Curs Monogràfic sobre Gestió de nòmines i assegurances socials (pràctica de salaris i cotitzacions)

1079 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre Gestió de nòmines i assegurances socials (pràctica de salaris i cotitzacions)
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretén proporcionar els coneixements necessaris per poder abordar, a través dels casos pràctics, les situacions principals que afecten a l'ingrés de quotes a la Seguretat Social, pagament dels salaris dels treballadors, retencions de l'IRPF, tipus de cotització, anàlisi de els documents de cotització, etc.

Temari

• El rebut de salaris: generalitats del salari, encapçalament i període de liquidació de la nòmina.
• El rebut de salaris: meritacions.
• El rebut de salaris: deduccions.
• El rebut de salaris: determinació de les bases de cotització a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, i de la base subjecta a retenció de l'IRPF. Tipus de cotització.
• Documents de cotització, bonificacions i reduccions en el pagament de la quota. Recàrrecs.
• Supòsits pràctics.
• Aplicació informàtica d'un supòsit pràctic de nòmines i documents de cotització. (Aquest mòdul és voluntari i es realitza de forma on line al final del curs).

Destinataris

Totes les persones que d'alguna manera vagin a responsabilitzar-se de la gestió del pagament de quotes i salaris dels treballadors d'una empresa (empleats de l'àrea de comptabilitat, personal administratiu, empresaris individuals ...).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial: es basa en l'exposició de les nocions teòriques que permeten a l'alumne efectuar els casos pràctics. Es lliurarà un certificat acreditatiu de la realització del curs a aquells alumnes que assisteixin, com a norma general, amb aprofitament al 90% de les sessions. Online: Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals, han de garantir l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics

Preu

Consulteu el preu
Presencial: 580 euros. Online: 386 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Es lliuren 1 llibre que inclou unitats didàctiques teòriques i supòsits pràctics. Consulta en línia de NormaCEF Sociolaboral per a l'accés a la legislació necessària en l'estudi dels continguts del programa.

Professorat

Ponent de Barcelona: Sr. Manuel Crespo Segura. Secretari general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya. Ponents de Madrid: D. José María Orellana García. Professor del CEF. Sra. Isabel López i López. Professora del CEF. Sra. María Jesús Ros Benavides. Professora del CEF.
Curs Monogràfic sobre Gestió de nòmines i assegurances socials (pràctica de salaris i cotitzacions)
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X