Màster en Business Analytics

Descripció

El Business Analytics és una eina de suport a la direcció estratègica i la gestió empresarial, que permet optimitzar la presa de decisions, augmentant la rendibilitat de les mateixes.
Aquest Màster està pensat per a persones amb curiositat en les eines que hi ha per mesurar els resultats que obtenim amb les nostres estratègies. Aprenem totes les opcions que hi ha per mesurar les accions en línia que realitzem, com també la visió necessària per saber extreure la informació adequada en la presa de decisions posterior a l'anàlisi.
És tan important saber connectar tots els KPI de mesurament existents de forma òptima, com saber llegir-los de la forma adequada.
 

Temari

• Mòdul 1: Què és i raó de ser de l'Business Analytics.
• Mòdul 2: Importància de el coneixement en la direcció de les empreses.
• Mòdul 3: El coneixement i la seva relació amb els processos estratègics i d'innovació.
• Mòdul 4: Principals sistemes d'informació: ERP; CRM; Sistemes "ad hoc".
• Mòdul 5: El procés estratègic com a mitjà de comunicació interna.
• Mòdul 6: The Balanced Scorecard: Descripció. Principals perspecti¬vas. The Balanced Scorecard com a eina clau per a l'alineament de l'organització.
• Mòdul 7: El Quadre de comandaments i el Quadre de Comandament Integral (QCI).
• Mòdul 8: Diferents eines de BI.
• Mòdul 9: Extracció, tractament i càrrega de dades (ETL).
• Mòdul 10: Data mining.
• Mòdul 11: Projecte final: Disseny i implantació d'un Quadre de comandaments estratègic contemplant les diferents àrees funcionals d'una organització.

Destinataris

• Nous llicenciats i professionals que vulguin ampliar els seus horitzons laborals.
• Professionals amb experiència que vulguin assumir noves competències i responsabilitats, així com tenir un reconeixement.
• Empreses que busquin especialització del seu personal.
• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior en l'àrea de negocis que busquen una preparació pràctica per entrar al món laboral.

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: Fins juliol 2021.

Objectius

• Integrar i potenciar el coneixement de totes les àrees de l'empresa, des de la gestió dels Recursos Humans, Departament Financer, Vendes, etc.
• Conèixer eines de tractament de dades tant per petites com grans empreses i corporacions.
• Formar i capacitar professionals per donar suport a la Direcció estratègica aportant intel·ligència en l'anàlisi de dades i resultats.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Business Analytics de INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Business Intelligence. Director estratègic.
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X