Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)

8 Persones han demanat informació
1131 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
Voleu dominar l'entorn digital? T'agradaria assolir el màxim rendiment de les accions de màrqueting a la web i als mitjans socials? Vols augmentar el compromís (engagement) i la lleialtat dels teus clients? Forma't online amb el màster universitari de Màrqueting Digital de la UOC.
Amb aquest programa aprendràs a dissenyar i posar en pràctica estratègies de màrqueting dèxit en un entorn dhiperconnexió i omnicanal.
Estudia a distància amb la UOC i aconseguiràs la suma de competències tecnològiques i creatives que necessites per liderar projectes de transformació digital i comercialització en línia.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Posicionament en cercadors (SEO) 4
• Estratègies SEM 4
• Màrqueting de continguts 4
• Social mitjana i perfils d'audiència 4
• Estratègies de màrqueting en social mitjana 4
• Publicitat display 4
• Analítica web i mètriques 4
• Fidelització de clients i CMR 4
• Habilitats per a la direcció 4
• Entorn global de negoci 4
Assignatures optatives (es trien 3) - Crèdits
• Màrqueting mòbil 4
o Email màrqueting 4
o Market intelligence 4
o Business intelligence 4
o English for business 4
• Direcció de projectes 4
• Disseny de recerca 4
• Comerç electrònic 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Pràctiques professionals 8
Complements de formació (per indicació del tutor) - Crèdits
• Introducció a l'empresa 4
• Fonaments de màrqueting 4
Treball final - Crèdits
• Treball final de màster 8

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Màrqueting Digital es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Màrqueting i Investigació de Mercats
• Administració i direcció d'empreses
• Ciències Empresarials
• Economia
• Comunicació
• Titulacions equivalents

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari. Tot i això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.
Coneixements previs
• Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
• Es recomana un nivell de competència dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Màrqueting Digital de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

• Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries per dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
• Adquirir el domini de l'ús dels mitjans digitals per maximitzar-ne el potencial, elaborant estratègies de màrqueting i comercialització en línia amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet
• Desenvolupar una visió estratègica i una capacitat crítica per coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-les a la consecució dels objectius establerts
• Adquirir habilitats transversals que permetin executar i elaborar l'estratègia de xarxes socials en diferents àmbits i amb finalitats diferents
• Desenvolupar la capacitat de liderar un projecte digital amb domini de totes les disciplines.
• Formar futurs investigadors en el camp del màrqueting digital perquè posteriorment puguin desenvolupar estudis de doctorat
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions
• Desenvolupar la capacitat per analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar-ne les possibles alternatives i aplicar la solució més adequada
• Consolidar i augmentar la capacitat d'utilitzar l'anglès a la pràctica professional
• Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no
• Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin seguir la seva formació de manera autònoma

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster universitari de Màrqueting Digital capacita les sortides professionals que es detallen a continuació: Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital. Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital ia la interacció amb les comunitats digitals. Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat. Emprenedors que tinguin interès personal i professional a formar-se a l'àrea del màrqueting digital. Investigadors i professors a la disciplina del màrqueting digital. El pla d‟estudis s‟ha dissenyat tenint en compte els drets fonamentals id‟igualtat d‟oportunitats entre homes i dones, el principi d‟accessibilitat universal de les persones amb discapacitats, els valors propis d‟una cultura de la pau i de valors democràtics, i els principis de sostenibilitat.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari en Màrqueting digital (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X