Descripció

El Màster en Neuropsicologia Clínica amplia les perspectives d'avaluació, diagnòstic i intervenció dins de les diferents patologies clíniques que cursen amb afectació del sistema nerviós central i alteracions i / o deteriorament dels processos cognitius i conductuals. Aquest curs cobreix el buit existent entre els coneixements derivats de les neurociències bàsiques (neuroanatomia, neuroquímica, neurofisiologia, neurofarmacologia, ...), la psicologia dels processos cognitius (atenció, memòria, llenguatge, gnosi, ...), la psicologia de la conducta- emoció i les tècniques d'avaluació i intervenció que els clínics utilitzen en la seva pràctica quotidiana.

La pràctica de la Neuropsicologia Clínica precisa d'un conjunt específic de coneixements de diverses àrees de coneixement de la Psicologia i de la Medicina que permeti avaluar, diagnosticar i intervenir en les alteracions cognitives i neuroconductuals observables en un pacient amb disfunció o dany cerebral focal o difús .

El programa formatiu d'ISEP compleix les directrius de la Conferència de Houston per a l'acreditació de psicòleg expert en Neuropsicologia Clínica. Aquests criteris són els que es prenen com a referència a nivell internacional per a la formació del neuropsicòleg clínic.

Veure més

Temari del curs

• Neuroanatomia funcional i psicofarmacologia
• Neurologia Clínica
• Tècniques de neuroimatge
• Trastorns de l'atenció i funcions executives
• Trastorns de la percepció i del control motor voluntari
• Avaluació Neuropsicològica I
• Trastorns de la memòria
• Trastorns del llenguatge
• Avaluació Neuropsicològica II
• Neuropsicologia infantil
• Intervenció psicològica en les demències
• Neuropsicologia de les malalties sistèmiques, multisistèmiques i autoimmunes
• Neuropsicologia dels trastorns mentals
• Metodologia de la investigació neuropsicològica
• Rehabilitació neuropsicològica basada en l'evidència
• Rehabilitació neuropsicològica de les funcions atencionals i executives.
• Rehabilitació neuropsicològica de la percepció i del control motor voluntari
• Rehabilitació neuropsicològica de la memòria
• Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns del llenguatge: afàsies
• Intervenció en els trastorns generalitzats del desenvolupament
• Intervenció neuropsicològica en la disfunció cerebral mínima: dislèxia, disfàsia i aprenentatge no verbal
• Rehabilitació del pacient en coma, estat vegetatiu i respostes mínimes
• Rehabilitació neuropsicològica dels trastorns mentals: bipolar i esquizofrènia
• Intervenció neuropsicològica en els trastorns de conducta adquirits
• Intervenció psicològica en les demències.
• Pràctiques.
• Treball final de Màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Coneixeràs les bases neuroanatòmiques i neurofuncionals de l'exploració neuropsicològica i tindràs la capacitat per obtenir dades significatives i objectius d'un pacient mitjançant la revisió de la documentació clínica aportada. Podràs realitzar una avaluació neuropsicològica i / o neuropsiquiàtrica, en tenir coneixement de diferents instruments psicomètrics i procediments d'exploració. Estaràs capacitat per caracteritzar els mecanismes fisiopatològics de la disfunció cognitiva o conductual d'un pacient. Sabràs realitzar un programa integral de rehabilitació o estimulació cognitiva-conductual i efectuaràs el seguiment de l'eficàcia de la intervenció neuropsicològica. Podràs gestionar una unitat de neuropsicologia en qualsevol dels nivells sanitaris, públics o privats. Generaràs estudis d'investigació i sabràs redactar un article científic. Tindràs coneixements de la xarxa d'assistència pública dels trastorns que afecten el sistema nerviós central

Destinataris

El Màster en Neuropsicologia Clínica està destinat a graduats en Psicologia. El procés d'admissió previ inclourà el currículum, l'expedient acadèmic i una entrevista personal.

Durada

Fecha de impartición: octubre 2019.

Titulació obtinguda

Màster en Neuropsicologia Clínica expedit per ISEP.

Perspectives laborals

Treballa com a especialista en neuropsicologia en psiquiatria, neurologia, educació, medicina interna, en centres assistencials o com a col·laborador en neuropsicologia forense.

Avantatges del curs

Reconeixements: Reconegut d'interès professional per l'Associació Madrilenya de Neuropsicologia. Reconeixement tecnicoprofessional per part del Col·legi Oficial de Psicòlegs de València. El programa formatiu del Màster de Neuropsicologia Clínica d'ISEP compleix el criteri de formació teòrica del COP de Madrid i de Catalunya i computa 500 hores de pràctiques hospitalàries.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Neuropsicologia Clínica (ISEP Barcelona)