Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'orientació escolar és una funció que fan els centres educatius durant tota l'escolaritat de l'alumnat, en el marc del pla d'acció tutorial. A mesura que avança l'escolaritat s'incrementa la importància de l'orientació vocacional i professional"

Entrevista


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Isabel Darder. Directora General d'Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Des del seu punt de vista, ¿quina és la utilitat de la Setmana de la Formació i el Treball?

La utilitat és que durant tota una setmana els assistents a Fira de Barcelona tenen la oportunitat de conèixer en directe tota l'oferta educativa de Catalunya. D'aquesta manera després dels estudis obligatoris els alumnes que han de triar el seu camí formatiu podran descobrir el gran ventall de possibilitats que tenen al seu abast , els centres on els poden cursar i totes les sortides professionals

¿Quina implicació té el Departament d'Educació dins la Setmana de la Formació i el treball?

El Departament d'Educació juntament amb el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa coordinen el saló Estudia i es preocupen de que l'oferta dels expositors estigui correctament sectoritzada i col-laborem assessorant a Fira de Barcelona.

A Expodidàctica el Departament participa com a expositor institucional amb dues grans àrees per poder mostrar les novetats en recursos pel professorat.

El Departament d'Educació acostuma a reservar un espai destacat dins la fira Estudia ¿Quin és l'objectiu d'aquest desplegament?

Departament d'Educació es preocupa per poder informar sobre l'oferta actualitzada dels estudis de Batxillerat, Formació professional, Ensenyaments artístics, Ensenyaments d'esports, formació d'adults els PQPI, Programes de qualificació professional inicial i les Escoles Oficials d'Idiomes amb l'ajuda de professionals de l'Educació. Es dedica un gran espai atès que es reben moltes visites d'escoles i per poder atendre-les i per poder donar un bon servei. Hi participen en total entre orientadors i informadors un total de més de 200 professionals .

Aquest és el primer any on es presentaran uns espais dedicats a l'oferta educativa dels diferents territoris catalans, per tant també participaran professionals de tots els territoris. Es destinen 9 espais on s'informarà sobre l'oferta educativa de cada territori:

- Baix Llobregat-Anoia
- Barcelona-Comarques
- Girona
- Lleida
- Maresme-Vallès Oriental
- Tarragona
- Terres de l'Ebre
- Vallès Occidental

Aquest any Els Serveis Territorials de Barcelona-Ciutat estaran ubicats davant de l'estand general del Departament d'Educació. El Consorci d'Educació presenta com a novetat una oferta educativa global no universitària de la ciutat de Barcelona, que incorpora la dels Serveis Territorials Barcelona-Ciutat i la de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).

¿Quines accions específiques d'orientació acadèmica i professional tenen previstes durant la Setmana de la Formació i el Treball?

A la Fira Estudia, a l'estand del Departament d'Educació s'ha creat L'Àrea d'Orientació que consta de 8 espais tancats per poder atendre al visitant d'una manera més personalitzada i amb la màxima tranquil-litat dintre del possible en entorn firal.

El Departament d'Educació, conscient de la importància d'aquest procés orientador i a fi de completar el seu desenvolupament dia a dia en els centres educatius, disposarà d'un espai dedicat a l'orientació personal per:

- Donar resposta de manera puntual a les demandes dels alumnes, docents i famílies.
- Aconseguir que les consultes tinguin respostes orientadores i no únicament informadores.
- Garantir l'atenció personalitzada i de qualitat que es completarà amb la informació escrita i en línia.

Els orientadors seran professionals especialitzats i experts en l'orientació dels centres educatius, l'alumnat i les famílies.

Aquest any es realitzaran per primer cop dins la Setmana de la Formació, xerrades a famílies. ¿En què consisteixen?
Es faran per primer cop sessions d'orientació acadèmica adreçades a les famílies. Se celebraran durant el dissabte i diumenge sobre les sortides que ofereix cada tipus de formació amb informació general sobre batxillerat, cicles formatius de grau mitjà d'FP, cicles formatius de grau superior d'FP, estudis universitaris, formació d'adults, formació ocupacional, formació a distància, ensenyaments artístics, ensenyaments d'idiomes, ensenyaments d'esports, programes de garantia social.

Molts centres aprofiten la visita a la setmana de la formació i el treball per cobrir totes les necessitats d'orientació que tenen els seus alumnes. ¿Considera que és suficient? ¿Des del departament es té en compte l'orientació que es fa als centres?

No es que sigui suficient però si que és un servei que podem donar al públic assistent i que hi ha molts esforços al darrera per part de les institucions i els centres per poder reunir-se tots junts durant uns dies. Considerem que és l'únic lloc on els alumnes, professors, la resta del col-lectiu educatiu i les famílies poden trobar tot el que està vinculat al tema educatiu: totes o la gran majoria de les escoles catalanes i totes les Universitats, centres de postgraus en un mateix espai. Considerem que és un privilegi poder gaudir de tota l'oferta en un mateix entorn, el Palau 2 del recinte de Montjuíc.

Per suposat que tenim en compte l'orientació que es fa als centres educatius però és una manera de complementar l'atenció al públic en un marc com la setmana de la formació.

L'orientació escolar és una funció que fan els centres educatius durant tota l'escolaritat de l'alumnat, en el marc del pla d'acció tutorial. A mesura que avança l'escolaritat s'incrementa la importància de l'orientació vocacional i professional.

A partir del curs 2008/2009 la LOE estableix una sèrie de canvis (noves modalitats de batxillerats, tria d'optatives a 3r d'ESO, remodelació cicles grau superior...). ¿El Departament d'Educació ha previst com difondre aquestes novetats durant la Setmana?

Es donarà informació al taulell central del Departament d'Educació de la Fira Estudia i es parlarà dels Nous currículums a Expodidàctica

Per últim, ¿quines funcions té el professorat durant la visita a la Fira? ¿Considera que té una participació activa a les diferents activitats que es realitzen?

Considerem que el paper del professorat és molt important i el fet de que es desplacin a visitar la Fira ja demostra que l'orientació als centres queda complementada en aquesta sortida i que es d'agrair l'esforç del professorat de portar als alumnes a la setmana de la Formació. Molts centres aprofiten Estudia per realitzar el seu crèdit de sintesi i els alumnes participen en tallers i activitats.

També cal informar que els professors i tutors treballen la seva visita en els centres educatius amb els alumnes per a que aquesta sigui més profitosa. El Departament posa a l'abast del centres la informació de tota la oferta que trobaran a la Fira amb materials de treball i de reflexió per a que es puguin fer des de l'aula.
Deixa el teu comentari