Màster Universitari en l'ensenyament de l'espanyol com a Llengua Estrangera

1100 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster Universitari en l'ensenyament de l'espanyol com a Llengua Estrangera
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

En els últims temps la posició privilegiada que ha passat a ocupar la llengua espanyola entre les llengües del món i el consegüent augment de la demanda de l'ensenyament de l'espanyol han posat al descobert la necessitat d'avançar, investigar i formar-se en aquest àmbit.
Actualment l'espanyol és la segona llengua de comunicació internacional i la quarta més parlada al món (és la llengua materna de més de 400 milions de persones que viuen en més de 20 països). Als Estats Units hi ha més de 30 milions de castellanoparlants i al Canadà l'espanyol és la llengua amb un creixement més alt. Així mateix, l'explosiva demanda de cursos d'espanyol llengua estrangera que es va originar a principi de la dècada dels 90, i que ha anat incrementant progressivament fins a l'actualitat, és un altre factor positiu que denota la importància de formar bons professionals.
Europa comença a experimentar una situació força semblant. Segons dades de l'Institut Cervantes, entre 4 i 5 milions de persones estudien actualment espanyol com a llengua estrangera a la Unió Europea (UE). Igualment, s'ha incrementat l'interès per la llengua espanyola als països recentment incorporats a la UE, o en països com Noruega o Suïssa, on l'ascens del nombre d'alumnes resulta molt significatiu. Una conseqüència d'aquesta tendència és el marcat augment de la demanda de cursos d'espanyol sorgida a nivell mundial.
En aquest context, la Universitat Europea de l'Atlàntic ofereix amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) un màster en Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (MLAEELE), que pretén donar resposta a aquesta nova realitat ia les necessitats formatives actuals dels professors. Aquest Màster ha estat aprovat d'acord amb els criteris de convergència de Bolonya i compta amb el reconeixement oficial de tots els països de la Unió Europea.
Així mateix, s'ha desenvolupat un programa en el qual preval l'autonomia en l'aprenentatge sense descuidar una interacció constant, flexible i ajustada a les necessitats dels professors en formació. Per aquest motiu, els materials que s'ofereixen s'han elaborat per a ser utilitzats a través d'Internet en una interfície dissenyat a aquest efecte. Aquest tipus de formació se centra en una interacció virtual a través de canals com el correu electrònic, els fòrums, el xat, etc.

Temari

Lingüística aplicada a l'ensenyament de llengua:
 • Observació i investigació a l'aula 4 ECTS.
 • Estratègies de l'aprenentatge 4 ECTS.
 • La comunicació i l'adequació pragmalingüística 4 ECTS.
 • Llengua, cultura i bilingüisme 4 ECTS.
 • Tecnologia educativa en l'aprenentatge de llengües 4 ECTS.
 • Desenvolupament de les destreses a l'aula 4 ECTS.

L'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera:
 • La gramàtica de l'espanyol per a professors d'ELE 4 ECTS.
 • L'espanyol i les seves varietats 4 ECTS.
 • L'ensenyament del lèxic 4 ECTS.
 • Projectes i tasques 4 ECTS.
 • Avaluació del procés d'aprenentatge de llengües 4 ECTS.
 • Disseny curricular i programació: teoria i pràctica 4 ECTS.
 
Memòria de Màster 12 ECTS.

Destinataris

A qui va dirigit el Màster MLAEELE?
 • Llicenciats en Filologia Hispànica, en Traducció i Interpretació i en Lingüística.
 • Graduats universitaris de qualsevol titulació assimilable a les anteriors, ja es tracti de titulacions d'implantació futura en el sistema universitari espanyol, tant si es tracta de titulacions existents en els sistemes universitaris d'altres països.
 • Titulats universitaris de qualsevol especialitat que acreditin documentalment haver rebut formació específica en didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera, a través dels següent mitjans: docència reglada universitària en forma d'assignatures de lliure configuració, títols propis universitaris, cursos de formació que comptin amb l'auspici de l'Institut Cervantes, o bé que siguin assimilables a parer de l'òrgan competent de la Universitat de Jaén.
 • Titulats universitaris de qualsevol especialitat que acreditin documentalment haver exercit professionalment l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

