Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)

1114 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Neuropsicologia Clínica amplia les perspectives d'avaluació, diagnòstic i intervenció dins de les diferents patologies clíniques que cursen amb afectació del sistema nerviós central i alteracions i / o deteriorament dels processos cognitius i conductuals. Aquest curs cobreix el buit existent entre els coneixements derivats de les neurociències bàsiques (neuroanatomia, neuroquímica, neurofisiologia, neurofarmacologia, ...), la psicologia dels processos cognitius (atenció, memòria, llenguatge, gnosi, ...), la psicologia de la conducta- emoció i les tècniques d'avaluació i intervenció que els clínics utilitzen en la seva pràctica quotidiana.
La pràctica de la Neuropsicologia Clínica precisa d'un conjunt específic de coneixements de diverses àrees de coneixement de la Psicologia i de la Medicina que permeti avaluar, diagnosticar i intervenir en les alteracions cognitives i neuroconductuals observables en un pacient amb disfunció o dany cerebral focal o difús .
El programa formatiu d'ISEP compleix les directrius de la Conferència de Houston per a l'acreditació de psicòleg expert en Neuropsicologia Clínica. Aquests criteris són els que es prenen com a referència a nivell internacional per a la formació del neuropsicòleg clínic.

Temari

• Neuroanatomia funcional i psicofarmacologia
• Neurologia Clínica
• Tècniques de neuroimatge
• Trastorns de l'atenció i funcions executives
• Trastorns de la percepció i del control motor voluntari
• Avaluació Neuropsicològica I
• Trastorns de la memòria
• Trastorns del llenguatge
• Avaluació Neuropsicològica II
• Neuropsicologia infantil
• Intervenció psicològica en les demències
• Neuropsicologia de les malalties sistèmiques, multisistèmiques i autoimmunes
• Neuropsicologia dels trastorns mentals
• Metodologia de la investigació neuropsicològica
• Rehabilitació neuropsicològica basada en l'evidència
• Rehabilitació neuropsicològica de les funcions atencionals i executives.
• Rehabilitació neuropsicològica de la percepció i del control motor voluntari
• Rehabilitació neuropsicològica de la memòria
• Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns del llenguatge: afàsies
• Intervenció en els trastorns generalitzats del desenvolupament
• Intervenció neuropsicològica en la disfunció cerebral mínima: dislèxia, disfàsia i aprenentatge no verbal
• Rehabilitació del pacient en coma, estat vegetatiu i respostes mínimes
• Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns mentals: bipolar i esquizofrènia
• Intervenció neuropsicològica en els trastorns de conducta adquirits
• Intervenció psicològica en les demències.
• Pràctiques.
• Treball final de Màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Coneixeràs les bases neuroanatòmiques i neurofuncionals de l'exploració neuropsicològica i tindràs la capacitat per obtenir dades significatives i objectius d'un pacient mitjançant la revisió de la documentació clínica aportada. Podràs realitzar una avaluació neuropsicològica i / o neuropsiquiàtrica, en tenir coneixement de diferents instruments psicomètrics i procediments d'exploració. Estaràs capacitat per caracteritzar els mecanismes fisiopatològics de la disfunció cognitiva o conductual d'un pacient. Sabràs realitzar un programa integral de rehabilitació o estimulació cognitiva-conductual i efectuaràs el seguiment de l'eficàcia de la intervenció neuropsicològica. Podràs gestionar una unitat de neuropsicologia en qualsevol dels nivells sanitaris, públics o privats. Generaràs estudis d'investigació i sabràs redactar un article científic. Tindràs coneixements de la xarxa d'assistència pública dels trastorns que afecten el sistema nerviós central

Destinataris

El Màster en Neuropsicologia Clínica està destinat a graduats en Psicologia. El procés d'admissió previ inclourà el currículum, l'expedient acadèmic i una entrevista personal.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Fecha de impartición: octubre 2019.

Titulació obtinguda

Màster en Neuropsicologia Clínica expedit per ISEP.

Pràctiques

El màster inclou 500 hores de pràctiques clíniques hospitalàries, tutoritzades per professionals de contrastada experiència. Aquestes pràctiques et facilitaran el contacte directe amb el món professio

Perspectives laborals

Treballa com a especialista en neuropsicologia en psiquiatria, neurologia, educació, medicina interna, en centres assistencials o com a col·laborador en neuropsicologia forense.

Avantatges del curs

Reconeixements: Reconegut d'interès professional per l'Associació Madrilenya de Neuropsicologia. Reconeixement tecnicoprofessional per part del Col·legi Oficial de Psicòlegs de València. El programa formatiu del Màster de Neuropsicologia Clínica d'ISEP compleix el criteri de formació teòrica del COP de Madrid i de Catalunya i computa 500 hores de pràctiques hospitalàries.

Professorat

Directors: Raúl Espert. Doctor en Psicologia. Neuropsicòleg. Màster en Logopèdia. Professor titular de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. Director i fundador de la Unitat de Neuropsicologia (Secció Neurologia). Hospital Universitari Dr. Peset, Hospital Clínic Universitari i Hospital Arnau de Vilanova. Carlos Jacas. Doctor en Psicologia. Neuropsicòleg clínic. Adjunt del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron (Barcelona). Professor associat de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron de la Facultat de Medicina de la UAB. José María Ruíz. Doctor en Psicologia. Màster en Neuropsicologia Cognitiva. Neuropsicòleg del Centre de Prevenció del Deteriorament Cognitiu de Madrid Salut. Professor del Departament de Psicologia Bàsica II (Processos Cognitius) de la Universitat Complutense de Madrid. Investigador al Centre d'Atenció a Drogodependents de l'Institut de Addicions de Madrid.
Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X