Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans (UOC)

1085 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans online de la UOC forma investigadors i professionals experts en la direcció avançada de persones i l'organització del treball. Capacita per adaptar-se a la transformació digital i respondre a les necessitats de les empreses i organitzacions segle XXI.Proposa un marc de reflexió i aporta tècniques per construir una visió innovadora, inclusiva i sostenible dels RRHH.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Entorn global de negocis 4
• Transformacions del treball 4
• Direcció estratègica de RRHH 4
• Habilitats per a la direcció 4
• Organització del treball i pràctiques de recursos humans 4
• Gestió del talent 4
• Aspectes legals de RRHH (I) 4
• Salut i qualitat de vida a la feina 4
• Comportament i desenvolupament organitzacional 4
• Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH 4
• Treball final de màster 8
Assignatures optatives - Crèdits
• Taller d'habilitats socials 4
• Direcció de projectes 4
• Direcció responsable de persones 4
• English for Business 4
• Aspectes legals de RRHH (II) 4
• Investigació i consultoria en recursos humans 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Gestió de la diversitat i la inclusió (a partir de l'octubre del 2023) 4
• Pràctiques 8

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Administració i direcció d'empreses
• Economia
• Psicologia
• Sociologia
• Relacions Laborals
• Dret
• Titulacions equivalents

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari. Tot i això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat cursaran complements formatius. Aquesta recomanació es duu a terme amb una tutorització i una avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període dincorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
• Introducció a l'empresa (4 crèdits ECTS)
• Persones i organitzacions (4 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per accedir al màster universitari, però sí per obtenir el títol
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El grau de Dret de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster té com a objectiu principal la formació avançada dels futurs professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que en faciliti l'adaptació als diferents entorns de treball. En concret, ha de permetre als titulats:
• Gestionar estratègicament els recursos humans a partir de la comprensió de lentorn econòmic, laboral i social, caracteritzat per la complexitat i el dinamisme.
• Incorporar les noves metodologies de la direcció de persones.
• Establir procediments interns de gestió i avaluació de recursos humans que contribueixin a la competitivitat de l'empresa, i millorin el benestar i la salut laboral.
• Implantar el procés de gestió del talent, identificant-ne els indicadors i les tècniques de big data a l'àrea dels recursos humans (people analytics).
• Analitzar el comportament organitzatiu, facilitar processos de canvi i establir propostes dintervenció.
• Adquirir habilitats directives per adoptar un lideratge que actuï d"acord amb una pràctica professional responsable.
• Proporcionar els fonaments teòrics i científics que permetin, posteriorment, emprendre estudis de doctorat i formar-se com a futurs investigadors en el camp dels recursos humans.
• Analitzar els efectes de la nova era digital (robòtica, intel·ligència artificial, xarxes socials i treball contingent) sobre la funció de recursos humans.
• Aplicar conceptes i eines jurídiques d"utilitat per a la gestió dels recursos humans.
 

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans de la UOC proporciona oportunitats laborals tant a empreses mercantils, com al sector públic o institucions sense ànim de lucre. Els àmbits dactuació professional i les funcions per a les quals habilita el màster són els següents: Directors o tècnics superiors de recursos humans en els equips directius de les empreses i les organitzacions. Responsables directes de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans. Professionals liberals a l'àmbit de la consultoria i de l'assessorament de les empreses. Professionals que necessiten un lideratge especialitzat en la gestió del talent. Professionals implicats en processos organitzatius. Investigadors en làmbit de la direcció i la gestió dels recursos humans.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X