Programa Superior en Direcció d'Empreses de Restauració, Food & Beverage

1017 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Ostelea Distància
Programa Superior en Direcció d'Empreses de Restauració, Food & Beverage
Sol·licita informació
Postgrau
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Els canvis soferts pel sector turístic en els últims anys, estimulats principalment pels avanços tecnològics, l'han situat com a sector més alt no només en el nostre país, sinó a nivell internacional. Les estimacions per al 2025 senyalen que el sector turístic equivaldra al 10% del PIB mundial. A Espanya, segon país amb major afluència turística després de França, ja representa el 11,5% del PIB. El 2016, el sector va generar 77.000 nous llocs de treball, una xifra que va creixent any rere any. 
Aquest veloç increment planteja una oportunitat excepcional, ja que tant el sector del turisme com el de la restauració, necessiten cobrir totes aquestes vacants amb professionals especialitzats i formats específicament, tenint en compte que es tracta d'un sector que, històricament, ha cobert les seves necessitats de mà d'obra amb professionals procedents del sectors més diversos. 
Aquí és on cobra rellevància el Programa Superior en Dirección de Empresas de Restauració i Food & Beverage, ja que ha estat creat específicament per formar professionals i directius amb coneixements de management i de la nova eina digital i amb capacitat per innovar, i adaptar-se en un entorn d'alta volatilitat i pressió constant. 

Temari

El Programa Superior en Direcció d'Empreses a Restauració i Food & Beverage de Ostelea es classifica en 4 mòduls o matèries que es divideixen en diferents temes.

M1. ESTRATÈGIA, COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING
Aquest mòdul està destinat a adquirir un ampli coneixement del sector, així com dels
conceptes bàsics d'estratègia empresarial que qualsevol directiu d'una empresa amb
orientació a la restauració ha de conèixer. A ser clau en el desenvolupament econòmic, conèixer
la importància i les tendències d'aquest sector permet emmarcar clarament la direcció i
gestió d'empreses. També es tracten els principals aspectes tant del màrqueting com de la comercialització aplicats al sector de la restauració, amb una especial dedicació a l'experiència del client.
 Unitat 1. Anàlisi estratègica extern i intern
Unitat 2. Anàlisi DAFO
Unitat 3. Planificació estratègica, presa de decisions i posada en marxa de l'estratègia
Unitat 4. Definició de la proposta de valor
Unitat 5. Comportament del consumidor, segmentació i posicionament
Unitat 6. Estratègies de màrqueting: producte, preu, distribució i comunicació
Unitat 7. La tecnologia en benefici del client
Unitat 8. Client experience
 
M2. RECURSOS HUMANS I HABILITATS DIRECTIVES
La direcció d'empreses necessita així mateix un coneixement de la direcció i gestió de
recursos. En aquest mòdul es treballen els aspectes més funcionals de les empreses: gestió
i organització dels recursos humans i qüestions legals amb normatives específiques
del sector.
En un món tan competitiu com el d'avui, per desenvolupar-se professionalment és
important tenir les habilitats necessàries que distingeixen un bon líder. la capacitat
d'exercir influència sobre els altres és imprescindible per aconseguir que el nostre equip
assoleixi els objectius comuns. En aquest mòdul analitzarem aquelles habilitats que tot
bon professional ha de tenir.
 Unitat 9. Planificació dels RRHH
Unitat 10. Gestió d'equips de treball
Unitat 11. Gestió i organització dels Recursos Humans en el sector de la restauració
Unitat 12. Lideratge al servei del talent
Unitat 13. La gestió del temps i direcció de reunions
Unitat 14. Processos administratius en la gestió de Recursos Humans
Unitat 15. Aspectes legals i societats
Unitat 16. Normativa específica
 
