Màster d'Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

Facultat de Filología (UB)

Màster oficial
Presencial
90 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció


Els objectius específics del màster són oferir una formació específica orientada a la formació de professionals. S'espera que l'estudiant:- assoleixi els coneixements lingüístics, pragmàtics i culturals i les habilitats pertinents per a l'exercici de la docència de l'espanyol com a llengua estrangera i que obtingui la base teòrica adequada per a l'avaluació i el tractament de l'error a l'aula.- reflexioni entorn dels continguts lingüístics i culturals més rellevants en la creació de materials per a l'ensenyament de l'ELE.- adquireixi les estratègies necessàries per dissenyar materials destinats a la pràctica gramatical i cultural.- sigui capaç de dissenyar i produir materials destinats al desenvolupament de les habilitats lingüístiques, de les destreses comunicatives i de la competència cultural:  manuals, gramàtiques, diccionaris, lectures graduades, material de reforç, webs de recursos, material audiovisual, etc.- es converteixi en especialista en la variació lingüística i cultural del món hispànic, a fi que pugui assolir una àmplia competència en l'ús de l'espanyol.- sigui conscient de la diversitat interna de la llengua objecte d'estudi i en conegui els dialectes, nivells i registres a fi que els pugui fer servir de manera eficaç en el seu àmbit professional.- identifiqui els trets de les diferents varietats de l'espanyol i el seu reflex en els mitjans de comunicació, i les diverses formes artístiques en què aquests trets es manifesten.Veure més

Destinataris

Titulacions en àrees relacionades amb les filologies i la lingüística, les humanitats, les ciències socials, les noves tecnologies i la psicologia.
Requisits

Acreditar coneixements de llengües estrangeres

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Places

30

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster d'Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

Màster d'Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals