Perit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres

1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Perit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs et proporcionarà els coneixements necessaris per dominar correctament la comptabilitat i t'ajudarà a exercir funcions de responsabilitat en un departament de comptabilitat, i poder portar qualsevol comptabilitat a nivell d'autònom, o empresa. El temari del curs permetrà a l'alumne que es mogui amb seguretat en l'àrea comptable de l'empresa i aconseguir el coneixement i posterior aplicació de PGC que pretén harmonitzar la informació comptable amb l'actual legislació mercantil i amb els principis que regeixen a la CEE.

També per a persones integrades en departaments de comptabilitat, costos i finances que desitgin adquirir o actualitzar coneixements en aquestes àrees i conèixer en profunditat les tècniques d'anàlisi de balanços per poder diagnosticar la situació economico-financera de l'empresa. I finalment, a persones que desenvolupin la seva tasca en altres àrees de l'empresa però que tinguin la responsabilitat de prendre decisions amb l'ús d'informació financera.

Temari

Mòdul 1. La perícia judicial
 • Les funcions del Perit Judicial.
 Mòdul 2. Comptabilitat
 • Conceptes generals. El patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • Els comptes i les obligacions registrals.
 • Llibres de comptabilitat, principis comptables i planificació.
 • L'immobilitzat o actiu no corrent.
 • Provisions, Deterioraments de valor i periodificacions.
 • Existències. Criteris de valoració.
 • Els comptes de resultats.
 • L'aplicació de resultats.
 • Desenvolupament d'un exercici comptable.
 Mòdul 3. PGC
 • Introducció.
 • Marc conceptual de la comptabilitat.
 • Normes de registre i valoració.
 • Els comptes anuals.
 • Quadre de comptes, definicions i relacions comptables.
Mòdul 4. Comptabilitat de societats
 • Conceptes i classes d'empresa.
 • Les societats mercantils.
 • Operativa comptable en la constitució de societats.
 • Operativa comptable d'augments de capital.
 • Operativa comptable de reduccions de capital.
Mòdul 5. Anàlisi de balanç
 • Introducció a l'anàlisi dels estats comptables.
 • L'anàlisi patrimonial.
 • L'anàlisi financer.
 • L'anàlisi econòmica.
 • Fons de maniobra, Circulant i Quadre de Finançament.
 • Anàlisi integral d'una empresa.
Mòdul 6. Comptabilitat analítica i control de pressupostari
 • Fonaments de la comptabilitat analítica.
 • El mètode de costos complets (Full-costing).
 • El model Direct-Costing.
 • El model ABC.
 • Els costos estàndards.
 • La planificació empresarial. Els pressupostos.
 • Estats financers previsionals i gestió pressupostària.
Mòdul 7. Gestió financera
 • Introducció i conceptes financers bàsics.
 • Autofinançament o finançament intern.
 • Finançament extern.
 • El pressupost de tresoreria.
 • Gestió de cobraments i pagaments.
 • Gestió d'excedents de tresoreria.
 • Anàlisi de projectes d'inversió.

Competències per a les quals et prepara el curs

Un cop finalitzat el curs de amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no ho té .Per treballar en gestories i assessories. Ser responsable de les qüestions comptables i financeres en una empresa o institució. Com a alumne de Estudios de Empresa, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació. Realitzar informes, dictàmens i peritatges comptables-financeres en l'àmbit privat i assessorar en procediments judicials i administratius en els quals es requereixi la intervenció d'un perit judicial: subhastes, litigis en l'empresa, liquidacions d'empreses, per herències o divorcis , proves pericials, procediments executius, etc.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma de Estudios de Empresa de Comptabilitat i Finances i Pèrit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres reconegut per associacions professionals que et permetran exercir la professió de comptable i de Perit Judicial.
Perit Judicial en Valoracions Comptables i Financeres
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X