Màster en Màrqueting Farmacèutic

1107 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Sol·licita informació
Barcelona School of Management UPF
Màster en Màrqueting Farmacèutic
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Més de 10.000 €

Descripció

El Màster en Màrqueting Farmacèutic (MIF) vol ser un pont cap al primer treball dins del món del màrqueting farmacèutic per a aquelles persones que aspiren a entrar-hi. I per a aquells professionals que ja estan dins, representa una oportunitat ben contrastada per aconseguir un desenvolupament professional més sòlid i ràpid.

Avui dia, la indústria farmacèutica està sotmesa a canvis radicals. Els paradigmes establerts durant dècades han deixat de ser vàlids per afrontar amb èxit el futur immediat. Per això, el sector necessita joves professionals capaços d'una mirada nova i que aportin unes competències i habilitats actualitzades a la nova realitat que vivim.

Per això, el màster s'orienta a proporcionar la formació en conceptes i eines de màrqueting específics del sector. Així mateix, combina la perspectiva local i internacional-necessària per entendre el sector farmacèutic d'avui dia-i les habilitats de gestió requerides per desenvolupar eficaçment des del primer dia en el món del màrqueting i comercial.

El programa compta amb un professorat format per directius i executius de companyies farmacèutiques-i empreses de serveis del sector-amb experiència quotidiana en les matèries que imparteixen.

Elements diferenciadors del Màster en Màrqueting Farmacèutic de la Barcelona School of Management.

Per progressar en la indústria farmacèutica és millor fer un màster especialitzat o un generalista? Pel que fa a aquest sector, és imprescindible conèixer el marc legal específic que el regeix, el comportament dels decisors institucionals, del prescriptor i de la farmàcia, així com l'especial comportament de l'usuari final en matèria de salut. Sense tot aquest coneixement, és impossible fer un màrqueting farmacèutic eficaç.

És aquest el millor Màster en Màrqueting Farmacèutic que puc triar? A continuació detallem alguns aspectes:

    El Màster en Màrqueting Farmacèutic té l'actiu d'una experiència acumulada de 18 edicions.
    Han cursat el programa més de 600 participants, molts d'ells ja en posicions directives amb capacitat de contractar nous professionals.
    Formen el claustre de professors un equip de gairebé 40 professionals, tots treballant en empreses farmacèutiques o de serveis del sector.
    En els últims cinc anys, un 97% dels participants assenyalen que sí que recomanarien el programa.

Per fer una bona inversió en temps i en diners quines garanties ofereix aquest màster? El màster garanteix que el participant serà capaç de fer el pla de màrqueting complet per a un producte farmacèutic, incloent tots els seus diversos públics objectiu, així com tots els canals de comunicació, tant els tradicionals com els digitals. Els participants que ho sol · licitin tindran la possibilitat de fer pràctiques en una empresa del sector mentre cursen el programa.

A més, els participants també desenvoluparan les habilitats personals de lideratge, de treball en equip, de comunicacions eficaces i de negociació, imprescindibles en el seu desenvolupament professional futur.

Objectius

    Proporcionar una visió integral i sistèmica del sector farmacèutic i del rol que té la funció màrqueting en el marc competitiu actual.
    Capacitar? Des del conceptual i el pràctic-per poder assumir la responsabilitat del disseny del Pla de Màrqueting per a qualsevol producte o servei farmacèutic, així com la seva gestió operativa.
    Formar i entrenar en les diferents competències i habilitats personals per desenvolupar-se amb seguretat en qualsevol posició dins de l'organització comercial.
    Aportar un primer nivell d'experiència laboral a tots aquells participants que no la tinguin, mitjançant la realització de pràctiques professionals en un departament de Màrqueting de la Indústria Farmacèutica.

Metodologia

Totes les sessions lectives del Màster en Màrqueting Farmacèutic inclouran discussió, casos reals i exercicis pràctics. A més, hi haurà l'oportunitat de desenvolupar una tesina al llarg del curs, treballada en grup i amb la tutela d'un professor.

El programa compta amb un professorat format íntegrament per representants del sector farmacèutic amb experiència quotidiana en les matèries impartides.
Avaluació

L'avaluació dels participants es farà en una triple vessant:

? Tesines: realització i presentació pública d'una tesina grupal.

? Treballs individuals: realització individual d'exercicis sobre els mòduls.

? Assistència: es requereix un elevat nivell d'assistència a les sessions lectives de curs.

Temari

Mòdul 1. Màrqueting Rx: gestió operativa

    
Introducció al mercat farmacèutic: global i nacional.
    
Principis de màrqueting. Producte i marca.
    
Investigació de mercat: fonts secundàries i tècniques ad-hoc.
    
Anàlisi estratègic: DAFO i BCG.
    
Definició d'objectius de màrqueting: quantitatius i qualitatius.
    
Segmentació, Targeting i Posicionament.
    
Estratègies de màrqueting. Preu i reemborsament.
    
Pla d'acció.
    
Legislació promocional i autoregulació.

Mòdul 2. Market access i decisors institucionals

    
El sistema sanitari espanyol.
    
Gestió dels decisors institucionals.

Mòdul 3. Medical Marketing

    
Desenvolupament clínic i autorització de medicaments.
    
Investigació resultats salut.
    
Pla de publicacions científiques i gestió de líders d'opinió.
    
Interacció Màrqueting / R + D. Elaboració dels plans Metge-Màrqueting.
    
Informació científica. BBDD i serveis de MBE a internet.
    
Gestió de crisi per motius de seguretat.

Mòdul 4. Comunicació

    
Segmentació tipològica del públic objectiu.
    
Benefici de producte i declaració de posicionament.
    
Estratègies de comunicació per a nous productes Rx: pre-màrqueting i llançament.
    
