Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius

1056 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

La missió del Màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius és formar la futura generació d'investigadors i de professionals que investigaran, desenvoluparan i dissenyaran els mitjans i sistemes cognitius interactius de les nostres societats futures. Els artefactes resultants poden ser dispositius físics, com ara robots, o bé lògics, com ara un sofisticat programari que proporcioni noves experiències i entorns virtuals. El CSIM es basa en la convergència de tres camps del coneixement: la tecnologia interactiva, les ciències cognitives i els mèdia interactius. Per assolir el seu objectiu, el programa adopta un enfocament interdisciplinari, que és fonamental per tal d'inculcar un coneixement aprofundit del disseny, la construcció, el desenvolupament, el desplegament i l'anàlisi dels mitjans i sistemes cognitius interactius, combinat amb les habilitats necessàries per dur-los a terme. El CSIM té com a objectiu formar integradors d'aquests artefactes cognitius interactius.
 
El CSIM ofereix un gran ventall de conferències i de tutories a càrrec de científics reconeguts. Des d'un punt de vista teòric, els estudiants adquiriran un coneixement bàsic de les funcions cognitives del cervell i dels seus models computacionals, que són una qüestió central per al desenvolupament d'aquests sistemes cognitius interactius. Des d'un punt de vista pràctic, els estudiants aprendran a concebre i a desenvolupar solucions creatives i científiques per tal de dotar els sistemes cognitius interactius de les tecnologies actuals i futures d'una manera eficient, coherent i justificada. El CSIM ofereix als estudiants les eines científiques i pràctiques necessàries perquè aprenguin a desenvoupar els seus estudis de manera autònoma i a desenvolupar i a integrar els sistemes cognitius interactius en sistemes útils per a aplicacions del món real.

Temari

Estructura
 
El programa consisteix en un únic itinerari que proporciona una visió sòlida i coherent dels sistemes cognitius i mèdia interactius. Està essencialment orientat a la recerca, i els estudiants han de cursar 20 crèdits obligatoris, 20 crèdits optatius i 20 crèdits corresponents al projecte final de recerca.
El màster es pot cursar en un sol curs a temps complet o en dos cursos a temps parcial. El programa s'estructura en trimestres, i està dissenyat d'acord amb les àrees de recerca prioritàries definides per la Comissió Europea.
 
Continguts
 
El màster forma integradors de sistemes i dispositius complexos tot combinant els coneixements en el camp de la comunicació interactiva, la psicologia cognitiva, la lingüística, l'art, la tecnologia digital i la computació.
 
El màster està dissenyat en funció de les àrees de recerca prioritàries definides per la Comissió Europea, i les incorpora segons les temàtiques generals:
Sistemes cognitius: engloba aspectes funcionals dels conceptes, els mètodes i les tecnologies avançats que són propis de les habilitats dels futurs artefactes intel·ligents, de manera que aquests puguin percebre, decidir, emocionar-se i comportar-se. En particular, aquest itinerari es concentra en les capacitats adaptatives i de comportament en entorns complexos, en la seva habilitat d'interactuar i de comunicar-se amb éssers humans i amb altres artefactes, i en com la nostra comprensió dels sistemes biològics pot ajudar al desenvolupament dels sistemes cognitius del futur. Aquest itinerari forma els estudiants perquè arribin a ser enginyers de comportament i psicologia dels futurs artefactes.
 
Contingut i mitjans: l'objectiu és preparar els estudiants perquè contribueixin als reptes a què han de fer front tant la societat actual com els individus i les organitzacions pel que fa a la diversitat de contingut parcialment interactiu que han de presentar i processar. Es posa un èmfasi especial en els conceptes i els mètodes que són centrals en l'optimització de la interacció d'éssers humans i màquines amb la informació i els mitjans. A més, s'exploren, s'analitzen i s'experimenten de manera sòlida les especificitats dels mitjans interactius, amb l'objectiu d'obrir el ventall de possibilitats i de contribuir-hi així amb noves potencialitats, en comptes de substituir o de millorar els mitjans no interactius.
 
