Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Màrqueting i Investigació de mercats (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits

Descripció

El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC proporciona un coneixement ampli de les diferents àrees de valor de l'empresa i aprofundeix en l'àmbit del màrqueting i en les funcions específiques de la investigació de mercats.

El grau online de Màrqueting i Investigació de Mercats ofereix a l'estudiant les capacitats analítiques i directives exigides en un entorn altament dinàmic com l'actual, on la competitivitat de les empreses està determinada per l'adaptació ràpida al medi i la capacitat d'innovació.

La titulació proporciona una formació d'alt nivell i rigor acadèmic, i incorpora les tendències i els nous reptes que es dibuixen en la societat de la informació i el coneixement (SIC) actual.

L'orientació del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és clarament professionalitzadora, ja que prepara l'estudiant per a incorporar-se a qualsevol institució pública o privada del sector, i per a iniciar el seu propi negoci.

Des de la UOC som conscients de la importància, dins del món del màrqueting, de saber administrar i utilitzar correctament les tecnologies de la informació (TIC) més adequades per al coneixement del mercat i la presa de decisions de màrqueting, i de planificar i gestionar el temps d'una manera òptima. També donem les eines perquè l'estudiant sàpiga comunicar-se adequadament, tant per escrit com oralment, en llengua pròpia i en anglès. I tot això, practicant i difonent un comportament innovador, dialogant, ètic i responsable.

Competències:

Competències transversals

 • Capacitat per a aprendre a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.

 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

 • Capacitat per a la negociació.

 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmic i professional.

 • Capacitat per a emprendre i innovar.


Competències específiques


 • Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

 • Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.

 • Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.

 • Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC, en general, i d'internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.

 • Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.

 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.

 • Capacitat per a planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte en el canal.

 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.

 • Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i per a liderar equips de vendes.

 • Capacitat per a aprendre a valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

El pla d'estudis del grau de Màrqueting i investigació de mercats es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
• 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
• 48 crèdits ECTS optatius.
El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives * 48
Treball final de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna.
total 240

Assignatures:
Semestre 1:
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Introducció a la informació financera 6 ECTS.
• Mercats i conducta 6 ECTS.
• Iniciativa emprenedora 6 ECTS.
• Iniciació a les competències TIC 6 ECTS.

Semestre 2:
• Fonaments de màrqueting 6 ECTS.
• Introducció al dret 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.
• Comportament dels agregats econòmics 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès I 6 ECTS.

Semestre 3:
• Persones i organitzacions 6 ECTS.
• Estructura econòmica 6 ECTS.
• Estadística aplicada 6 ECTS.
• Direcció de màrqueting 6 ECTS.
• Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional 6 ECTS.

Semestre 4:
• Inversió empresarial 6 ECTS.
• Decisions tàctiques de producció 6 ECTS.
• Anàlisi multivariant 6 ECTS.
• Comportament del consumidor 6 ECTS.
• Idioma modern: anglès II 6 ECTS.

Semestre 5:
• Anàlisi dels estats financers 6 ECTS.
• Règim jurídic del mercat 6 ECTS.
• Investigació de mercats 6 ECTS.
• Direcció de productes i marques 6 ECTS.
• Optativa I 6 ECTS.

Semestre 6:
• Control pressupostari i de gestió 6 ECTS.
• Canals de distribució 6 ECTS.
• Màrqueting quantitatiu 6 ECTS.
• Estratègies i tècniques de comunicació de màrqueting 6 ECTS.
• Optativa II 6 ECTS.

Semestre 7:
• Logística 6 ECTS.
• Màrqueting digital 6 ECTS.
• Planificació estratègica de màrqueting 6 ECTS.
• Optativa III 6 ECTS.
• Optativa IV 6 ECTS.

Semestre 8:
• Optativa V 6 ECTS.
• Optativa VI 6 ECTS.
• Optativa VII 6 ECTS.
• Optativa VIII 6 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.
Veure més

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici de curs: 18 de setembre 2019.

Objetius

L'objectiu principal del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC és preparar professionals versàtils i capaços d'adaptar-se i de desenvolupar funcions de direcció i gestió de màrqueting en qualsevol institució pública o privada, com també d'encarregar-se de funcions específiques de investigació comercial, o d'iniciar el seu propi negoci.

Titulació obtinguda

El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals dels graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC estan orientades a l'exercici de càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting en el món de les empreses i les organitzacions, i a l'exercici lliure de la professió.

Els graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC són professionals sòlids i polivalents que es distingeixen per saber entendre i gestionar les claus de l'entorn empresarial actual.

Les principals sortides professionals del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats tenen a veure amb:
Direcció estratègica.
Direcció de màrqueting.
Canals de distribució.
Direcció de la comunicació integrada en el màrqueting.
Investigació comercial.
Màrqueting global.
Màrqueting digital.
Direcció comercial.
Iniciativa emprenedora.

Promocions


 • Pagament fraccionat en quotes.

 • 8% dto. por matrícula anticipada hasta el 25 de junio 2019.Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Màrqueting i Investigació de mercats (UOC)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau de Màrqueting i Investigació de mercats (UOC)