Curs Monogràfic de Gestió Fiscal de Patrimonis

1023 Persones estan visitant aquest curs
Preu 960 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic de Gestió Fiscal de Patrimonis
Sol·licita informació
Curs
Semi-presencial
Barcelona
Preu 960 €

Descripció

Conèixer els fonaments de la planificació fiscal patrimonial i les tècniques per reduir limpacte fiscal en les decisions dinversió i desinversió per part dels patrimonis particulars. El curs és un complement adequat per a gestors i assessors financers per conèixer les repercussions tributàries de les operacions.

Temari

• Nocions generals de la fiscalitat de lestalvi. Panorama tributari i impostos afectats.
o Introducció al Curs.
o Les rendes de l'estalvi a l'IRPF.
o El concepte de rendibilitat financer-fiscal.
o La tributació dels productes financers a l'IRPF.
o Connexió IRPF-Impost sobre el Patrimoni.
o L'IRPF i l'IS: dues realitats ben diferents.
o Mecanismes de planificació fiscal de lestalvi. Exemples pràctics.
• Casos pràctics de planificació fiscal sobre productes financers.
o Discriminació de productes i rendibilitat financer-fiscal.
o Estalvi a llarg termini a través de fons i plans de pensions.
o Aprofitament fiscal de les pèrdues.
o Normes antiaplicació.
o Règim transitori de les plusvàlues.
• La planificació fiscal del patrimoni davant de l'impost de patrimoni i de successions i donacions i efectes indirectes.
o L'inversor davant de l'impost sobre el patrimoni: supressió propera de l'impost, períodes no prescrits i control del patrimoni en el futur.
o Cautelles fiscals davant l'adquisició del patrimoni via herència i donació i la liquidació de l'ISD a la pràctica.
o Mapa fiscal autonòmic comú i foral a l'ISD: Criteris de localització i beneficis fiscals.
o Els efectes fiscals de la liquidació de la societat de guanys, la partició i l'adjudicació d'herència pel testador o pels hereus, els excessos d'adjudicació, el desmembrament del domini, l'acumulació de donacions, la donació de béns guanys i altres normes especials: Efectes indirectes a l'ITP i AJD ia l'IRPF.
o L'afecció fiscal immobiliària a l'ISD.
• Matrimoni i parella de fet: efectes patrimonials. Successió: planificació de la transmissió del patrimoni. Cas pràctic.
o Veïnatge i domicili. Règim comú versus foralitat.
o Matrimoni i parella de fet: règim econòmic.
o Separació i divorci: efectes en el patrimoni.
o Successió: herències, llegats i modalitats de transmissió successòria complexes.
o El protocol familiar.
• La reestructuració fiscal dels patrimonis. Esquemes holding amb beneficis fiscals. Altres exemples amb eficiència fiscal.
o Eines per a la planificació mitjançant estructures societàries: Règim de neutralitat i els seus fonaments.
o Beneficis de les entitats holding.
o L'ús de societats per separar el patrimoni personal de l'empresarial.
o Avantatges i inconvenients de lestalvi a través de societats.
o Articulació d'estructures amb finançament.
• Règim fiscal de les manifestacions del patrimoni immobiliari.
o Fiscalitat de la inversió i desinversió en habitatge habitual.
o Les rendes immobiliàries a la imposició directa.
o El control de les rendes immobiliàries per lAdministració Tributària.
o Les entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges, les IIC de caràcter immobiliari i les empreses de dimensió immobiliàries reduïda a l'IS.
o Noves eines per als actius immobiliaris que han de venir: Els REIT.
o La imposició indirecta i les estructures fiscals per a la tinença del patrimoni immobiliari: Especial referència a l'art. 108 LMV.
• Inversions a institucions d'inversió col·lectiva. Els productes derivats i estructurats. Planificació del patrimoni per a la jubilació.
o Fons i societats d'inversió: garantits, sicav, estrangers, etc.
o Futurs, opcions i altres derivats. Negociats i OTC.
o Warrants.
o Els contractes financers atípics. Delimitació amb els dipòsits bancaris.
o Certificats i altres productes estructurats.
o Plans de pensions.
o Assegurances de vida i unit linked.
o La hipoteca inversa. Rendes vitalícies.
• La internacionalització del patrimoni.
o El concepte de residència fiscal.
o Les rendes financeres davant dels convenis de doble imposició.
o La directiva de lestalvi.
o Exemples de planificació fiscal patrimonial de component internacional.
o Normativa antiabús: transparència fiscal, atribució de rendes, paradisos fiscals i altres.
o Trusts i fundacions.
o Casos pràctics.
• Inversors corporatius: Implicacions de l'estalvi a l'impost sobre societats.
o Tractament de les rendes de l'estalvi a l'impost sobre societats.
o Problemàtica de la doble imposició.
o Plusvàlues i beneficis per reinversió.
o Problemàtica de les operacions vinculades.
o Les entitats de tinença de valors estrangers.
• Una altra visió de l?assessorament patrimonial i fiscal.
o Disseny de nous productes.
o L'assessorament fiscal-patrimonial com a eina comercial.
o Altres qüestions pràctiques.

Destinataris

Assessors fiscals i financers, banquers, gestors patrimonials, advocats i economistes, responsables de "family-offices", agents financers, administradors, inversors particulars i en general a qui interessi conèixer la fiscalitat de les operacions de planificació fiscal-patrimonial.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial i telepresencial.

Durada

Propera convocatòria: octubre 2022.
Curs Monogràfic de Gestió Fiscal de Patrimonis
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X