Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

El programa FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida

Article d'opinió

Este artículo es en catalán. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Anna Ramis. Pedagoga de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Coordinadora del programa "Familia/Escola acció compartida (FEAC)” (Barcelona)
Imagineu-vos unes 15 o 20 persones (pares, mares i mestres de la mateixa escola) que es reuneixen uns quants cops a l'any per parlar i reflexionar junts sobre temes educatius que els preocupen i en els quals estan incidint conjuntament: els valors, l'afectivitat, el joc, la feina escolar...

Tots són experts, tots tenen experiència, tots tenen la millor intenció educativa, però reconeixen que parlant-ne poden "anar més alhora” i aprendre els un dels altres.

Si això no és esporàdic, si això passa a gairebé 200 escoles d'arreu de Catalunya, i la Fundació Escola Cristiana hi està al darrera... En diem FEAC: Família/ Escola, acció compartida.


Expliquem-ho: Des de l'any 2000 que la FECC facilita el programa FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida als equips directius o les AMPAs que volen posar en marxa una iniciativa trencadora:

NO es tracta de cicles de conferències per a pares i mares impartides per experts, en la seu de l'escola de llurs fills. No són "lliçons” de metodologia educativa que els profes imparteixen als pares. Tampoc és un grups de pares i mares fent teràpia de grup units per les mateixes problemàtiques: ser pares!

espais de diàleg i reflexió conjunta sobre el fet educatiu de persones que es troben compartint una responsabilitat: educar uns infants, nens i nenes, nois i noies... Els fills dels uns, els alumnes dels altres.

Son unes hores a l'any en què es posa en comú allò que cadascú sap, pensa i fa millor per tal d'educar els seus fills , els seus alumnes. I , en conseqüència ... se n'aprèn molt! Perquè el grup està integrat per experts que tenen ganes de millorar!!!

Son una oportunitat de parlar i escoltar d'altres persones que sense jutjar-se, respectant-se, es comprometen a reflexionar sobre la seva experiència d'educadors, a repassar la vida amb llurs fills o alumnes, a analitzar les seves actituds educatives, a valorar-les... des d'una principal punt de vista:

L'adult és el responsable del benestar i del correcte i feliç desenvolupament del menor. Per tant l'objectiu és que cadascú trobi la millor manera de supeditar la seva actitud i acció educativa als infants, els nens, els joves ... que són l'autèntic centre .

El programa consisteix en unes Trobades entre pares, mares, mestres i/o professors d'una determinada escola que es reuneixen periòdicament per dialogar sobre temes de són de responsabilitat comuna sobre els fills dels uns, i els alumnes dels altres. Generalment aquestes trobades agrupen una quinzena de persones amb fills o alumnes d'edats similars ( de la mateixa etapa o cicle educatiu).

El diàleg parteix d'un tema que ve suggerit pel Butlletí FEAC i d'unes qüestions pensades per a suscitar la reflexió. A cada grup hi ha una persona amb la funció d'animador, que és un docent o un pare o mare que s'ha preparat especialment per a ser un bon facilitador el diàleg en grup, tot fent un curset o dos.

Conscients de la importància que té l'establiment d'aquesta nou estil de relacions de col-laboració entre les famílies i l'escola on s'eduquen els seus fills, i de la gosadia del programa «FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida» (FEAC) va demostrant amb la realitat de cada Trobada a cada escola, que es poden trencar tòpics molt arrelats en la cultura educativa. La FECC facilita la formació, la publicació i distribució dels Butlletins, i ajuda logísticament a que cada centre incorpori i realitzi el programa com millor li sembli.
En aquestes Trobades es van realitzant els objectius del programa FEAC. De forma que ajuden positivament a millorar las relaciones entre las famílies i l' escola, consoliden uns espais on es pot donar un autèntic diàleg formatiu, proporcionen una experiència de col-lectiu en cooperació que serveix per a superar individualismes i inseguretats; i són una oportunitat per facilitar la reflexió sobre el procés educatiu i el paper dels diversos agents que intervenim en ell (pares i mestres).

El mes de gener el 2010 es complirà el novè aniversari de la implantació del programa FAMILIA/ESCOLA, acció compartida (FEAC) en les primeres 90 escoles pioneres. EL programa ha anat creixent, i avui son gairebé 200 centres a tot Catalunya, (Andorra i el país Valencià, més una cinquantena d'escoles a Euskadi) les que tenen el programa FEAC actiu. En aquesta anys hi ha hagut moltes experiències, però la valoració, en general , és molt positiva.

