Màster en Assessoria d'Empreses

Màster oficial
Presencial | On-line | Distància
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

És formar professionals altament qualificats en l'àmbit de l'assessoria legal per a l'empresa, la qual cosa exigeix també una formació complementària en el camp econòmic fonamentalment. Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la seva tasca com a assessor d'empresa, ja sigui com a professional independent que presta els seus serveis externs a l'organització empresarial, ja sigui com a professional integrat en qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa (assessoria jurídica, gestió economicofinancera, direcció, qualitat, logística, etc ...).

Temari

El programa d'aquest Màster es compon de les següents àrees de pràctica professional:
• Àrea Tributària
• Àrea Laboral i de Seguretat Social
• Àrea Econòmic-Financera
• Àrea Jurídica Mercantil
• Àrea d'Habilitats Professionals

Assignatures:
• Informàtica Aplicada a l'Assessoria d'Empreses
• Dret Tributari i Procediments Tributaris
• Impost sobre Successions i Donacions. ITP i AJD
• Habilitats i Competències Professionals de l'Assessor d'Empreses
• Pràctica en Contractació Mercantil
• Pràctica societària mercantil
• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
• Obligacions Comptables i Registrals
• Gestió Pressupostària i Anàlisi Financera
• Aspectes Pràctics de Seguretat Social en l'Empresa
• Impost sobre el Valor Afegit
• Tributació de no residents
• Drets d'Importació, IVA i impostos especials
• Obligacions mercantils i fiscals
• Pràctica en Negociació Col·lectiva
• Pràctica en Relacions Laborales6
• Impost sobre Societats
• Tributació Local
• Pràctiques Externes
• Treball Fi de Màster

Destinataris

Fonamentalment titulats en Dret, Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses o Ciències Polítiques i Sociologia, ia aquells universitaris que vulguin iniciar-se en la pràctica de l'assessoria d'empreses o desenvolupin la seva activitat professional en aquest àmbit i desitgin ampliar els seus coneixements.

Encara que l'exercici professional d'assessor d'empreses no encara reconeixement a la normativa espanyola, entenem que, donada la tendència cap a l'especialització, i el gran predicament que té la matèria empresarial, els estudiants del Màster Universitari en Assessoria d'Empreses s'orientaran cap a la prestació dels seus serveis en qualsevol de les àrees que ocupa o en totes elles. A més, en l'àmbit del sector públic, les competències adquirides amb aquest màster, poden ser molt útils per a l'ingrés en diversos cossos de l'Administració Pública.

 
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X