M3. GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA
La direcció d'empreses necessita també un coneixement sobre conceptes comptables. en
aquest mòdul es treballa des d'un punt de vista financer dels aspectes més funcionals
de les empreses: interpretació del llenguatge utilitzat i comprensió del funcionament de
un departament comptable per comprendre les solucions que es deriven d'aquest.
Dominar les bases d'aquesta matèria aporta una visió econòmica essencial que permet prendre
decisions que afecten a la resta d'àmbits de l'empresa.
 Unitat 17. Comptabilitat i gestió pressupostària
Unitat 18. Finances per a no financers
Unitat 19. Finances. Anàlisi de la inversió i del finançament
Unitat 20. Determinació del càlcul de costos
Unitat 21. El compte de resultats
Unitat 22. Mètodes d'imputació de costos
Unitat 23. La imputació dels costos indirectes
 
M4. GESTIÓ OPERATIVA INTERNA DEL DEPARTAMENT
En aquest mòdul es treballen els aspectes operatius en el sector de la restauració, amb la
finalitat d'optimitzar les operacions vinculades al turisme i adaptar el negoci als
estàndards de qualitat que permetin aconseguir avantatges competitives.
Un dels objectius és que l'alumne conegui els aspectes específics relacionats amb el
sector food & beverage, especialment pel que fa als temes de direcció d'operacions, a més d'adquirir un coneixement ampli del sector en què pugui desenvolupar la seva activitat professional.
Unitat 24. Gestió de la qualitat
Unitat 25. Operacions en els serveis de restauració
Unitat 26. Gestió de les compres i magatzems
Unitat 27. Innovació en la restauració
Unitat 28. Food & beverage

Destinataris

El Programa Superior en Direcció d'Empreses de Restauració i Food & Beverage està dirigida a professionals i titulats universitaris, amb experiència en el sector turístic, que vol aprofundir en les Noves eines i estratègies.

Requisits

Per matricular-se en aquest programa superior no és necessari disposar de titulació prèvia. 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

No

Metodologia

Una metodologia que estimula el contacte entre els participants del programa, és a dir, alumnes i docents, el que dóna per resultat un entorn comunicatiu intensiu i més eficaç. La comunitat virtual incentiva el debat d'idees i experiències, creant un punt de trobada i de discussió molt ric sobre temes propis del programa com de l'actualitat. El campus virtual és, a més, una eina de gran flexibilitat quan es tracta d'actualitzar i ampliar la informació, ja que els continguts estan sempre disponibles de manera optimitzada i immediata.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Objectius

  • Conèixer a fons el sector: dominar les tendències generals del sector de la restauració i l'hostaleria i els cicles i fluxos dels diferents mercats com de la creació de nous productes i serveis.
  • Gestió integral: desenvolupar les aptituds necessàries per a una gestió integral de qualsevol empresa del sector.
  • Aplicació del màrqueting al sector: conèixer els conceptes principals de màrqueting i comercialització aplicables a les empreses del sector i aprendre a desenvolupar i implantar campanyes tant offline com online.
  • Desenvolupament d'habilitats: desenvolupar les habilitats i competències necessàries per dirigir un establiment o un equip humà en un entorn d'alta pressió i competitivitat.
  • Visió global: adquirir els coneixements de totes les àrees del sector de la restauració i aprendre a gestionar els recursos i capacitats de l'empresa.

Titulació obtinguda

L'alumne obtindrà una triple titulació d'Ostelea, EAE Business School i de la Universitat de Lleida.

Avantatges del curs

El model de campus virtual estimula la interacció entre els alumnes del programa i els docents. D'aquesta manera, el campus virtual promou una circulació fluida de la informació, i a més incentiva un debat d'idees i casos que els alumnes aportaran a través de la seva experiència.

Borsa de treball

L'escola ofereix a tot l'alumnat una borsa de treball a la qual té accés per incloure el seu currículum i cercar noves oportunitats professionals.

Professorat

Els professors i assessors docents del programa, amb una àmplia trajectòria professional, són la millor garantia perquè l'alumne completi el curs de la forma més satisfactòria. La seva experiència i coneixements es complementen amb un eficient suport pedagògic per a resoldre dubtes i problemes.
Programa Superior en Direcció d'Empreses de Restauració, Food & Beverage
Ostelea Distància
Campus i seus: Ostelea Distància
Ostelea
C/ Aragó, 55 08015 Barcelona
Sol·licita informació
X