Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Quina importància tenen les estratègies d'aprenentatge i les tècniques d'estudi dins les accions per evitar el fracàs escolar a l'educació primària, secundària i superior?

Article d'opinió


 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Eulàlia Arderiu. Responsable del centro Kumon de Premià de Mar (Barcelona)
L’educació en el sentit més ampli de la paraula, és un dels pilars bàsics per un bon funcionament en tots els àmbits, ja sigui a nivell d’estructures petites, com la família, o a nivell de país.

En aquest sentit, com més persones, eines i estratègies s’utilitzin, més ens ajudarà a evitar el fracàs escolar i a partir d’aquí, més bon funcionament aconseguirem en un àmbit social.

Aquestes estratègies funcionaran de manera molt diferent per a cada un dels individus, depenent sobretot de l’aptitud i l’actitud de cadascú. I, no només seran importants per evitar el fracàs escolar durant l’educació primària, secundària i superior, sinó que ens ajudaran de cara a l’organització al llarg de la vida amb temes laborals, quotidians i fins i tot domèstics.

Per a poder millorar l’aptitud de cada alumne és molt necessari que hi hagi una bona actitud i perquè l’alumne tingui una bona actitud ens farà falta jugar amb una eina imprescindible que és la motivació. Si hi ha motivació, es treballa amb interès i responsabilitat, la qual cosa fa que els resultats siguin més bons. I, si els resultats són més bons, la confiança, l’autoestima i en conseqüència la seguretat amb un mateix, creixen.

La motivació és una de les bases amb què juga el mètode Kumon, que apareix per primer cop el 1954 al Japó, gràcies a un pare, professor de matemàtiques, que decideix prendre part activa amb l’educació dels seus fills, en un moment de dificultats.

El mètode Kumon, el podem considerar com una estratègia d’aprenentatge, l’objectiu principal del qual, és desenvolupar al màxim el potencial d’aprenentatge de cada nen.

A través del càlcul o la lectura cerquem una sèrie de propòsits que són:
 • Base sòlida en matemàtiques (en el cas del programa de matemàtiques). Per dominar les matemàtiques, és necessari tenir una bona base sobre la qual cimentar l’aprenentatge, i aquest haurà de ser continuat i sense ruptures ja que tots els conceptes van interrelacionats.
 • Confiança en un mateix: L’alumne ha de confiar amb les seves possibilitats i això li permetrà enfrontar-se a nous reptes amb seguretat i optimisme i superar així la por a equivocar-se.
 • Autodidactisme: L’alumne serà capaç d’aprendre conceptes nous de forma autodidacta.
 • concentració: No és tan important el temps dedicat a l’estudi com que aquest es faci amb la màxima concentració. El què busquem és que aquest temps sigui efectiu.
 • Hàbit d’estudi: L’èxit amb la realització de qualsevol activitat està basat amb la constància.
En el cas del programa de lectura, a part de tots aquests objectius, també se’n persegueixen d’altres, com ara:
 • Desenvolupar al màxim la capacitat lectora, mitjançant l’adquisició d’una sèrie d’habilitats i destreses que permetin progressivament, comprendre, interpretar i reflexionar críticament sobre el contingut i la forma de diferents tipus de textos.
 • Promoure l’hàbit lector, fent que la lectura es converteixi en una activitat de plaer i enriquidora de manera que ell mateix senti les ganes de llegir.
 • Adquirir una sòlida base lingüística. Aquesta és una competència bàsica no només per l’àrea de llengua i literatura, sinó per totes i cada una de les matèries que componen el currículum educatiu.
Els principis bàsics d’aquesta metodologia són:
 •  Començar per un punt de partida fàcil, de manera que l’alumne se senti còmode i així comenci a desenvolupar la seva autoconfiança, i nosaltres evitem el rebuig.
 • Individualització del mètode: A diferència de l’escola, amb aquest mètode, intentem desenvolupar al màxim les capacitat de cada nen i això s’aconsegueix fent que progressi al seu propi ritme avançant d’un nivell a l’altre, només quan s’ha dominat perfectament l’anterior. Per dominar cada quadernet, l’alumne l’haurà de superar amb el temps màxim establert i el nombre d’errors màxim convingut pel propi senyor Toru Kumon.
 • Es treballa cada dia, ja sigui festiu o vacances, però poca estona cada dia. Al voltant d’uns 10-15 minuts.
 • Sense explicacions: El material didàctic de Kumon està dissenyat perquè l’alumne aprengui per si sol, gràcies als exemples i a les pistes que van apareixent.
 • Sempre la millor nota: cada dia qualifiquem la feina i el mateix alumne la corregeix, de manera que perd la por a equivocar-se, aprèn dels seus errors i acaba sempre traient la nota màxima.
 • Els millors resultats a llarg termini. Per obtenir els resultants que busquem és necessari un estudi constant i durador, i un desenvolupament d’hàbits i noves actituds cap a l’estudi. Això, evidentment requereix temps!
Efectivament, si a partir de tots aquests principis, aconseguim tots o algun dels objectius que busquem, tindrem una base sòlida per evitar el fracàs escolar i d’aquesta manera, encarar el futur amb fermesa.
Deixa el teu comentari