Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Perit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres

Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Descripció

El curs et proporcionarà els coneixements necessaris per dominar correctament la comptabilitat i t'ajudarà a exercir funcions de responsabilitat en un departament de comptabilitat, i poder portar qualsevol comptabilitat a nivell d'autònom, o empresa. El temari del curs permetrà a l'alumne que es mogui amb seguretat en l'àrea comptable de l'empresa i aconseguir el coneixement i posterior aplicació de PGC que pretén harmonitzar la informació comptable amb l'actual legislació mercantil i amb els principis que regeixen a la CEE.També per a persones integrades en departaments de comptabilitat, costos i finances que desitgin adquirir o actualitzar coneixements en aquestes àrees i conèixer en profunditat les tècniques d'anàlisi de balanços per poder diagnosticar la situació economico-financera de l'empresa. I finalment, a persones que desenvolupin la seva tasca en altres àrees de l'empresa però que tinguin la responsabilitat de prendre decisions amb l'ús d'informació financera.


Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. La perícia judicial
 • Les funcions del Perit Judicial.
 Mòdul 2. Comptabilitat
 • Conceptes generals. El patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • Els comptes i les obligacions registrals.
 • Llibres de comptabilitat, principis comptables i planificació.
 • L'immobilitzat o actiu no corrent.
 • Provisions, Deterioraments de valor i periodificacions.
 • Existències. Criteris de valoració.
 • Els comptes de resultats.
 • L'aplicació de resultats.
 • Desenvolupament d'un exercici comptable.
 Mòdul 3. PGC
 • Introducció.
 • Marc conceptual de la comptabilitat.
 • Normes de registre i valoració.
 • Els comptes anuals.
 • Quadre de comptes, definicions i relacions comptables.
Mòdul 4. Comptabilitat de societats
 • Conceptes i classes d'empresa.
 • Les societats mercantils.
 • Operativa comptable en la constitució de societats.
 • Operativa comptable d'augments de capital.
 • Operativa comptable de reduccions de capital.
Mòdul 5. Anàlisi de balanç
 • Introducció a l'anàlisi dels estats comptables.
 • L'anàlisi patrimonial.
 • L'anàlisi financer.
 • L'anàlisi econòmica.
 • Fons de maniobra, Circulant i Quadre de Finançament.
 • Anàlisi integral d'una empresa.
Mòdul 6. Comptabilitat analítica i control de pressupostari
 • Fonaments de la comptabilitat analítica.
 • El mètode de costos complets (Full-costing).
 • El model Direct-Costing.
 • El model ABC.
 • Els costos estàndards.
 • La planificació empresarial. Els pressupostos.
 • Estats financers previsionals i gestió pressupostària.
Mòdul 7. Gestió financera
 • Introducció i conceptes financers bàsics.
 • Autofinançament o finançament intern.
 • Finançament extern.
 • El pressupost de tresoreria.
 • Gestió de cobraments i pagaments.
 • Gestió d'excedents de tresoreria.
 • Anàlisi de projectes d'inversió.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Un cop finalitzat el curs de amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no ho té .Per treballar en gestories i assessories.

Ser responsable de les qüestions comptables i financeres en una empresa o institució.

Com a alumne de Estudios de Empresa, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.

Realitzar informes, dictàmens i peritatges comptables-financeres en l'àmbit privat i assessorar en procediments judicials i administratius en els quals es requereixi la intervenció d'un perit judicial: subhastes, litigis en l'empresa, liquidacions d'empreses, per herències o divorcis , proves pericials, procediments executius, etc.

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma de Estudios de Empresa de Comptabilitat i Finances i Pèrit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres reconegut per associacions professionals que et permetran exercir la professió de comptable i de Perit Judicial.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Perit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Perit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres