Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster
Presencial
60 Crèdits
3.301,8 €

Descripció


Presentació


 


El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és un màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el coordina, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).


 


L'objectiu principal d'aquest màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques relacionats amb l'estudi de la llengua en contextos socials, comunicatius i d'aprenentatge; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en diferents àmbits d'aplicació dels estudis del discurs. En el mòdul d'optatives el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts aplicats orientats a reforçar una especialització o a preparar els estudiants per a un doctorat posterior.


 


Destinataris


 


El perfil idoni de l'estudiant del màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és el d'un llicenciat o graduat en l'àmbit del llenguatge, la comunicació social o les ciències socials. En el cas dels candidats que tinguin titulacions en altres àmbits, es valorarà que tinguin experiència en el sector dels mitjans de comunicació, del periodisme o de l'ensenyament de llengües.


 


Estructura


 


El màster ofereix dues modalitats: iniciació a la recerca i formació acadèmica avançada.


 


El pla d'estudis es compon de:


 


Un mòdul comú, que consisteix en tres assignatures obligatòries que proporcionen coneixements i habilitats en l'anàlisi lingüística i discursiva.


Un mòdul d'intensificació, en el qual els estudiants poden escollir entre les tres matèries que defineixen el caràcter interdisciplinari del màster: la comunicació, la societat i l'aprenentatge.


Un mòdul d'assignatures optatives, que poden reforçar una intensificació o preparar per a un doctorat o una professió posterior.


Un mòdul metodològic, en el qual s'ha de triar, com a mínim, una assignatura.


Un mòdul de treball individual, que inclou el projecte de recerca i el treball de fi de màster.


Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran


 


En acabar el màster, els estudiants seran capaços de:


 


Aplicar les principals teories i aproximacions pròpies dels estudis del discurs en les diferents disciplines de les ciències socials i humanes.


Analitzar les unitats, les categories, els nivells i altres estructures gramaticals (fonològiques, sintàctiques, semàntiques), pragmàtiques, retòriques, semiòtiques, estilístiques i superestructurals dels principals gèneres orals, escrits i multimodals del discurs com a formes d'ús del llenguatge, de la comunicació i de la interacció.


Construir corpus de dades qualitatives extretes de les pràctiques orals i escrites d'una comunitat sociocultural i adquirir criteris d'anàlisi i d'interpretació.


Interpretar les principals formes i funcions de comunicació en la societat i els seus efectes sobre els coneixements, les actituds, les ideologies, les normes i els valors públics.


Reflexionar de manera crítica sobre el paper del discurs i de la comunicació en la (re)producció de les diferents formes de desigualtat i de dominació en la societat contemporània.  


Sortides professionals


 


Consultoria general i especialitzada per a serveis discursius;


periodisme general i especialitzat;


publicitat;


interacció i comunicació dins i entre les empreses;


comunicació i propaganda política;


comunicació mèdica i de la salut;


comunicació multicultural;


mediació social (intercultural, educativa, sanitària, terapèutica, empresarial);


educació (gestió de la diversitat cultural i del multilingüisme), i


ensenyament de llengües en el seu plantejament comunicatiu i pragmàtic (producció i interpretació de textos i activitats de comunicació oral).


Veure més

Places

25

Durada

1 año académico a tiempo completo, 2 años académicos a tiempo parcial (60 créditos ECTS)

Perspectives laborals

Salidas profesionales
Consultoría general y especializada para servicios discursivos; periodismo general y especializado; publicidad; interacción y comunicación dentro de y entre las empresas;comunicación y propaganda política;
comunicación médica y de la salud;comunicación multicultural; mediación social (intercultural, educativa, sanitaria, terapéutica, empresarial);traducción; educación (gestión de la diversidad cultural y del multilingüismo);enseñanza de idiomas en su planteamiento comunicativo y pragmático (producción e interpretación de textos y actividades de comunicación oral).

Preu

3.301,8 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge