Màster en Publicitat, Relacions Públiques & Màrqueting (Comunicació Empresarial)

Descripció

Màster en Comunicació Empresarial. Per dirigir un departament de comunicació, els professionals necessiten una visió àmplia de tots els aspectes de el sector: màrqueting, publicitat, relacions públiques, finances, recursos humans, etc. Aquest màster ofereix una formació integral sobre com dirigir i gestionar els projectes de comunicació en la seva totalitat.
En INSA International Business School s'és conscient que les noves tecnologies estan a l'ordre del dia per als mercats nacionals i internacionals. Per això es renoven constantment els programes per adaptar-los a l'entorn de cada moment. La comunicació és una disciplina que requereix de professionals flexibles, persones creatives capaces d'adaptar-se a cada circumstància nova i innovar.

Temari

  • Gestió Publicitària.
  • Tècniques de Negociació.
  • Planificació estratègica de la Comunicació i Direcció de Comptes.
  • Màrqueting 2.0 i Màrqueting Relacional.
  • Direcció d'Art i Creativitat (Producció i Realització Publicitària).
  • Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments.
  • Pla de Comunicació.

Destinataris

• Nous llicenciats i professionals que vulguin ampliar els seus coneixements.
• Professionals amb experiència que vulguin assumir noves competències i responsabilitats.
• Empreses que busquin especialització del seu personal.
• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior en l'àrea de Publicitat, Màrqueting, Administració d'Empreses que busquen una preparació pràctica per entrar al món laboral.

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: Fins juliol 2021.

Objectius

• Formar professionals amb iniciativa, capacitats per assumir amb èxit a responsabilitats directives.
• Conèixer i aplicar les eines disponibles per dur a terme un pla de comunicació.
• Potenciar la capacitat d'anàlisi, treball en equip i presa de decisions.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Publicitat, Relacions Públiques & Màrqueting (Comunicació Empresarial) de INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Director i Gerent de Comunicació. Director i Gerent de Màrqueting. Emprenedors.

Tipus d'avaluació

avaluació contínua de cadascuna dels blocs a través de l'assistència a les classes i / o examen, de manera que l'alumne haurà d'haver superat cada assignatura de forma independent.

Horari

Dilluns a dijous de 19:00 a 22:00.
Màster en Publicitat, Relacions Públiques & Màrqueting (Comunicació Empresarial)
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X