Curs de Gestió del Model de Finançament de la Formació Contínua davant FUNDAE - INTENSIU

1036 Persones estan visitant aquest curs
Preu 750 €
Sol·licita informació
RTM CALIDAD Y FORMACION
Curs de Gestió del Model de Finançament de la Formació Contínua davant FUNDAE - INTENSIU
Sol·licita informació
Curs
Presencial
24 hores
Preu 750 €

Descripció

Aprèn en només 3 dies tot el necessari per a gestionar el model de bonificacions davant FUNDAE de manera eficient i segura

Temari

1. Accions de formació contínua en les empreses
 • Beneficiaris de la formació.
 • Conceptes bàsics.
 • Determinació del crèdit.
 • Alternatives de gestió (organitzadora externa, bonificada, grups d'empreses). Contracte d'encàrrec.
 • Aportació privada.
 • Col·lectius prioritaris.
 • RLT.
2. Mòdul i costos d'accions formatives
 • Mòduls econòmics.
 • Participants i hores.
 • Costos de la formació.
3. Permisos individuals de formació
4. Fases del procediment de gestió de les accions de formació i dels pif
 • Fase d'identificació i alta en el sistema.
 • Fase de comunicació de l'inici dels grups.
 • Fase de comunicació de la finalització dels grups.
 • Fase d'aplicació de les bonificacions.
 • Fase de conciliació del crèdit.
5. Justificació econòmica
6. Justificació d'impartició
7. Aplicació telemàtica. Campos importants
8. Aplicació telemàtica. Opcions
 • Accés usuaris.
 • Dades empresa.
 • Accions formatives.
 • Inicio / Finalització grups / Costos / Incidències.
 • Permís Individual de Formació.
 • Documentació.
9. Mètode de gestió dels cursos. Casos pràctics
10. Alternatives de gestió
 • Alternatives: empresa individual, grups d'empreses, entitat organitzadora externa.
11. Revisió del model de bonificacions. Accions de formació contínua en les empreses
 • Beneficiaris de la formació.
 • Determinació / Validació del crèdit.
 • Determinació del crèdit per a nous centres i noves empreses.
 • Aportació privada.
 • Col·lectius prioritaris / Gran empresa.
 • Representació Legal dels Treballadors (RLT).
 • Absorcions / Adquisicions.
 • Mòduls i costos d'accions formatives (Mòduls econòmics. Participants i hores. Costos de la formació). Tipus (presencial, teleformació, mixta).
 • Permisos Individuals de Formació, PIF.
12. Quadre de comandament
13. Aplicació telemàtica. Campos importants i no importants
14. Control de la formació contínua
 • Organismes. Documentacions exigides. Sancions. Reintegrament de les bonificacions indegudes. Causes i procediment.
 • Avaluació de la formació: Qualitat de la formació.
15. Inspeccions a temps real i ex- post
16. Càrregues massives de dades per xml
 • La càrrega de participants.
 • L'inici de grups.
 • La finalització de grups.
17. Resposta a requeriments i inspeccionis
 • Conciliacions de crèdit.
 • Contrastos documentals.
 • Altres requeriments.

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar aquesta acció formativa els assistents seran capaços de: Interpretació de la Llei 30/2015, Reial decret 694/2017 i altra normativa en vigor. Utilització de l'Aplicació Telemàtica de FUNDAE. Gestionar les accions formatives adequadament: justificació econòmica i justificació d'impartició. Monitorar els requisits anuals d'aportació privada i RLT. Implementar els processos interns per a gestionar el model. Gestionar el model amb seguretat i eficiència.

Destinataris

Professionals involucrats en la Gestió del Finançament de la Formació Contínua davant FUNDAE (Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, antiga Fundació Estatal), ja sigui per a gestionar el crèdit de la seva empresa o grup d'empreses, com a proveïdors de formació (consultories, centres de formació, etc.) que han de gestionar el crèdit dels seus clients.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Learning by doing: Els continguts es desenvolupen mitjançant una metodologia d'impartició pràctica i participativa. Això permet que els participants maximitzin l'aprenentatge i potenciïn els beneficis obtinguts a l'aula. Els participants de la sessió formativa disposen de portàtils amb connexió a l'aplicació telemàtica per a realitzar pràctiques en temps real.

Objectius

 • Revisar els continguts del Model de Formació Contínua Empresarial, amb esment especial als aspectes importants que poden donar lloc a incidències o minoracions en la fase de conciliació del crèdit (Llei 30/2015 i normativa relacionada.
 • Aprendre a contestar adequadament els requeriments emesos per la FUNDAE(Contrastos documentals, conciliació de crèdit,…).
 • Conèixer com gestionar adequadament les inspeccions a temps real realitzades pel SEPE(INEM).
 • Analitzar les condicions que han de donar-se per a bonificar tot el crèdit sense riscos, i analitzar diferents mètodes de gestió del pla.
 • Resoldre tots els dubtes que els assistents puguin tenir relacionades amb la gestió del model de finançament davant la FUNDAE.

Titulació obtinguda

Diploma de RTM als participants que assisteixin com a mínim al 75% de les hores presencials del curs.

Promocions

Curs bonificable davant FUNDAE
RTM aplica els següents descomptes:
 • Aturats: 50% de descompte
 • Professionals autònoms i particulars: 30% de descompte
 • Empresa: 20% de descompte (a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria) No acumulables amb altres descomptes o accions promocionals.

Preu

Preu 750 €
El preu inclou: assistència al curs, documentació de l'alumne, coffee breaks, menjar, certificat d'assistència.

Professorat

MARTA ROMO Responsable de la Divisió FUNDAE. Posseeix àmplia experiència en la Gestió del Model de Bonificacions davant Fundae (anteriorment Fundació Tripartida) i és especialista en l'aplicació telemàtica, havent gestionat més de 500 cursos en l'últim any.

Tipus d'avaluació

Contínua, mitjançant exercicis pràctics i un test final

Lloc on s'imparteix el curs

BARCELONA: C/Berruguete 92, 1º 2ª 08035 Barcelona MADRID: C/ De Los Artistas nº 39 2º 2ª 28020 Madrid

Horari

BARCELONA: De 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 18:30hores. MADRID: De 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 hores.
Curs de Gestió del Model de Finançament de la Formació Contínua davant FUNDAE - INTENSIU
RTM CALIDAD Y FORMACION
Campus i seus: RTM CALIDAD Y FORMACION
RTM CALIDAD Y FORMACION Barcelona
C/Berruguete 92, 1º2ª (Zona Olimpica Nou Vall d'Hebrón) 08035 Barcelona
RTM CALIDAD Y FORMACION Madrid
C/ Agustín de Foxá, s/n 28020 Madrid
Sol·licita informació
X