Alguns aspectes destacables per la seva valoració positiva son:

- Els temes: Perquè parteixen d'experiències pràcticament comunes a tothom; ajuden a pensar en qüestions controvertides "en fred”; permeten conèixer com actuen (actuem) i com se senten (ens sentim) els altres; i donen una visó més polièdrica dels nostres fills /alumnes.

- Les dinàmiques i els "animadors” de les Trobades que són molt ben valorats per què ajuden a expressar experiències, sentiments, visons, actituds, que tots tenim com a educadors. Ajuden a reflexionar sobre les nostres actituds i experiències educatives I on tothom se sent tractat amb respecte, encara que no es comparteixin opinions.

Però, sense cap mena de dubte, el millor de la implantació de la programa FEAC a totes aquestes escoles no són els números que poden expressar una part de la realitat sinó les vivències de les persones que hi participen i fan realitat una experiència poc comuna en el món d'avui: Trobar-se amb altres persones, en peu d'igualtat, i amb ganes d'aprendre els uns dels altres per millorar com a educadors.

En la Taula 1 i 2 es reflecteixen les valoracions que assistents i animadors de les "Trobades”.

Taula 1: Literals de les valoracions de pares i mares

Valoracions dels assistents a les Trobades:

- És un espai on podem parlar, escoltar i intercanviar idees.
- Es troben nous camins. Aprenem molt. És interessant i de gran ajuda.
- Sentim diferents punts de vista. Compartim. Sempre sortim amb alguna cosa més.
- Ajuda a conèixer la realitat dels nostres fills.
- Hem trobat un espai per a pensar.
- Ens hi trobem molt bé. És com una petita família.
- Ara som més crítics.
- Podem opinar sense que ningú se'n rigui.
- Sortim contents després de passar un estona agradable junts.
- Ens és d' ajut veure que els altres tenen problemes similars als nostres . I trobem alternatives en la seva manera de resoldre'ls.
- Les Trobades susciten un sentiment de més seguretat i una certa capacitat per al diàleg a casa.

Taula 2: Literals de les valoracions dels "animadors”

Valoracions dels "animadors” de les Trobades:

- Ambient cordial, distès i respectuós Enriquidor.
- És important treballar junts mestres i pares. Ens apropa els uns als altres
- Respecte diàleg. Intercanvi d'opinions.
- L'actuació dels "animadors” millora amb l'experiència. Ens atrevim a introduir noves dinàmiques.
- Observem posicions molt diverses front a problemes educatius reals.
- Hem constatat evolucions reals en alguns pares.
- Es fa servir el diàleg com a eina fonamental de reflexió i pensament.
- Les noves incorporacions es fan gràcies al "boca orella”.

Si totes aquests beneficis del programa, no ens sorprenen, perquè ja eren previsibles, en certa manera, hi ha alguns resultats del programa que no s'havien pretès ni programat, però que tan mateix es produeixen i són motiu de satisfacció per a les escoles

- Els temes del Butlletí i els materials complementaris s'han incorporat al programa de Tutoria amb els alumnes, i aquests en fan una valoració molt positiva.

- Alguns pares/mares, a partir del coneixement més ampli i de l'augment de la confiança en l'escola a s'han implicat més directament en òrgans de participació (ampa, consell escolar...)

- Han sorgit "grups d'amistat” entre pares i mares que mantenen activitats lúdiques, recreatives i culturals fora de la vida del centre.

- Els Butlletins (i alguns materials complementaris) arriben a centres, parròquies, moviments,… que es beneficien d'ells.

Conclusions

Com passa en totes les experiències educatives, el programa FEAC és una inversió "a llarg termini”, no dóna resultats mesurables a curt termini, ja que suposa la generació d' una nova dinàmica a l' escola, una nova manera de fer. I aquest estil de fer del FEAC comporta la superació d'alguns tòpics molt arrelats i compartits d'enfrontament entre pares i professors.

La generació i implantació del programa "FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida” (FEAC) depèn del treball, dedicació i entusiasme de moltes persones i l'aportació d'una gran dosi d'utopia, basada fonamentalment en la capacitat de diàleg que tenim les persones.
Deixa el teu comentari