Màster Professor Espanyol com a Llengua Estrangera

1018 Persones estan visitant aquest curs
Preu 8.100 €
Sol·licita informació
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Màster Professor Espanyol com a Llengua Estrangera
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
90 crèdits
Preu 8.100 €

Descripció

Amb més de 500 milions de parlants que el tenen com a idioma matern, l'espanyol és la segona llengua nativa més utilitzada del món, per davant de l'anglès i tan sols superada pel mandarí.
A això caldria sumar altres dades que apunten a un protagonisme encara més gran en els propers anys. En aquest sentit, hi ha informes que afirmen que, en tres o quatre generacions, 1 de cada 10 habitants del planeta ho emprarà per comunicar-se. Així mateix, segons un estudi elaborat pel catedràtic Manuel Ángel Vázquez Medel, l'any 2050, l'espanyol serà la llengua materna més estesa del planeta.
Tot això sense oblidar que la primera economia mundial, els Estats Units, ja compta amb 50 milions de ciutadans d'origen hispà, col·lectiu que representa el 21% dels alumnes d'educació primària. Per aquest motiu, a les escoles secundàries i universitats d'aquest país, un 53% dels estudiants de llengües estrangeres opti per l'espanyol.
Aquestes evidències demostren la creixent projecció del castellà a tot el món i les oportunitats professionals per als que vulguin ensenyar a persones que no el tenen com a llengua materna.
Per donar resposta a aquesta circumstància, UniBA posa en marxa el seu Màster Universitari de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (FPELE), que prepara futurs professionals en la investigació i la impartició de l'espanyol com a llengua estrangera (ELE), en departaments d'espanyol de universitats internacionals, en centres de l'Institut Cervantes, en escoles d'idiomes, en editorials, etc .. El programa proporciona una completa formació teòrica i pràctica en l'ensenyament de les llengües estrangeres en general i d'ELE en particular, ia més, forma als participants en les diferents àrees de recerca lligades a aquest àmbit de coneixement.
Amb el propòsit de garantir l'excel·lència acadèmica, UniBA aprofita les sinergies i el bagatge de la Universitat de Barcelona (UB), institució que l'imparteix des de fa més de 25 anys, i actualment, en col·laboració amb el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.
La qualitat de la docència va a càrrec del claustre de la UB, triada com la millor universitat espanyola (QS Rànquing, 2014) i com una de les 100 millors del món (Taiwan Rànquing i US News, 2014).

Temari

Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueix en:
  • Mòduls de matèries obligatòries 50
  • Mòdul de matèries optatives 15
  • Pràctiques docents maig
  • Treball de Fi de Màster 20
TOTAL ECTS 90

Destinataris

Perfil recomanat:
Aquest màster s'adreça especialment a llicenciats / des i graduats / des (o titulats / es amb estudis estrangers comparables) en Filologia, Traducció i Pedagogia, o bé a altres titulats que vulguin reorientar la seva carrera professional, ja siguin espanyols o estrangers. Des del seu origen, el màster ha tingut un caràcter marcadament internacional i l'han cursat estudiants dels cinc continents. Es pretén que aquesta diversitat es mantingui i permeti continuar amb l'enriquiment intercultural que representa treballar amb grups d'estudiants de procedències diverses.

Requisits

Requisits generals: D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha d'estar en possessió d'un dels títols següents: Títol universitari oficial espanyol. Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial. Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, serà necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) per part de la Universitat de Barcelona que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent a la dels títols universitaris oficials espanyols i de que els estudis cursats faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Amb aquest programa d'estudis: Dominaràs els conceptes fonamentals en l'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres i sabràs aplicar-los a contextos educatius concrets. Coneixeràs els enfocaments didàctics propis de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera (ELE) i podràs posar-los en pràctica en diversos programes formatius. Estaràs preparat / a per analitzar i aplicar activitats educatives i desenvolupar a l'aula, propiciant així noves oportunitats d'aprenentatge. Podràs elaborar treballs de recerca en aprenentatge i didàctica de ELE. Sabràs utilitzar eines que facilitin reflexió sobre el procés formatiu propi, per poder així avaluar la pròpia actuació docent en funció de les exigències del context educatiu. Aconseguiràs una titulació oficial de màster i una formació que et permetrà cursar un programa de doctorat.

Perspectives laborals

El Màster Universitari de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (FPELE) et faculta per treballar com: Professor / a d'espanyol com a llengua estrangera en diversos àmbits educatius relacionats amb ELA. Treballar en l'àmbit editorial del sector educatiu de l'àrea. Investigador / a en l'àmbit de la didàctica de la llengua. Especialista en l'aplicació de les TIC a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. Aquest màster és un referent en ocupabilitat i inserció laboral dels estudiants que ho superen, gràcies al prestigi de les universitats participants.
Màster Professor Espanyol com a Llengua Estrangera
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Campus i seus: Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA)
Av. Gran Vía 16-20, 6ª planta (Edificio Nova Gran Via) 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X