Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

1105 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.301 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 3.301 €

Descripció

Presentació
 
El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és un màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el coordina, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 
L'objectiu principal d'aquest màster és, d'una banda, fomentar la recerca i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques relacionats amb l'estudi de la llengua en contextos socials, comunicatius i d'aprenentatge; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en diferents àmbits d'aplicació dels estudis del discurs. En el mòdul d'optatives el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts aplicats orientats a reforçar una especialització o a preparar els estudiants per a un doctorat posterior.
 
Destinataris
 
El perfil idoni de l'estudiant del màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge és el d'un llicenciat o graduat en l'àmbit del llenguatge, la comunicació social o les ciències socials. En el cas dels candidats que tinguin titulacions en altres àmbits, es valorarà que tinguin experiència en el sector dels mitjans de comunicació, del periodisme o de l'ensenyament de llengües.
 
Estructura
 
El màster ofereix dues modalitats: iniciació a la recerca i formació acadèmica avançada.
 
El pla d'estudis es compon de:
 
Un mòdul comú, que consisteix en tres assignatures obligatòries que proporcionen coneixements i habilitats en l'anàlisi lingüística i discursiva.
Un mòdul d'intensificació, en el qual els estudiants poden escollir entre les tres matèries que defineixen el caràcter interdisciplinari del màster: la comunicació, la societat i l'aprenentatge.
Un mòdul d'assignatures optatives, que poden reforçar una intensificació o preparar per a un doctorat o una professió posterior.
Un mòdul metodològic, en el qual s'ha de triar, com a mínim, una assignatura.
Un mòdul de treball individual, que inclou el projecte de recerca i el treball de fi de màster.
Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran
 
En acabar el màster, els estudiants seran capaços de:
 
Aplicar les principals teories i aproximacions pròpies dels estudis del discurs en les diferents disciplines de les ciències socials i humanes.
Analitzar les unitats, les categories, els nivells i altres estructures gramaticals (fonològiques, sintàctiques, semàntiques), pragmàtiques, retòriques, semiòtiques, estilístiques i superestructurals dels principals gèneres orals, escrits i multimodals del discurs com a formes d'ús del llenguatge, de la comunicació i de la interacció.
Construir corpus de dades qualitatives extretes de les pràctiques orals i escrites d'una comunitat sociocultural i adquirir criteris d'anàlisi i d'interpretació.
Interpretar les principals formes i funcions de comunicació en la societat i els seus efectes sobre els coneixements, les actituds, les ideologies, les normes i els valors públics.
Reflexionar de manera crítica sobre el paper del discurs i de la comunicació en la (re)producció de les diferents formes de desigualtat i de dominació en la societat contemporània.  
Sortides professionals
 
Consultoria general i especialitzada per a serveis discursius;
periodisme general i especialitzat;
publicitat;
interacció i comunicació dins i entre les empreses;
comunicació i propaganda política;
comunicació mèdica i de la salut;
comunicació multicultural;
mediació social (intercultural, educativa, sanitària, terapèutica, empresarial);
educació (gestió de la diversitat cultural i del multilingüisme), i
ensenyament de llengües en el seu plantejament comunicatiu i pragmàtic (producció i interpretació de textos i activitats de comunicació oral).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

1 año académico a tiempo completo, 2 años académicos a tiempo parcial (60 créditos ECTS)

Perspectives laborals

Salidas profesionales Consultoría general y especializada para servicios discursivos; periodismo general y especializado; publicidad; interacción y comunicación dentro de y entre las empresas;comunicación y propaganda política; comunicación médica y de la salud;comunicación multicultural; mediación social (intercultural, educativa, sanitaria, terapéutica, empresarial);traducción; educación (gestión de la diversidad cultural y del multilingüismo);enseñanza de idiomas en su planteamiento comunicativo y pragmático (producción e interpretación de textos y actividades de comunicación oral).
Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X