Grau en Gestió Hotelera i Turística

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Sant Pol de Mar (Barcelona)
240 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El Grau en Gestió Hotelera i Turística és la primera titulació universitària oficial en el camp de la Direcció Hotelera. L'Hotel-Escola Universitari és pioner a Europa formant directius i talents de l'Hostaleria des de 1966, que ofereix pràctiques amb clients reals des del primer dia.
El Grau Universitari en Gestió Hotelera i Turística té 3 especialitats:
• Direcció Hotelera Internacional.
• Direcció de Restauració i Esdeveniments.
• Gastronomia i Direcció de Cuina
Durant el curs, S'organitzen visites professionals a establiments hotelers i de restauració i de referència, així com cellers i fires sectorials que, a més, són un referent en el sector de l'hoteleria i turisme

Temari

Primer Curs 60 ECTS:
Introducció al turisme ia l'hostaleria
Dimensió econòmica del mercat turístic
Dimensió sociocultural del turisme
Dimensió territorial del turisme
Dimensió jurídica del turisme
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme
Tècniques informàtiques i comunicatives
English B2
Operacions de Food & Beverage
Operacions de Front & Back Office

Segon Curs 60 ECTS:
Comptabilitat financera
Organització i Gestió d'empreses
màrqueting
English C1
2 º idioma B1
Gestió de processos de Food & Beverage
cultura gastronòmica
Tecnologia d'aliments
Destinationmanagement
Distribution systems and agency agreement in the hospitality industries and tourism

Tercer Curs 60 ECTS:
Food & Beverage management
Roomsdivisionmanagement
Gestió de compres i aprovisionaments
Revenue & Yield Management
Human resources management
Financemanagement
2 º idioma professional turístic
Tourism professional English
Industry Intership

Quart Curs 60 ECTS:
Strategic management
Sales and marketing strategies
Hospitality public relations and communication
Optatives Electives (6 ECTS)
International Hotel Management Concentration
Culinary Arts. F & B and Events Management
Hospitality professional English
Treball final de grau Degree Thesis
Reconeixement de crèdits free Electives

Requisits

• Batxillerat. Accés: proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades en les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
• Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades en les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
• Majors de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
• Majors de 40 anys. Valoració de l'experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d'apte / aa l'entrevista.
• Majors de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte / aa l'entrevista.
• Altres tipus especials d'accés reconeguts per la normativa vigent.

Prova d'accés

S'ha de realitzar una entrevista personal amb un dels membres de Consell Directiu.

Metodologia

Jornada completa que combina teoria amb pràctica a l'Hotel-Escola. El pla d'estudis inclou classes teòriques, classes pràctiques i visites professionals a hotels, restaurants, cellers, centres de recerca, entre d'altres. A més, els estudiants de l'EUHT StPOL podran participar en cursos d'estiu, així com gaudir de beques com el programa Erasmus.

Pràctiques

Realització de pràctiques externes.

Perspectives laborals

Direcció hotelera internacional: director d'hotel, consultor hoteler, direcció departamental, direcció de serveis corporatius, emprenedor hoteler, gestió hotelera. Direcció de restauració i esdeveniments: director de restaurant, director de food & beverage, director d'empreses d'esdeveniments, director d'empreses de càtering, emprenedor en restauració. Gastronomia i direcció de cuina: assessor gastronòmic, xef executiu, emprenedor gastronòmic.

Promocions

EUHT StPOL disposa d'un Fons d'Ajuda a l'estudi per cursar estudis universitaris en el seu centre. El seu objectiu és facilitar l'accés als programes educatius a aquells candidats que, per raons econòmiques, tinguin dificultats per matricular-se. Aquestes s'adjudiquen en mode de percentatge de l'total de el cost bàsic o acadèmic de el curs fins a un 20% basant-se en l'historial acadèmic i el nivell adquisitiu de l'candidat i dels que financin els estudis.
Algunes entitats públiques ofereixen altres ajuts:
• Beca MAE-AECI (per a estudiants no membres de la Unió Europea)
• Beca Conpeht
• Banc Sabadell
• La Caixa

Avantatges del curs

Más de 45 nacionalidades en el Campus. 17 alumnos por clase de media. 100% de inserción profesional.

Professorat

Profesorado de operaciones, tanto a nivel teórico como práctico. Doctores Expertos y profesores de universidades internacionales con las que EUHT StPOL colabora habitualmente. Profesionales del sector: consultoras y directivos de hoteles y restaurantes y chefs de prestigio internacional.
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Escola Universitària d' Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar
Campus i seus: Escola Universitària d' Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar
Escola Universitària d' Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar
Carretera Nacional II, s/n 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X