Tecnologies del So i de la Música

1068 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.079 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Tecnologies del So i de la Música
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 3.079 €

Descripció

Presentació
 
Les tecnologies del so i de la música (Sound and Music Computing) conformen un camp interdisciplinari entorn de la cadena completa de la comunicació sonora, des de la creació i la generació de sons fins a la seva transmissió i la seva percepció.
 
Combinant metodologies científiques, tecnològiques i artístiques i aproximacions computacionals, aquest àmbit acadèmic vol incidir en la comprensió, el modelatge i la generació de so i de música. Les matèries acadèmiques bàsiques es relacionen amb la música (composició, interpretació, musicologia), la física (acústica), l'enginyeria (processament del senyal, intel·ligència artificial, interacció home-màquina, electrònica) i la psicologia (psicoacústica, psicologia experimental, neurociències). Les actuals àrees d'aplicació inclouen els instruments musicals, la producció musical, la recuperació d'informació musical, les biblioteques digitals de música, els sistemes multimèdia interactius i les interfícies auditives. El màster en Tecnologies del So i de la Música de la UPF se centra en els aspectes més tecnològics d'aquest camp. 
 
Objectius
 
L'objectiu d'aquest màster és formar els investigadors i els professionals que forjaran les tecnologies del so i de la música en la nova societat de la informació. Combinant pràctica i teoria en diferents matèries com ara models computacionals, enginyeria d'àudio, percepció, cognició i sistemes interactius, el programa ofereix el bagatge científic i tecnològic necessari per començar una carrera professional. Més específicament, aquest programa capacita els seus estudiants en les tecnologies més avançades per analitzar, sintetitzar, transformar i produir so i música, i també en les tecnologies i els processos que donen suport a la creació sonora i musical. 
 
Destinataris
 
El màster en Tecnologies del So i de la Música s'adreça a estudiants amb una formació tècnica que estiguin familiaritzats amb el camp de la música i que vulguin desenvolupar les seves habilitats investigadores en l'àmbit de les tecnologies del so i de la música. Si bé no es requereix cap títol de grau específic, els candidats han de demostrar que han cursat estudis en un àmbit relacionat amb la informàtica o les telecomunicacions.
 
Estructura
 
El programa està orientat a la recerca, i ofereix una combinació d'assignatures teòriques i pràctiques. Els estudiants han de cursar 40 crèdits d'assignatures obligatòries i optatives i 20 crèdits corresponents al projecte final de recerca.
 
El màster es pot cursar en un sol curs a temps complet o en dos cursos a temps parcial. Aquesta segona opció permet als estudiants cursar assignatures complementàries dels graus d'enginyeria o altres assignatures del màster. L'opció a temps parcial es recomana als estudiants que no tenen una formació corresponent a un grau de quatre cursos en informàtica o en enginyeria elèctrica.
 
Continguts
 
L'estudiant ha de cursar 40 crèdits de matèries obligatòries i optatives i ha d'elaborar el treball de recerca de fi de màster, amb una càrrega de 20 crèdits. A través del treball de fi de màster l'estudiant s'introdueix en un camp de recerca. El treball ha d'incloure una contribució original a aquest camp.
 
El programa docent inclou matèries troncals i específiques i matèries optatives compartides amb altres màsters del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Les matèries més específiques del màster són les següents:
 
Anàlisi d'Àudio i de Música
Processament d'Àudio i de Música
Interacció en Temps Real
Enregistrament i Mescla Musical
Taller de Processament de l'Àudio i de la Música
Percepció i Cognició Musicals
Pràctiques
 
El Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la UPF i altres grups de recerca o empreses ofereixen estades en pràctiques als estudiants del màster en Tecnologies del So i de la Música.
 
Coneixements, habilitats i competencies que s'adquiriran
 
Capacitat de planificar i executar plans de recerca i desenvolupament.
Adquisició, gestió i transmissió de coneixements metodològics, tècnics i estètics.
Capacitat de treballar en equip en contextos acadèmics i empresarials.
Desenvolupament d'una visió crítica per prendre decisions professionals de caràcter tècnic, metodològic, econòmic, estètic i deontològic.
Habilitats comunicatives i creatives.
Sortides professionals
 
Aquest màster permet accedir a un programa de doctorat o incorporar-se a equips de recerca i/o desenvolupament en empreses especialitzades en serveis i aplicacions relacionats amb les tecnologies del so i de la música. 
 
Beques i ajuts
 
Per a informació general sobre beques i ajuts per a la matrícula consulta www.upf.edu/dtic/masters/ i www.upf.edu/beques-master.
 
La UPF ofereix un ajut de 2.000 euros per a la matrícula a un estudiant del màster en Tecnologies del So i de la Música. La Fundació Catalunya - La Pedrera ofereix una beca de 5.000 euros a un estudiant del màster de nacionalitat espanyola.

Competències per a les quals et prepara el curs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès

Durada

1 any

Titulació obtinguda

Màster en Tecnologies del So i de la Música

Pràctiques

Com a part del projecte de tesi l'estudiant pot fer estades en empresses del sector.

Perspectives laborals

Aquest màster possibilita l'accés a un programa de doctorat o la incorporació a equips de recerca i/o desenvolupament en companyies especialitzades en els serveis i aplicacions relacionades amb les tecnologies musicals i del so.

Lloc on s'imparteix el curs

Campus de la Comunicació - Poblenou

Horari

De setembre a juny
Tecnologies del So i de la Música
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X