Qualitat de vida: la sanitat i els serveis socials del futur es basaran en artefactes i mitjans interactius. Els principals reptes no seran només curar, sinó també mantenir i millorar la qualitat de vida a través de sistemes cognitius i de mitjans interactius. Els estudiants d'aquest itinerari es veuran immersos en els aspectes psicològics i tecnològics d'aquest important desenvolupament. Els mètodes i els mitjans que hauran de contribuir a millorar la qualitat de vida hauran d'assolir un equilibri entre les possibilitats tecnològiques i la creativitat humana.
 
Interacció i mobilitat: en aquest itinerari s'exposa els estudiants a aquest complex sistema de problemes i se'ls forma perquè puguin aplicar un ampli ventall de conceptes i de tecnologies que contribueixin a resoldre'ls. Així mateix, la mobilitat dels éssers humans inclou moltes formes de transport, que creen necessitats diverses pel que fa a l'autonomia dels artefactes i a la presentació de la informació.

Pràctiques
 
L'orientació investigadora d'aquest programa preveu que el projecte final de recerca es dugui a terme en el context d'un dels grups de recerca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que proporcionen un ric i sòlid entorn per adquirir experiència en aquest camp.
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Desenvolupar artefactes interactius amb sistemes cognitius mitjançant metodologies mixtes basades en l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament, el desplegament i l'avaluació. Aplicar metodologies mixtes de la ciència cognitiva, la interacció persona-ordinador i la comunicació. Dissenyar solucions en forma d'artefactes interactius mitjançant l'anàlisi dels requisits. Aquest disseny es basa en models computacionals neurològics i biològics abstractes i en la comunicació interactiva. Desenvolupar, implementar i programar les solucions dissenyades amb tecnologies d'interfície avançada, simulació neurològica i llenguatges de control, així com instal·lacions i dispositius interactius. Avaluar els artefactes interactius mitjançant mètodes experimentals controlats, amb mètodes objectius i quantitatius. Aplicar un enfocament interdisciplinari que enllaci la ciència cognitiva, les tecnologies interactives i els mitjans digitals en la resolució de problemes que duen a artefactes interactius.

Destinataris

Els estudiants d'aquest màster poden tenir formació en enginyeries tecnològiques (informàtica i telecomunicacions), en psicologia o biologia, en comunicació audiovisual o en altres àmbits que es puguin vincular a la naturalesa interdisciplinària del programa. Els candidats han d'estar molt motivats, han de tenir ganes de treballar intensament i han de tenir un clar interès per la tecnologia i per les ciències cognitives, combinat amb un esperit creatiu. A més, han de tenir coneixements previs de programació i han d'estar disposats a submergir-se en temes tecnològics.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Inglés

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS) La missió del Màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius és formar la futura generació d'investigadors i de professionals que investigaran, desenvoluparan i dissenya

Objectius

El Màster en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius té com a objectiu principal formar les futures generacions d'investigadors i de professionals que investigaran, desenvoluparan, dissenyaran i analitzaran els sistemes cognitius i els mitjans interactius.

Perspectives laborals

Hi ha una àmplia gamma de sortides professionals. Si l'objectiu és la recerca, els estudiants poden continuar amb un doctorat en qualsevol de les àrees que convergeixen en la interdisciplinarietat del màster. Si l'objectiu és una carrera professional, l'experiència en l'anàlisi, el disseny, la implementació, l'experimentació, la prova i l'avaluació de dispositius interactius a través dels sistemes cognitius obren una gran diversitat de camps professionals, des del perfil de la robòtica industrial i domèstica fins a la publicitat interactiva a l'aire lliure o a la indústria de l'automòbil i la seva evolució intel·ligent, el desenvolupament de sistemes per ajudar a rehabilitar persones amb trastorns físics i cognitius, l'oci interactiu de gran format o la museologia intel·ligent.

Promocions

Beques i ajuts
La UPF ofereix un ajut per a un estudiant del CSIM que tingui un expedient excel·lent. Aquest ajut consisteix en un descompte substancial en el preu de la matrícula, i no inclou cap restricció per motius de nacionalitat.
També hi ha disponible una beca de la Fundació CatalunyaCaixa per a un estudiant català del màster que tingui un expedient excel·lent. Aquesta beca cobreix la totalitat del preu de la matrícula i un import addicional més petit que es pot utilitzar per cobrir despeses personals.
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X