Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UOC)

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster universitari de Formació de Professorat dEducació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament dIdiomes aposta per leducació a partir de contextos reals que facilita el desenvolupament de les competències clau de la professió docent.

Temari

Especialitat d'orientació educativa
Assignatures Obligatòries - Crèdits
 • Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius 10
 • Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
 • Pràctiques externes 14
 • Treball final de màster 6
Assignatures Optatives - Crèdits
 • Projecte Assessorament i intervenció psicopedagògica 10
 • Projecte Educació inclusiva i atenció a la diversitat 10
 • Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació 5
Especialitat de Formació i Orientació Laboral
Assignatures Obligatòries - Crèdits
 • Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius 10
 • Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
 • Pràctiques externes 14
 • Treball final de màster 6
Assignatures Optatives - Crèdits
 • Projecte Metodologies didàctiques de FOL 10
 • Projecte Ensenyar i aprendre FOL 10
 • Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació 5
Especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Castellana
Assignatures Obligatòries - Crèdits
 • Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius 10
 • Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
 • Pràctiques externes 14
 • Treball final de màster 6
Assignatures Optatives - Crèdits
 • Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana / Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellana 5
 • Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura catalana / Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura castellana 10
 • Didàctica de la llengua i la literatura catalana / Didàctica de la llengua i la literatura castellana 5
 • Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació 5
Especialitat d'anglès
Assignatures Obligatòries - Crèdits
 • Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius 10
 • Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
 • Pràctiques externes* 14
 • Treball final de màster* 6
Assignatures Optatives - Crèdits
 • Les aproximacions pedagògiques a l'ensenyament i l'aprenentatge d'anglès* 5
 • Projecte Ensenyar i aprendre anglès* 10
 • Lingüística aplicada a la llengua anglesa* 5
 • Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació 5
* L'idioma de la docència és en anglès.
Especialitat de Matemàtiques
Assignatures Obligatòries - Crèdits
 • Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius 10
 • Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
 • Pràctiques externes 14
 • Treball final de màster 6
Assignatures Optatives - Crèdits
 • Fonaments per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques 5
 • Projecte Ensenyar i aprendre matemàtiques 10
 • Didàctica de les matemàtiques 5
 • Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació 5
Especialitat de Tecnologia
Assignatures Obligatòries - Crèdits
 • Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius 10
 • Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
 • Pràctiques externes 14
 • Treball final de màster 6
Assignatures Optatives - Crèdits
 • Ensenyament de la tecnologia: reptes i context 5
 • Projecte Ensenyar i aprendre tecnologia 10
 • Didàctica de la tecnologia 5
 • Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació 5

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat
L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que imparteixen alguna de les especialitats.
Aquest organisme publica anualment els requisits daccés a cada especialitat i realitza el repartiment de places.

Requisits

Requisits acadèmics
Disposeu d'un títol universitari oficial

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia 100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici docència: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

L"objectiu d"aquest màster de professorat és formar docents capaços de donar resposta als reptes educatius que planteja l"educació secundària i el batxillerat en l"àmbit de l"especialitat.
El programa té com a objectiu fonamental desenvolupar professionals compromesos, capaços de reflexionar de manera crítica sobre els aprenentatges, la pràctica docent i de detectar oportunitats de millora. Els graduats de les diferents especialitats, a través de la competència d'autoregulació, mantindran una actitud de millora i actualització constant, des d'una perspectiva global i basada en la recerca, tant de l'àmbit com de les estratègies i les metodologies per a l'ensenyament i l'aprenentatge . Així mateix, seran capaços, sempre des d'una mirada inclusiva, de detectar necessitats i de proposar millores i innovacions que els donin resposta, a l'àmbit del seu ensenyament i fent un ús intensiu de la tecnologia, i de proposar sistemes d'avaluació d'aquestes millores o innovacions que permetin la presa de decisions basades en l"evidència.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes és una titulació que ha verificat el Consell d'Universitats, i la seva implantació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya. Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa a tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten per a la realització d'activitats professionals regulades.

Perspectives laborals

El màster s'adreça a persones amb titulació universitària que volen exercir la docència en els àmbits següents: Educació secundària obligatòria i batxillerat Formació professional. Ensenyament d´idiomes.
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X