Sociologia i Demografia

1090 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Sociologia i Demografia
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

El màster en Sociologia i Demografia busca formar professionals que facin recerca de qualitat sobre aspectes sociodemogràfics clau de les societats modernes. En aquests temps difícils que vivim és fonamental conèixer quines dinàmiques afecten els individus i les famílies i quin impacte té la crisi sobre diferents col·lectius. El màster facilita eines metodològiques avançades per contestar a preguntes com:
 
Quin impacte té la crisi sobre la desigualtat i la cohesió socials? Com afecta les condicions de vida i de treball i la salut? Quin efecte té sobre les oportunitats de mobilitat educativa i ocupacional? Quines estratègies adopten les persones davant la crisi i com afecten aquestes estratègies l'estructura familiar, el matrimoni o l'emancipació? Quin rol juguen les dones en l'economia familiar i quins efectes té sobre les relacions de gènere? Afecta la crisi per igual totes les classes socials, països i estats del benestar? Es pot créixer i mantenir la cohesió? Amb quines polítiques?
 
Les matèries impartides permeten a l'estudiant analitzar aquestes i altres qüestions rellevants de l'organització social des d'una perspectiva dinàmica, identificant les oportunitats, les necessitats i els problemes que es presenten a l'individu en les diferents fases del seu cicle vital. I permeten fer-ho des d'una perspectiva comparada i internacional, per investigar el paper que té el context social i institucional en l'explicació dels desequilibris i de les dinàmiques socials.
 
Sortides professionals
 
La formació multidisciplinària que ofereix el màster de recerca en Sociologia i Demografia i el seu èmfasi en la metodologia de recerca quantitativa capaciten l'estudiant per exercir activitats professionals en els àmbits següents:
 
Estudis de doctorat en ciències socials.
Investigador i gestor en organitzacions internacionals.
Tècnic d'anàlisi en centres públics i privats de recerca social, tant nacionals com internacionals.
Tècnic d'anàlisi en ajuntaments, governs, organitzacions no governamentals, etc.
Assessor institucional.
Analista en centres d'estudis demogràfics i instituts d'estadística.
Auditor sociolaboral.
Analista sobre temes públics d'actualitat i periodista.
La formació que s'ofereix constitueix una sòlida base per a aquells estudiants que vulguin cursar un doctorat. Alguns dels nostres estudiants de doctorat han iniciat una carrera brillant que els ha portat a universitats de prestigi internacional, com les de Princeton, Yale o Estocolm o la London School of Economics.
 
El màster també és de gran utilitat per a aquells estudiants que optin per una carrera professional orientada cap a la recerca empírica per a organismes internacionals, administracions públiques i entitats privades interessades en l'anàlisi dels canvis sociodemogràfics i en els reptes que aquests suposen per a la política social. En aquest sentit, el màster capacita per desenvolupar les professions següents:
 
Tècnic en sociologia de la família.
Tècnic en sociologia de les migracions.
Tècnic en benestar social.
Tècnic en avaluació de necessitats socials i dels efectes de les polítiques socials.
Tècnic en anàlisi dels mercats de treball.
Tècnic de l'administració general.
Assessor de càrrecs polítics i grups parlamentaris.

Temari

Estructura
 
El màster s'ofereix en la modalitat d'iniciació a la recerca. Els estudiants han de cursar un total de 60 crèdits, distribuïts de la manera següent: 30 crèdits de matèries obligatòries, 10 crèdits de matèries optatives i 20 crèdits corresponents a un treball de recerca final de caràcter obligatori. Totes les assignatures tenen un valor de 5 crèdits.
 
Continguts
 
Matèries obligatòries (30 crèdits)
 
Anàlisi de les Desigualtats Socials (5 crèdits)
Canvis Demogràfics i Dinàmiques Socials (5 crèdits)
Família, Gènere i Societat (5 crèdits)
Polítiques Socials i Estat del Benestar (5 crèdits)
Tècniques d'Anàlisi Estadística I (5 crèdits)
Tècniques d'Anàlisi Estadística II (5 crèdits)
Matèries optatives (10 crèdits)
 
Migració i Societat (5 crèdits)
Economia del Treball (5 crèdits)
Fonaments de Recerca Política i Social (5 crèdits)
Metodologies de Recerca Qualitatives (5 crèdits)
Seminari de Recerca i Anàlisi de Dades
Treball de Fi de Màster (20 crèdits)

Competències per a les quals et prepara el curs

Gestionar, analitzar i sintetitzar informació. Treballar en equips interdisciplinaris i comunicar-se en la llengua pròpia i en anglès amb la comunitat científica internacional. Generar noves idees autònomament i amb atenció a la qualitat. Específiques. Capacitat per: Reconèixer l'estructura sociodemogràfica de les societats modernes. Entendre les dinàmiques demogràfiques més importants que afecten el cicle vital: fertilitat, mortalitat, formació de famílies, fluxos migratoris, envelliment, etc. Comprendre els fenòmens socials principals que afecten les societats modernes: l'estratificació i la mobilitat socials, les desigualtats, la conciliació de tasques domèstiques i remunerades, etc. Analitzar i sintetitzar l'estat de la qüestió en un tema d'investigació. Trobar fonts de dades adequades. Triar variables pertinents i construir indicadors fiables. Organitzar i planificar la investigació. Utilitzar mètodes i tècniques estadístiques avançades. Adaptar-se a temes i a probleme

Destinataris

El màster va dirigit a graduats universitaris i a professionals que vulguin adquirir una formació investigadora d'alta qualitat en el camp de les ciències socials, des d'un enfocament sociodemogràfic que té en compte tant les dinàmiques poblacionals com l'estructura social de les societats avançades.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial

Objectius

L'objectiu fonamental del màster és proporcionar una sòlida formació investigadora als professionals de les ciències socials. Es tracta que els estudiants aprenguin a formular i a contrastar empíricament teories alternatives sobre els principals canvis sociodemogràfics i l'esdevenir de les desigualtats en les societats modernes. L'enfocament del màster és analític i empíric. En primer lloc, els estudiants aprendran a utilitzar els enfocaments teòrics més populars a dia d'avui entre la comunitat científica per comprendre millor l'estructura i les dinàmiques sociodemogràfiques actuals. En segon lloc, aprendran a aplicar tècniques d'anàlisi avançades que els permetran contrastar la validesa de les seves hipòtesis teòriques. El màster combina enfocaments teòrics i tècniques d'anàlisi de la demografia i la sociologia. D'una banda, s'estudien les dinàmiques demogràfiques (fertilitat, mortalitat, envelliment, moviments migratoris, etc.) que afecten les poblacions humanes en el seu conjunt i

Titulació obtinguda

Màster de recerca en Sociologia i Demografia

Perspectives laborals

Ensenyament superior Organismes internacionals Centres i serveis d'estudis socials públics i privats Auditories sociolaborals Anàlisi i assessorament institucional Centres d'estudis demogràfics Crítica, anàlisi i periodisme científic social

Preu

entre 2.500 € i 5.000 €
els 60 crèdits d'un curs acadèmic

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Ciutadella
Sociologia i Demografia
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X