Màster en Revenue Management

Descripció

Màster en Revenue Management. El turisme és un dels actuals motors de l'economia mundial i un dels principals generadors d'ocupació. Per aquest motiu, és de vital importància mantenir un alt nivell de qualitat en el sector turístic, amb el suport de persones qualificades que contribueixin a mantenir i millorar els nivells de competitivitat d'aquest sector.
El Màster en Revenue Management ofereix una formació especialitzada que permet optimitzar els recursos i ingressos en un sector altament competitiu. El Màster està dividit en dues parts, la primera analitza el Revenue Management per a Hotels, ia la segona part s'estudia el Revenue Management per a restaurants.

Temari

Revenue Management per hotels:
• Condicions i objectius de l'Revenue Management
• Polítiques i Càlcul de Preus Òptims
• Predir la demanda
• Control de tarifa i de disponibilitat
• L'overbooking
• La Gestió de Grup
• Temes de Tecnologia
• Temes de Gestió i Management
• El Revenue Management en altres àrees

Revenue Management per a restaurants:
 Objectius de l'Revenue Management
• Establiment de la base per a un programa de Revenue Management
• Gestió de l'espai
• Gestió del temps
• Polítiques i Càlcul de Preus Òptims
• Anàlisi i implementació
• Projecte Final

Destinataris

• Nous llicenciats en Turisme.
• Professionals amb necessitat d'actualitzar-i que vulguin ampliar els seus horitzons laborals.
• Empreses que busquin especialització del seu personal.
• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior en les àrees de Turisme,

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: Fins juliol 2021.

Objectius

• Fomentar el coneixement de les teories i els mètodes de l'Revenue Management.
• Formar i capacitar professionals per generar impacte en l'increment dels ingressos en hotels i restaurants.

Titulació obtinguda

Tras haber superado con éxito las pruebas de evaluación del programa y siempre y cuando se cuente con la asistencia mínima requerida, el alumno/a obtendrá el título del Máster en Revenue Management de INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Revenue Manager. Director o sotsdirector d'Hotel. Director de Catering i restauració. Director de compres. Director d'aliments i begudes.
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X