítica web 6
• Tècniques de venda 6
• Tecnologies del comerç electrònic 6
• Temes actuals de màrqueting 6
• Treball final de grau 6

Destinataris

El pla d'estudis del grau de Màrqueting i investigació de mercats dissenyat per la UOC pretén formar professionals polivalents i dotar-los d'una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, la qual els capacita per desenvolupar adequadament les diverses professions relacionades amb els diferents àmbits del màrqueting i la investigació de mercat, i sobretot les relacionades amb:
• Gestió i direcció de màrqueting al negoci.
• Investigació comercial o de mercats.
• Gestió i adreça d'activitats de distribució comercial.
• Direcció de programes de comunicació integrada al màrqueting.
• Gestió i adreça d'iniciatives de comerç electrònic i negoci electrònic.
• Gestió i direcció d'iniciatives comercials i de negoci a mercats exteriors i desenvolupament de funcions comercials i de direcció de la força de vendes.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat segons les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu principal del grau de Màrqueting i investigació de mercats de la UOC és preparar professionals versàtils i capaços d'adaptar-se i desenvolupar funcions de direcció i gestió de màrqueting en qualsevol institució pública o privada, així com d'encarregar-se de funcions específiques de investigació comercial, o diniciar el seu propi negoci.
Algunes competències són
• Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
• Aplicar els coneixements teòrics i les eines de recerca dels mercats a la definició de solucions de negoci.
• Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
• Entendre i fer entendre, en una organització, la importància d"adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
• Crear i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC en general i dInternet i els sistemes de comerç electrònic en particular.
• Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals dels graduats estan orientades a l'exercici de càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting al món de les empreses i les organitzacions, ia l'exercici lliure de la professió. Els graduats són professionals sòlids i polivalents que es distingeixen perquè saben entendre i gestionar les claus de l'entorn empresarial actual. Les principals sortides professionals del grau de Màrqueting i investigació de mercats tenen a veure amb: Direcció estratègica. Direcció de màrqueting. Canals de distribució. Direcció de la comunicació integrada al màrqueting. Investigació comercial. Màrqueting global. Màrqueting digital. Adreça comercial. Iniciativa emprenedora.

Promocions

8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X