Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'orientació laboral

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Francina Ventosa Miret. Psicopedagoga del Grup Formatiu Blancafort (Barcelona)
Els educadors som ,entre d’altres coses, orientadors durant tot el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. La nostra tasca d’orientació culmina quan hem de centrar l’objectiu en la seva inserció laboral a curt o a mig termini.

Fer una orientació laboral adequada, implica, d’una banda, conèixer l’entorn social i laboral i de l’altra, conèixer, més enllà de la seva evolució acadèmica, els seus interessos, els seus límits, les seves expectatives i, sobretot, les seves possibilitats.

Orientar vol dir, per tant, conèixer, però vol dir, també, ajudar a conèixer-se als qui, en última instància, hauran de ser protagonistes de les seves decisions últimes i de les conseqüències que se’n derivin.

En una societat diversificada i canviant com la nostra, triar una opció professional de futur no és una tasca fàcil i menys, encara, en temps de crisi. Tenim la responsabilitat de conscienciar els alumnes per tal que obrin els ulls al món que els envolta, s’informin, i prenguin decisions de manera que puguin aconseguir un equilibri entre la realitat de l’ara i aquí, i la projecció, cap a un demà encara desconegut , però que tanmateix pot i ha de ser viable, gratificant, font d’estabilitat i creixement personal.

Cal, per tant, que animem els nostres alumnes a tenir una participació molt activa en la recerca de quina pot ser una bona opció professional per a ells, sense angoixar-se per la possibilitat de no encertar. Cal que els ajudem a establir les seves pròpies metes, i cal, per tant, que els transmetem la idea que l’èxit comença amb una tria coherent segons els propis interessos i "sostenible" pel que fa a les seves habilitats, els seus interessos, i les necessitats de l’entorn en el qual hauran de desenvolupar la seva activitat professional.

Als nostres alumnes els hem de fer arribar la idea que cal informació, ja que compten amb un ventall de recursos que els facilitaran la presa d’una decisió encertada lliure i responsable.

Mobilitzar-se per decidir si estudiaran o treballaran, o quins estudis triaran, és el primer pas per tal d’entendre que d’ara endavant hi haurà decisions que podran i hauran de prendre sols i per tant, són responsables actius del seu futur.

La societat és diversa, el mercat laboral canviant i ,possiblement, la crisi passatgera. Per tant, és molt important que, a més d’analitzar la realitat laboral, tinguin en compte què volen, què saben fer millor i, perquè no, què els apassiona. Si la Psicologia no ens enganya, hi ha una relació directa entre motivació i aprenentatge i entre motivació i rendiment. És cert que no tots els alumnes senten una clara inclinació cap a un àmbit formatiu determinat o cap a una professió concreta i serà en aquests casos on més ajuda els haurem d’oferir i per tant, transmetre’ls que no només poden ser útils socialment sinó que poden treballar i créixer personalment. Darrerament és planteja allargar la vida laboral de les persones fins a 67 anys, la qual cosa comporta una càrrega horària major; aquest fet provoca que s’hagin de plantejar una opció de treball interessant.

És freqüent trobar en els nostres alumnes la inquietud per la possibilitat d’errar la seva tria. La decisió de triar per si mateixos la seva pròpia opció de futur, els representa, sens dubte, una pressió afegida perquè són conscients del que s’hi juguen.

És per això que, com a orientadors, a més de guiar-los en la seva tria, hem de tranquil.litzar-los transmetent-los la idea que, de vegades, arribem allà on volem arribar fent algunes voltes i que sovint, aquest camí ens proporciona un aprenentatge molt valuós que ens és útil quan arribem a destí.

Deixa el teu comentari