Requisits

1. Requisits Lingüístics: Acreditar un domini suficient de l'espanyol com a llengua estrangera vehicular en l'àmbit acadèmic. Aquest domini es reconeixerà als qui acrediten haver cursat la seva titulació en universitats de països hispanoparlants. En altres casos, s'ha d'acreditar l'domini mitjançant la presentació de documents tals com el DELE Superior o altres assimilables parer de l'òrgan competent de la Universitat de Jaén. 2. Requisits Acadèmics: Els aspirants hauran d'acreditar coneixements avançats, a nivell de postgrau, en el camp acadèmic propi del màster; i molt particularment en els següents àmbits: adquisició de segones llengües, factors individuals en l'aprenentatge, creació i avaluació de materials i recursos didàctics, bases metodològiques i maneres de conduir l'aula. Si els aspirants no poden acreditar coneixements en aquestes àrees, hauran de realitzar un curs de capacitació que s'ofereix en el mateix programa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els cursos d'educació a distància dissenyats s'articulen a través d'un model de formació de tipus col·laboratiu que estimula la interacció i l'accés a l'experiència docent de tots els participants en el programa - tant tutors com alumnes- mitjançant els fòrums, debats i xats.

Durada

La durada del curs varia entre 18 i 30 mesos en funció de l'itinerari acadèmic que s'esculli i si cal realitzar el curs previ de capacitació.

Objectius

Es tracta d'un màster de tipus professional i modalitat de docència íntegrament virtual que faculta per a la incorporació al mercat laboral dels titulats en el camp de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. Això últim no només pel que fa a la pràctica docent a l'aula, sinó també en línies de treball afins, com ara el disseny i elaboració de materials docents, planificació i gestió de centres i cursos, activitat editorial, formació de formadors, etc. De manera més concreta, es poden formular els següents objectius: Incrementar el coneixement en lingüística aplicada a l'ensenyament de l'espanyol. Analitzar els mitjans i recursos necessaris en l'exercici professional de la didàctica de la llengua espanyola. Contribuir a la millora de la capacitació del professorat d'espanyol en els diferents nivells educatius. Potenciar les competències acadèmic-professionals relacionades amb l'ús i ensenyament de la llengua espanyola.

Titulació obtinguda

Per obtenir el títol corresponent els candidats han de superar 60 ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits).

Avantatges del curs

El programa es distingeix d'altres cursos de formació contínua en els següents aspectes: Trenca amb la visió reduccionista i limitada que generalment es té de l'ensenyament a distància en línia, la qual es caracteritza únicament per abastir l'alumne d'una sèrie de continguts i, com a conseqüència, per fomentar un aprenentatge individualista. D'acord amb la idea anterior, es presta una atenció molt especial als processos que són imprescindibles desencadenar perquè la formació sigui de qualitat i eficaç (aprenentatge col·laboratiu i constructivista). Es proporcionen materials i recursos didàctics dissenyats específicament per ajudar els participants a controlar i avaluar els seus progressos. S'ofereix accés en línia a tota la bibliografia considerada de consulta obligatòria. S'habiliten canals de comunicació efectius per respondre a consultes (correu electrònic, fòrums, xat, telèfon i fax) ...

Professorat

L'alumne rep assessorament personal i manté contacte tant amb el coordinador acadèmic del Màster com amb l'equip de tutors que l'integren. Cadascuna de les assignatures disposa d'un període de tutories durant el qual es duen a terme diferents activitats acadèmiques relacionades amb el contingut de la matèria (debats, xats, etc.). Durant aquest període l'alumne ha d'estudiar els continguts de l'assignatura i llegir la bibliografia pertinent. Així mateix, els tutors proporcionen ajuda per a resoldre qualsevol dubte o consulta acadèmica sobre els materials d'estudi. Aquest ajut es pot obtenir a través del correu electrònic del campus virtual.
Màster Universitari en l'ensenyament de l'espanyol com a Llengua Estrangera
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X