Postgrau en Tècniques Avançades per al prototipatge Industrial (TPI)

1060 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Postgrau en Tècniques Avançades per al prototipatge Industrial (TPI)
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
4 mesos
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

El Postgrau en Tècniques Avançades per al Prototipatge Industrial [TPI] dotarà als participants dels recursos adequats per al coneixement d'aquelles tecnologies de prototipat ràpid més emprades en la indústria, una fase indispensable per a qualsevol empresa, en la qual es valida l'estètica, la funcionalitat i l'ergonomia del producte. Aquesta excelència tècnica asolida amb la formació tèorica, es veura implementada en l'execució de pràctiques remunerades en empreses del sector.
Es proposa el desenvolupament de les habilitats necessàries per a què l'usuari pugui accedir a un rol d'importància directa en llocs de treball com a Tècnic en Prototips, modelista Industrial o en unaOficina Tècnica de Producció.
El desenvolupament de producte s'inicia amb una primera fase de disseny mitjançant eines CAD/CAE. De forma paral·lela té lloc la fase de prototipatge, indispensable per a qualsevol empresa, on es valida l'estètica, funcionalitat iergonomia del producte. 

La Fundació CIM, centre referent a Europa en fabricació de prototips mitjançant Impressió 3D,Motlles Ràpids i Mecanitzat CNC, crea aquest curs per transferir tot el seu coneixement i experiència al teixit industrial mitjançant una formació 100% pràctica.

Temari

1. Disseny de Prototips (60h)
• Modelat de Sòlids i superfícies amb SolidWorks 
• Enginyeria Inversa 
• Elaboració i comprensió de plànols tècnics
2. Mecanitzat (45h)
• Principis bàsics de mecanitzat 
• Sistemes de fixació i eines 
• Torn i fresa convencional 
• CNC i CAM en tres eixos mitjançant TopSolid
3. 3D Printing (15h)
• Tècniques de Fabricació Additiva o Rapid Prototyping 
• Sinteritzat Selectiu Làser - SLS 
• Estereolitografia - SLA 
• Software per programació de màquina - Magics 
• Operació de màquines de Rapid Prototyping
4. Modelat amb Clay (45h)
• Interpretació de volums mitjançant gramil i plànols 
• Preparació d'utillatges 
• Modelat avançat de superfícies 
• Polit de superfícies
5. Composites (60h)
• Fabricació i preparació de motlles per laminació 
• Laminació de fibra de vidre 
• Laminació de fibra de carboni i kevlar
6. Tècniques de Pintat (45h)
• Preparació de superfícies 
• Tipus de resines i pintures 
• Tècniques de pintat 

7. Motlles de Silicona (30h)
• Preparació de peça màster 
• Fabricació de motlles 
• Tipus de resines de poliuretà (PUR) 
• Tècnica de vacuum casting amb màquines Renishaw
8. Projecte final de Postgrau (60h)
• Fabricació de prototip real en grup 
• Presentació del projecte
9. Pràctiques remunerades en empresa (240h)
• Pràctiques en empresa amb mínim de 240 hores 
• Els treballadors en actiu podran convalidar aquest mòdul
 

Competències per a les quals et prepara el curs

En acabar, el participant serà capaç d'integrar-se en l'equip d'una empresa de fabricació de prototips, o bé en l'àrea de prototipat d'una empresa que desenvolupi productes, sent capaç de: Escollir la tècnica adient de fabricació de prototips. Fer una estimació de temps i costos per la seva execució. Programar y gestionar un projecte de prototipat de producte. Aplicar les principals tecnologies de fabricació de prototips.

Destinataris

A professionals de l'àmbit del desenvolupament de producte que vulguin aprofundir en el coneixement i l'ús de les principals tècniques de prototipat industrial.  

Es necessitarà una formació prèvia en desenvolupament de producte i/o modelisme (mòdul de grau mitjà o superior en modelatge industrial o desenvolupament de producte, enginyeria mecànica, enginyeria en disseny industrial, disseny industrial, etc.) o bé un mínim de 3 anys d'experiència demostrable en el sector.
 

Requisits

Es necessitarà una formació prèvia en desenvolupament de producte i/o modelisme (mòdul de grau mitjà o superior en modelatge industrial o desenvolupament de producte, enginyeria mecànica, enginyeria en disseny industrial, disseny industrial, etc.) o bé un mínim de 3 anys d'experiència demostrable en el sector.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Matrícula i acreditació de formació al sector.

Metodologia

El model pedagògic que es fa servir és fomentar laprenentatge actiu i pràctic, aprendre fent enfront de l'aprendre escoltant. És una metodologia experimental, on l?aprenentatge es contextualitza en situacions reals d'empresa, fet que porta als participants a pensar i actuar com a veritables treballadors, superant les seves limitacions i generant experiències que els serviran de referència durant el seu futur professional. Cadascun dels mòduls tindrà una sèrie d'exercicis mitjançant els quals els participants podran posar en pràctica els coneixements adquirits. Aquests exercicis serviran de fil conductor a un projecte que estarà compost per cadascuna de les peces que es vagin fent durant el curs. El Projecte Final de Postgrau s'iniciarà en acabar tots els mòduls i té com a objectiu profunditzar en, com a mínim, dues de les tecnologies treballades durant el curs. En realitzar-se en horari de 18 a 21h, el curs es pot compaginar amb horaris laborals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellano, Catalán.

Durada

360h + 240h pràctiques. Data de impartició. 17 octubre 2016 - 14 juliol 2017.

Objectius

El curs té una orientació professional; no és un màster universitari, sinó una titulació pròpia de la Fundació CIM. L?objectiu és que el participant adquireixi una formació d'alt nivell i millori les seves competències en les nostres àrees d'expertesa: la fabricació de prototips industrials mitjançant tècniques avançades.

Titulació obtinguda

Titulació de Postgrau pròpia de la Fundació CIM.

Pràctiques

Pràctiques remunerades en empresa (240h) Pràctiques en empresa amb mínim de 240 hores. Els treballadors en actiu podran convalidar aquest mòdul.

Perspectives laborals

Sortides professionals: Tècnic en Prototips, Modelista Industrial, Programador SLS - SLA, Oficina tècnica de Producció

Promocions

UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 25%; Empreses col·laboradores 10%; Estudiants 25%; CETIB 15%

Preu

entre 2.500 € i 5.000 €
La Fundació CIM ha concertat amb diverses entitats bancàries la possibilitat de finançament, total o parcial, del cost del curs. Aquestes entitats donaran a l'alumne interessat/a un tracte preferent.

Borsa de treball

La Bolsa de Trabajo ofrece su experiencia, conocimientos y contactos con empresas líderes en el entorno de la tecnología para ayudar a gestionar y mejorar su carrera profesional.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Tipus d'avaluació

Continua + Projecte Final.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona

Horari

De Dl a Dj, de 18 a 21h.
Postgrau en Tècniques Avançades per al prototipatge Industrial (TPI)
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X