Estratègies de comunicació per a productes madurs Rx.
    
Estratègies DTC per a productes Rx.

Mòdul 5. Finances

    
Conceptes bàsics de finances per a màrqueting: el Compte d'Explotació i el Pressupost.
    
Control de Gestió aplicat al Màrqueting.

Mòdul 6. Màrqueting hospitalari

    
Introducció al mercat hospitalari. Estructura sanitària.
    
Plans de màrqueting de productes innovadors i productes me-too.
    
Estructura comercial del proveïdor hospitalari.
    
La visita i la negociació hospitalària.

Mòdul 7. Màrqueting OTC i Parafarmàcia

    
Automedicació, portafolis EFP i variables del màrqueting OTC.
    
Estratègies OTC. Casos pràctics.
    
Gestió del canal farmàcia i de la força de vendes.
    
El segment de la Parafarmàcia en el negoci OTC.
    
Planificació de la publicitat en mitjans massius.

Mòdul 8. CRM i Digital Pharma

    
Fonaments de màrqueting relacional.
    
Màrqueting relacional aplicat al prescriptor.
    
Ús integrat de canals online i offline en les comunicacions a prescriptors.
    
Programes de fidelització on / off per a oficines de farmàcia i usuaris.
    
Filosofia CRM al mercat hospitalari.

Mòdul 9. Creativitat

    
Briefing i procés creatiu.
    
L'agència de comunicació healthcare.
    
Concepte creatiu i avaluació d'idees.
    
Anàlisi creatiu de les comunicacions a professionals ia l'usuari final.

Mòdul 10. Màrqueting Rx: gestió estratègica i internacional

    
Formulació de l'estratègia.
    
Màrqueting estratègic vs. màrqueting operacional. Target Product Profile.
    
Identitat de marca.
    
Gestió internacional de marques. Interacció màrqueting global-màrqueting local.
    
Anàlisi DAFO d'empresa i disseny del portafoli de productes.
    
Estratègies de producte i preu.
    
Gestió del cicle de vida dels productes.
    
Licensing in / out.

Mòdul 11. Direcció de vendes

    
L'entorn, el mercat, els clients i la venda.
    
El pla de vendes.
    
Co-promoció i co-màrqueting. La motivació del venedor.
    
El disseny de la xarxa de vendes de visita mèdica.
    
Sistemes d'informació per a una gestió eficaç.
    
Marcadors d'activitat de les xarxes de vendes (KPIs).

Mòdul 12. Competències personals i habilitats directives

    
Lideratge personal i Intel · ligència Emocional.
    
Gestió de projectes.
    
Comunicació personal i gestió de conflictes.
    
Presentacions eficaces.
    
Lideratge i Direcció.
    
Organització i gestió del temps.
    
Experiències de carrera professional i marca personal.
    
Jornada de Teambuilding (outdoor).

Mòdul 13. Tesines

A partir del segon mes del programa i fins al final del mateix, els participants desenvoluparan en equip un Pla de màrqueting sota la direcció i guia d'un professor tutor.

Mòdul 14. Conferències i networking Alumni

Al llarg del programa es desenvoluparan diverses conferències per part de rellevants representants d'empreses i institucions del sector farmacèutic i sanitari. Aquestes conferències estaran obertes a l'assistència del col · lectiu Alumni de les anteriors edicions del programa.

Mòdul 15. Coaching personalitzat i assessment competencial

    
Al llarg del curs, cada participant del programa tindrà com a mínim una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster.
    
Així mateix, realitzarà un assessment competencial amb l'objectiu de millorar el seu nivell d'autoconeixement personal i professional i elaborar un Pla de Desenvolupament Individual.

Titulació i valor acadèmic
Màster en Màrqueting Farmacèutic, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

VALOR ACADÈMIC
60 ECTS *

* European Credit Transfer System. 1 crèdit ECTS equival a una dedicació total aproximada de 25 hores per part del participant, incloent hores lectives i treball personal.

Destinataris

El Màster en Màrqueting Farmacèutic s'adreça a tots aquells professionals interessats a desenvolupar-se professionalment en el departament de màrqueting o l'àrea comercial de qualsevol tipus d'empresa o institució del sector farmacèutic.

Així mateix, aquest màster és una oportunitat perquè qualsevol professional que actualment es troba treballant en un laboratori adquireixi una visió global i es doti del bagatge professional necessari per entendre la singularitat d'aquest sector, en les àrees comercials i de màrqueting.

Requisits

Per accedir al Màster en Màrqueting Farmacèutic cal ser llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat. És preferible disposar d'una titulació de l'àmbit de les ciències de la salut.
Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals, i del lloc de treball que ocupin.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

La llengua vehicular serà el castellà.

Durada

Inici: setembre 2012. Fi: juliol 2013. Durada: 9 mesos.

Pràctiques

La Barcelona School of Management disposa d'un programa de Pràctiques Professionals orientat a oferir als participants en els màsters i programes de postgrau una formació complementària.

Professorat

Direcció Josep-Maria Fàbregas i Torrens Professor associat de Màrqueting Directe i Promocional de la Universitat Pompeu Fabra. Enginyer tècnic de Telecomunicacions i diplomat en Direcció de Màrqueting per ESADE. Director de Planificació estratègica de OgilvyOne. Director del Màster en Màrqueting Farmacèutic de la Barcelona School of Management. Coach executiu per la ICF (Internacional Coach Federation).

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona School of Management Balmes, 132-134 08008 Barcelona

Horari

Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 hores. Divendres de 16.00 a 19.00 hores (2 al mes). Dissabtes de 9.30 a 13.30 hores (1 al mes).
Màster en Màrqueting Farmacèutic
Barcelona School of Management UPF
Campus i seus: Barcelona School of Management UPF
Barcelona School of
Balmes, 132-134 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X