Grau Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme (UOC)

9 Persones han demanat informació
1069 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
342 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de grau dAdministració i Direcció dEmpreses (ADE) i grau de Turisme per 342 ECTS en total. L´estudiant d´aquest itinerari obté els dos títols oficials: graduat/graduada en Administració i Direcció d´Empreses (ADE) i graduat/graduada en Turisme.

Temari

Assignatures del grau d'administració i direcció d'empreses i del grau de turisme
Formació bàsica (78 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Comportament dels agregats econòmics 6
 • Fonaments del màrqueting 6
 • Fonaments d'estadística 6
 • Anglès B2.1 6
 • Iniciació a les competències TIC 6
 • Iniciativa emprenedora 6
 • Introducció a la informació financera 6
 • Introducció a l'empresa 6
 • Introducció al dret 6
 • Mercats i conducta 6
 • Fonaments de matemàtiques 6
 • Persones i organitzacions 6
 • Dret de l'empresa 6
Assignatures obligatòries (216 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Anàlisi dels estats financers 6
 • Comptabilitat de costos 6
 • Comptabilitat financera 6
 • Comportament del consumidor turístic 6
 • Desenvolupament sostenible 6
 • Destinacions turístiques 6
 • Direcció de màrqueting en turisme 6
 • Decisions estratègiques d'operacions 6
 • Direcció estratègica 6
 • Direcció de sistemes dinformació 6
 • Inferència estadística 6
 • Estructura econòmica 6
 • Finançament empresarial 6
 • Fiscalitat empresarial 6
 • Ètica, diversitat i gestió responsable 6
 • Habilitats directives 6
 • Anglès B2.2 6
 • Introducció a la comptabilitat 6
 • Inversió empresarial 6
 • Gestió i desenvolupament de Recursos humans 6
 • Sistemes d'informació 6
 • Valoració d'operacions financeres 6
 • Dret de les activitats turístiques 6
 • Estructura de mercats turístics 6
 • Geografia econòmica 6
 • Gestió dels serveis turístics 6
 • Idioma modern I: Francès I 6
 • Idioma modern II: Francès II 6
 • Innovació en turisme 6
 • Intermediació turística 6
 • Introducció a l'espai turístic 6
 • Mobilitat i logística 6
 • Operacions i processos de producció 6
 • Patrimoni cultural 6
 • Pràcticum 6
Assignatures optatives (36 crèdits ECTS) - Crèdits
 • Comunicació de màrqueting integrada 6
 • International management 6
 • Estratègies de màrqueting digital 6
 • Tècniques d'expressió 6
 • Pràctiques empresarials I 6
 • Pràctiques empresarials II 6
 • Treball final de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i treball final de grau de Turisme 12

Destinataris

La doble titulació de grau d'administració i direcció d'empreses (ADE) i de grau de turisme s'adreça a estudiants amb bon rendiment acadèmic i disponibilitat de temps interessats en la gestió empresarial i el sector turístic.
L´estudiant d´aquest itinerari té un perfil emprenedor, innovador, amb esperit crític, compromís ètic i respectuós amb el desenvolupament sostenible.
La doble titulació prepara professionals polivalents, capaços d'adaptar-se a diferents entorns de treball i perfils professionals. El professional format a la UOC està capacitat per ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió a qualsevol institució pública o privada, així com per iniciar un negoci propi i per exercir l'activitat en nombrosos àmbits en el camp del turisme.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat:
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Accés a un grau de la UOC des de Colòmbia: en el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss .
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau Doble Titulació d‟Administració i Direcció d‟Empreses i de Turisme de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius comuns
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per gestionar una empresa, organització i territori turístic, ja sigui de titularitat pública o privada
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions
 • Desenvolupar la capacitat per treballar en equip i en entorns multidisciplinaris
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comunicar correctament, de manera oral i escrita, en les llengües pròpies i, com a mínim, en una llengua estrangera
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Obtenir la capacitat de gestionar i planificar el temps de manera òptima
 • Desenvolupar habilitats d"aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals
Competències
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments segons una pràctica professional ètica i responsable
 • Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l"activitat professional de manera òptima
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris
 • Capacitat per negociar
 • Capacitat per comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera
 • Capacitat per emprendre i innovar

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les sortides professionals de la doble titulació de grau dADE i grau de Turisme es defineixen a partir de les sortides professionals dels dos graus que la integren. Sortides professionals principals del grau d'ADE: tècnic comptable, controller, auditor extern i responsable de comptabilitat. Tècnic de consultoria, gestoria fiscal i assessor fiscal. Analista financer, responsable de tresoreria i director financer. Responsable de producció de logística, d'aprovisionament, distribució i director d'operacions i logística. Sortides professionals principals del grau de Turisme: Allotjament: adreça hotelera, responsable de l'àrea d'allotjament, cap de reserves, cap comercial, responsable de negoci electrònic Restauració: adreça d'aliments i begudes, responsable de banquets i convencions, cap comercial, cap d'operacions . Intermediació: adreça d'agència de viatges, etc. Transport i logística: responsable de reserves i operacions...

Promocions

Fracciona fàcil!
Grau Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X