Màster Industrial en Microbiologia Farmacèutica i Sanitària

1092 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Màster Industrial en Microbiologia Farmacèutica i Sanitària
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Mollet del Vallès (Barcelona)
1200 hores
Consulteu el preu

Descripció

El Màster Industrial en Microbiologia Farmacèutica i Sanitària és presencial a Barcelona.

Temari

Microbiologia General (80 hores: 60 h teoria i 20h pràctica)
1. Introducció a la microbiologia
2. Els microorganismes: definició i tipus: els bacteris, els virus, els fongs i els paràsits
3. L'estructura bacteriana
4. El creixement microbià
5. El cultiu i aïllament de microorganismes
6. L'anàlisi microbiològic
7. Desinfecció i esterilització
8. Taxonomia bacteriana
9. Els bacteris gramnegatius
10. Els bacteris grampositius
11. Els fongs: floridures i llevats
12. Els virus
13. Els paràsits eucariotes: unicel·lulars i multicel·lulars
14. Seminaris i conferències
15. Pràctiques de laboratori

Microbiologia Industrial (32 hores teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques)
1. Gestió i organització en el laboratori microbiològic
2. Mètodes analítics
3. La validació dels mètodes i la qualificació dels equips
4. Aplicació de les validacions a cada tipus de paràmetre microbiològic

Biotecnologia Microbiana (32 hores teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques)
1. Biotecnologia i Microbiologia Industrial: conceptes generals, abast, desenvolupament històric i aplicacions.
2. Microorganismes amb interès biotecnològic i industrial: diversitat, aïllament, selecció i manteniment.
3. Millora i desenvolupament de microorganismes industrials. Mutagènesi i selecció de mutants. Recombinació. Mètodes de screening.
4. Millora i desenvolupament de ceps. Tecnologia de l'ADN recombinant (Introducció a l'Enginyeria Genètica). anàlisi METAGENÓMICO
5. Bioprocessing. Aspectes generals de les fermentacions. Mitjans de cultiu (generalitats). Disseny i optimització de mitjans de fermentació (mètodes estadístics). Esterilització. Preparació d'inòculs.
6. Bioprocessing. Sistemes de fermentació. Disseny de bioreactors. escalat
7. Bioprocessing. Recuperació dels productes de fermentació. Tractament de residuals. aspectes econòmics
8. Bioprocessing: Producció de metabòlits per cèl·lules i enzims immobilitzats. biotransformació microbiana
9. La biotecnologia aplicada als processos sostinguts
10. Processos de producció mitjançant química convencional
11. Concepte de processos industrials ecològicament sostinguts
12. Concepte de minimització de residus i reaprofitament dels subproductes
13. La Green chemistry
14. L'aplicació de la biotecnologia a processos sostinguts

Microbiologia clínica (80 hores: 32 teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques)
1. Introducció a la microbiologia clínica
2. Laboratori d'assaig
3. Els riscos biològics
4. L'hospital
5. El urinocultiu
6. El coprocultiu
7. El tracte respiratori
8. La sang (hemocultiu)
9. ETS (tracte genital)
10. SNC
11. Pell i mucoses
12. La virologia clínica
13. La parasitologia clínica

Pràctiques en empresa o grup experimental (380 h)
De les opcions se seleccionarà una depenent de la disponibilitat del centre de treball que aculli a l'alumne i de la disponibilitat del propi alumne: 1. Pràctiques en empresa. 2. Pràctica en grup experimental. 3. Projecte innovador de final de curs. 4. Projecte creació empresa innovadora.

Destinataris

A llicenciats o enginyers amb nocions bàsiques en algunes de les següents àrees: Biologia, Farmàcia, Biotecnologia, Alimentació i / o Veterinària.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

320h classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. 200 h treballs pràctics personalitzats. 150 h treball final de màster. 380 h pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. 150 h memòria pràctiques. Del 16/01/17 al 06/07/17

Objectius

Amb el Màster en Microbiologia es pretén aconseguir una alta capacitació teoricopràctica tant en metodologia microbiològica, com en la interpretació dels resultats analítics i en els sistemes de qualitat que s'han d'aplicar en els diferents laboratoris microbiològics. L'alumne adquirirà els coneixements necessaris en les diferents àrees on l'aplicació de la microbiologia és indiscutible, és a dir, sector clínic, sector farmacèutic, sector biotecnològic, sector ambiental. L'objectiu final del màster és que l'alumne compti amb una base sòlida que li permeti una ràpida adaptació a qualsevol laboratori microbiològic, que es pugui responsabilitzar tant de les tasques quotidianes com del desenvolupament de noves metodologies en qualsevol àrea microbiològica.

Pràctiques

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat. Pràctiques en empresa o grup experimental (380 h).

Promocions

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Beques: IUCT atorgarà un ajut del 50% de Col·laboració i Pràctiques entre tots els matriculats als Màsters de l'àrea de Microbiologia. Es valorarà expedient i CV.

Professorat

Coordinador del màster: Dr. Julio Palomar (Director de la Unitat de Negoci de Salut i Alimentació de IUCT).

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

Teoria: De dilluns a divendres de 18 a 22 h del 16 de gener al 3 de febrer; de dilluns a divendres de 18 a 20 h del 6 de febrer al 3 de març i de dilluns a divendres de 18 a 22 h del 13 al 31 de març. Pràctiques: De dilluns a divendres de 18 a 22 h del 2 al 22 de maig i el 7 de juny al 6 de juliol.
Màster Industrial en Microbiologia Farmacèutica i Sanitària
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X