Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster
Presencial
  • Barcelona
3.079 €

Descripció


Presentació


 


El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és un màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el coordina, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).


 


L'objectiu principal d'aquest màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques relacionats amb l'estudi de la llengua en contextos socials, comunicatius i d'aprenentatge; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en diferents àmbits d'aplicació dels estudis del discurs. En el mòdul d'optatives el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts aplicats orientats a reforçar una especialització o a preparar els estudiants per a un doctorat posterior.


 


Destinataris


 


El perfil idoni de l'estudiant del màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és el d'un llicenciat o graduat en l'àmbit del llenguatge, la comunicació social o les ciències socials. En el cas dels candidats que tinguin titulacions en altres àmbits, es valorarà que tinguin experiència en el sector dels mitjans de comunicació, del periodisme o de l'ensenyament de llengües.


 


Estructura


 


El màster ofereix dues modalitats: iniciació a la recerca i formació acadèmica avançada.


 


El pla d'estudis es compon de:


 


Un mòdul comú, que consisteix en tres assignatures obligatòries que proporcionen coneixements i habilitats en l'anàlisi lingüística i discursiva.


Un mòdul d'intensificació, en el qual els estudiants poden escollir entre les tres matèries que defineixen el caràcter interdisciplinari del màster: la comunicació, la societat i l'aprenentatge.


Un mòdul d'assignatures optatives, que poden reforçar una intensificació o preparar per a un doctorat o una professió posterior.


Un mòdul metodològic, en el qual s'ha de triar, com a mínim, una assignatura.


Un mòdul de treball individual, que inclou el projecte de recerca i el treball de fi de màster.


Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran


 


En acabar el màster, els estudiants seran capaços de:


 


Aplicar les principals teories i aproximacions pròpies dels estudis del discurs en les diferents disciplines de les ciències socials i humanes.


Analitzar les unitats, les categories, els nivells i altres estructures gramaticals (fonològiques, sintàctiques, semàntiques), pragmàtiques, retòriques, semiòtiques, estilístiques i superestructurals dels principals gèneres orals, escrits i multimodals del discurs com a formes d'ús del llenguatge, de la comunicació i de la interacció.


Construir corpus de dades qualitatives extretes de les pràctiques orals i escrites d'una comunitat sociocultural i adquirir criteris d'anàlisi i d'interpretació.


Interpretar les principals formes i funcions de comunicació en la societat i els seus efectes sobre els coneixements, les actituds, les ideologies, les normes i els valors públics.


Reflexionar de manera crítica sobre el paper del discurs i de la comunicació en la (re)producció de les diferents formes de desigualtat i de dominació en la societat contemporània.  


Sortides professionals


 


Consultoria general i especialitzada per a serveis discursius;


periodisme general i especialitzat;


publicitat;


interacció i comunicació dins i entre les empreses;


comunicació i propaganda política;


comunicació mèdica i de la salut;


comunicació multicultural;


mediació social (intercultural, educativa, sanitària, terapèutica, empresarial);


educació (gestió de la diversitat cultural i del multilingüisme), i


ensenyament de llengües en el seu plantejament comunicatiu i pragmàtic (producció i interpretació de textos i activitats de comunicació oral).


Veure més

Places

25

Durada

1 año académico a tiempo completo, 2 años académicos a tiempo parcial (60 créditos ECTS)

Perspectives laborals

Salidas profesionales
Consultoría general y especializada para servicios discursivos; periodismo general y especializado; publicidad; interacción y comunicación dentro de y entre las empresas;comunicación y propaganda política;
comunicación médica y de la salud;comunicación multicultural; mediación social (intercultural, educativa, sanitaria, terapéutica, empresarial);traducción; educación (gestión de la diversidad cultural y del multilingüismo);enseñanza de idiomas en su planteamiento comunicativo y pragmático (producción e interpretación de textos y actividades de comunicación oral).

Preu

3.079 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge