Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"Amb les estades a empreses estrangeres es tracta d'incorporar en la formació dels alumnes de batxillerat elements actitudinals i de valors relacionats amb el món del treball"

Entrevista

La entrevista es en catalán.


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Josep Rivera, coordinador de batxillerat i tutor de les estades a empreses estrangeres de l'IES Balmes (Barcelona)
¿Podria explicar-nos en què consisteixen les estades a empreses estrangeres a 1er de batxillerat?

L'estada a l'empresa és una assignatura de batxillerat que l'alumnat pot escollir com una assignatura optativa. És tracta de fer una estada en una empresa tutoritzada d'entre 70 i 100 hores amb l'objectiu de conèixer el món de l'empresa. Més que una experiència professionalitzadora, es tracta sobretot d'incorporar en la formació dels alumnes de batxillerat elements actitudinals i de valors relacionats amb el món del treball, els quals en un futur més o menys proper els hi poden ser molt útils. També en molts casos, hi pot haver en aquestes estades un element orientador dels estudis posteriors al batxillerat.

Des de fa alguns anys, alguns dels nostres alumnes fan l'estada a l'empresa a Alemanya, en el marc d'un programa d'intercanvi entre els nostres alumnes i alumnes d'un centre de batxillerat alemany.

En els intercanvis la convivència amb les famílies alemanyes és fonamental i l'estada en una empresa alemanya permet aprofundir una mica més aquest contacte amb la llengua i cultura alemanyes. L'estada a l'empresa, afegeix a més els valors que pot aportar a l'alumnat l'experiència en el món del treball.

Al darrera de les estades hi ha molts actors i tots ells hi contribueixen a la seva realització. És una tasca de col·laboració entre tots.

El Departament d'Educació promou i empara les estades en empreses, les empreses tutoritzen l'alumnat de batxillerat en les estades, els centres promouen i organitzen, les famílies participen en els intercanvis i posen el marc indispensable per a la realització dels intercanvis i finalment cal la il·lusió dels nostres joves de batxillerat que es formen.

¿Per què es realitzen als cursos de primer de batxillerat? ¿Es fan pràctiques similars als cursos de Formació Professional?

En batxillerat es aconsellable fer l'estada una vegada s'ha acabat el 1r curs, és a dir al mes de juliol. D'aquesta manera s'evita al màxim interferir en la marxa del curs i es respecta l'horari d'estudi que necessita l'alumnat de batxillerat.

En els cicles de Formació Professional les pràctiques en empreses són obligades, tenen molta més duració i el seu objectiu és professionalitzador. Lògicament, el Departament d'Educació promou també les estades en empreses europees.

¿Quant temps porten realitzant els intercanvis? ¿Pot fer-nos balanç de l'experiència?

En el nostre centre, les estades a empreses catalanes fa uns set anys que es fan regularment i a alemanya en fa cinc. Es van iniciar gràcies a l'interès del Departament d'alemany, al suport de centre i a l'assessoria i cobertura legal proporcionada pel Departament d'Educació.

La valoració com a tutor d'estada a l'empresa de batxillerat és bona. En general, els alumnes queden força contents de l'experiència i les empreses també.

¿Quins aspectes son prioritaris a l'hora d'establir un conveni amb l'empresa?

Des de la tutoria d'estada a l'empresa en primer lloc s'informa a les famílies i a l'alumnat de les característiques i objectius d'aquesta assignatura. S'intenta que l'alumnat triï a l'empresa de forma conscient i es facilita que pugui anar a l'empresa que ha triat. Després col·laborem amb empreses amb les quals podem mantenir una relació fluida i de confiança mútua.
Deixa el teu comentari