estió del Sistema de Bonificacions de la Formació Programada per les Empreses davant FUNDAE - Online

Curs
On-line
60 hores
450 €

Descripció

Curs online de Gestió del Sistema de Bonificacions de la Formació Programada per les Empreses davant FUNDAE - Online.

Metodologia Pedagògica:

La metodologia pedagògica per a la impartició de les accions formatives en modalitat eLearning inclou els següents aspectes:

    Mòduls Formatius: Coneixements i conceptes teòrics, amb suport de material didàctic, aportant exemples, casuístiques i experiències pràctiques reals.
    Exercicis / Casos Pràctics / ... Realització d'exercicis, casos pràctics, vídeos, problemes, entreteniments per a l'aprenentatge ... que faciliten a l'alumne retenir, comprendre i interioritzar els coneixements adquirits.
    Avaluació
    L'aprenentatge i avaluació final de l'alumne s'estableix en base a:
        La realització d'activitats i casos pràctics plantejats
        La intervenció i participació en el fòrum del curs
        La resolució dels test d'avaluació

Tutoria per a l'aprenentatge:

    Tutoria dinamitzadora. Constitueix una manera de tutoritzar que afavoreix l'aprenentatge - formació en entorns virtuals i augmenta la motivació i implicació dels participants.
        Fòrums. Els alumnes disposen d'un FÒRUM on bolcar les seves reflexions, dubtes i observacions a prop del curs i el seu contingut de manera que puguin ser compartides amb el tutor i amb la resta del grup - classe. També servirà per resoldre algunes de les activitats plantejades.

Temari

La "Fundación Estatal para el Empleo"(FUNDAE):
- Què és?
- Quines són les seves funcions?
- Contacte Beneficiaris de la Formació Programada per les Empreses (formació bonificada). Gestió de la Formació:
- Alternatives de Gestió
- Inscripció i acreditació
- Contracte d'Encomana
Les accions de formació en les empreses:
-
Tipus de Formació Característiques de la Formació Crèdit per a la Formació
- Costos de la Formació Determinació de la Bonificació
SESSIÓ DE CONTROL 1
Requisits de la Formació Programada per les Empreses:
- Informe a la Representació legal dels Treballadors (RLT)
- Cofinançament Privat
Permís Individual de Formació (PIF)
Suports Justificatius d'impartició
Suports Justificatius econòmics
Pagament, comptabilització i aplicació de la bonificació:
-
Aplicació de les Bonificacions
-Comptabilització de les Bonificacions
- Pagaments
SESSIÓ DE CONTROL 2
Actuacions de control:
- "In Situ &" Ex Post "
- Inspeccions
- Contrasts Documentals
- Conciliacions
Certificat digital
-
Procés de sol·licitud certificat persona jurídica
- Procés de sol·licitud certificat d'usuari aplicació telemàtica
SESSIÓ DE CONTROL 3
Fases de la Gestió de la Formació Programada per les Empreses (formació bonificada).

Destinataris

Professionals involucrats en la Gestió del Sistema de Bonificacions de la Formació Programada per les Empreses davant FUNDAE.

Requisits

Disponsar d'un portàtil, pc, tableta o smartphone, i conexió a Internet

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

60 hores a desenvolupar al llarg d'un mes.

Objectius

- Conèixer i interpretar els continguts del Sistema de Bonificacions de la Formació Programada per les Empreses (Llei 30/2015, Reial Decret 694/2017).
- Capacitar per a la utilització de l'aplicació telemàtica de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).
- Conèixer com gestionar adequadament les Actuacions de Seguiment i Control (Inspeccions) del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
- Conèixer com contestar adequadament els requeriments més habituals (contrastos documentals, conciliacions) emesos des FUNDAE i el SEPE.

Titulació obtinguda

Si l'alumne supera el 75% se li entrega un certificat de realizació del curs en format digital

Promocions

Curs 100% bonificable davant FUNDAE

El preu inclou:
• Accés al Campus Virtual. • La participació en el curs • Guia didàctica • La documentació de l'alumne (en format digital). • El certificat d'aprofitament (en format digital)

RTM aplica els següents descomptes:
1. Aturats: 75% de descompte
2. Professionals autònoms i particulars: 50% de descompte
3. Empresa: 20% de descompte (a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria).

No acumulables amb altres descomptes o accions promocionals.

Preu

450 €
450 Euros + 21% IVA Bonificables davant FUNDAE

Tipus d'avaluació

Avaluació cntinua mitjançant casos pràctics i test

Lloc on s'imparteix el curs

Plataforma virtual RTM
estió del Sistema de Bonificacions de la Formació Programada per les Empreses davant FUNDAE - Online
RTM CALIDAD Y FORMACION
Campus i seus: RTM CALIDAD Y FORMACION
RTM CALIDAD Y FORMACION Barcelona
C/Berruguete 92, 1º2ª (Zona Olimpica Nou Vall d'Hebrón) 08035 Barcelona
RTM CALIDAD Y FORMACION Madrid
C/ Agustín de Foxá, s/n 28020 Madrid
Cursos més populars
Sol·licita informació
X