Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"La tasca d'orientació hauria de començar durant els estudis universitaris, si no abans, els i les joves haurien de plantejar-se sobre el què faran un cop hagin acabat els estudis"

Entrevista

Rosa Rodríguez Gascons és Vicepresidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, pedagoga i experta en orientació professional


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Rosa Rodríguez Gascons. Guanyadora del premi d'Orientació en la modalitat de TIC i orientació, en la categoria d'institucions


Expliqui'ns breument en què consisteix el projecte Promoció Professional del pedagog/a i psicopedagog/a. Quins han estat els objectius aconseguits fins ara?

És un servei d'orientació professional especialitzat adreçat a pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, amb recursos, informació i assessorament específics per als perfils professionals d'aquestes titulacions. El projecte neix per donar resposta a les necessitats dels estudiants i titulats en pedagogia i psicopedagogia, en el procés de construcció i consolidació de la seva carrera professional. .

El projecte dóna resposta, també, a la insuficiència de programes i serveis específics adreçats a perfils universitaris. Fent un petit recorregut, es pot apreciar que al sector públic hi ha Serveis d'Ocupació amb programes adreçats a tota la població i encaminats, majoritàriament, a perfils no universitaris. En el privat hi ha recursos d'orientació d'entitats del tercer sector que, en la majoria de casos, són per a col·lectius amb risc d'exclusió. Altres serveis d'orientació es poden trobar en iniciatives com Educaweb adreçats a perfils professionals més especialitzats. I, per últim, estan els Serveis d'Orientació de les Universitats dirigits als estudiants universitaris, però no especialitzats en cadascuna de les titulacions.

El projecte Promoció Professional del pedagog/a i psicopedagog/a, ha anat evolucionant i adaptant-se als canvis del mercat de treball i a les demandes dels titulats en pedagogia i psicopedagogia. Dels diferents recursos que conformen el projecte, estem especialment satisfets de l'estudi sobre els perfils professionals del Pedagog/a i Psicopedagog/a, que es va fer el 2006 (Eix 1, març 2006. Barcelona.COPEC) que ha permès identificar 11 àmbits d'intervenció dels professionals de la pedagogia i psicopedagogia, i les ocupacions associades, estudi que està esdevenint un referent tant pels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, com per les organitzacions que cerquen professionals de la pedagogia i, també, per les institucions acadèmiques com, per exemple, en la elaboració del nou pla d'estudis del Grau de Pedagogia.

Destacable, també, és la nova versió de la Borsa de Treball on-line del COPEC, estrenada aquest 2009, ha estat un treball interdisciplinari de la pedagogia i la tecnologia, en una generació de sinergies que ha representat un salt qualitatiu important en la gestió de la intermediació entre les organitzacions que busquen professionals de la pedagogia i, pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, que cerquen feina. La Borsa de Treball on-line del COPEC, és un dels recursos més importants del projecte, atès que és una borsa especialitzada en els perfils professionals d'aquest titulats, sent l'única borsa d'aquestes característiques que existeix a Catalunya i, possiblement, de l'Estat espanyol.

Per què han escollit el format web per promocionar i consolidar la inserció professional dels pedagogs/es i els psicopedagogs/es?

L'àmbit territorial del Col·legi de Pedagogs és Catalunya, amb col·legiats i col·legiades desplaçats arreu de l'Estat Espanyol i a Europa. Què millor eina que les Tecnologies de la Comunicació i la Informació que ens proporcionen la plataforma per reduir la distància i el temps?

Com a Col·legi Professional hem de poder garantir que el col·lectiu col·legial pugui gaudir de tots els recursos i serveis que el COPEC posa a la seva disposició, la tecnologia té excel·lents eines per a desenvolupar els recursos i les vies per accedir-hi. És una gran oportunitat que no es podia obviar.

Una altra de les bondats de les TICS és que els recursos poden ser actualitzats permanentment, de forma que els professionals de la pedagogia tenen al seu abast les últimes versions de la informació. Aspecte molt important si tenim en compte que la característica principal de l'era del coneixement és la gran quantitat d'informació que es genera. Igual d'important és la quantitat de recursos formatius, d'orientació i d'inserció que es creen, caduquen i canvien de forma vertiginosa, la tecnologia permet tenir-los al dia i que arribi a tothom en temps real, estigui en l'indret que estigui.

Considera que els pedagogs/es i els psicopedagogs/es estan suficientment informats de les sortides professionals, la formació continua, els perfils professionals, etc.?

La informació hi és i està a l'abast, altra cosa és la desinformació que es produeix a causa del volum que hi ha actualment i de la necessitat de discriminar la informació que cadascú considera rellevant. Es podria dir que la dificultat està en la difusió i la transferència d'aquesta informació i com fer-la rellevant per al futur professional dels titulats en pedagogia i psicopedagogia.

Aquest és l'objectiu del projecte premiat: promoure i difondre la professió pedagògica, posant a disposició dels pedagogs i psicopedagogs informació significativa sobre les sortides professionals i els perfils professionals dels titulats en pedagogia i psicopedagogia, així com un servei d'orientació que assessori, a partir dels interessos, motivacions i expectatives, d'on cercar els recursos que els ajudaran a seguir l'itinerari per a l'assoliment dels seus objectius.

La tasca d'orientació hauria de començar durant els estudis universitaris, si no abans, els i les joves haurien de plantejar-se sobre el què faran un cop hagin acabat els estudis, haurien de poder somniar en el què podran fer amb els estudis que estan cursant. L'etapa d'estudiant és el moment ideal per a què el/la estudiant elabori el seu projecte professional que orientarà la seva trajectòria formativa i professional. L'orientació de l'estudiant hauria de ser una tasca de corresponsabilitat de docents, família, serveis d'orientació universitaris, ... i, per suposat, dels i de les estudiants.

Què suposa per vostè haver guanyat el II Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional?

Rebre el II Premi Educaweb de Orientació Acadèmica i Professional, ha significat un reconeixement a la tasca que s'està portant a terme des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, tasca que és el resultat del treball de moltes persones que han col·laborat i col·laboren per a què el projecte esdevingui un veritable servei de suport per als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, i que iniciatives com la d'Educaweb ajuden a donar-hi visibilitat.

Deixa el teu comentari