Facultat de Filología (UB)

Màster d'Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

Facultat de Filología (UB)

Màster oficial
Presencial
90 Crèdits

Descripció


Els objectius específics del màster són oferir una formació específica orientada a la formació de professionals. S'espera que l'estudiant:- assoleixi els coneixements lingüístics, pragmàtics i culturals i les habilitats pertinents per a l'exercici de la docència de l'espanyol com a llengua estrangera i que obtingui la base teòrica adequada per a l'avaluació i el tractament de l'error a l'aula.- reflexioni entorn dels continguts lingüístics i culturals més rellevants en la creació de materials per a l'ensenyament de l'ELE.- adquireixi les estratègies necessàries per dissenyar materials destinats a la pràctica gramatical i cultural.- sigui capaç de dissenyar i produir materials destinats al desenvolupament de les habilitats lingüístiques, de les destreses comunicatives i de la competència cultural:  manuals, gramàtiques, diccionaris, lectures graduades, material de reforç, webs de recursos, material audiovisual, etc.- es converteixi en especialista en la variació lingüística i cultural del món hispànic, a fi que pugui assolir una àmplia competència en l'ús de l'espanyol.- sigui conscient de la diversitat interna de la llengua objecte d'estudi i en conegui els dialectes, nivells i registres a fi que els pugui fer servir de manera eficaç en el seu àmbit professional.- identifiqui els trets de les diferents varietats de l'espanyol i el seu reflex en els mitjans de comunicació, i les diverses formes artístiques en què aquests trets es manifesten.Veure més

Destinataris

Titulacions en àrees relacionades amb les filologies i la lingüística, les humanitats, les ciències socials, les noves tecnologies i la psicologia.
Requisits

Acreditar coneixements de llengües estrangeres

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Places

30

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster d'Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster d'Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals