Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Eleccions autonòmiques a Catalunya: coneix les propostes d'educació dels principals partits

Notícia


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


El proper 28 de novembre se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. Els partits es preparen per als comicis que triaran al president/a de la Generalitat de Catalunya presentant les seves propostes electorals.

En matèria educativa, la legislatura que ara finalitza s'ha caracteritzat per l'aprovació de la Llei Catalana d’Educació (LEC), el passat 1 de juliol de 2009. La LEC té el seu origen en el Pacte Nacional per l'Educació (PNE) que van signar unes vint entitats i agents educatius el 2006. Fins a arribar a la seva aprovació, professorat i sindicats han organitzat 4 vagues i nombroses manifestacions.

Uns dels aspectes més polèmics han estat la modificació del calendari escolar i l'aprovació del Decret d'Autonomia dels centres educatius, la finalitat dels quals és millorar el rendiment i els resultats de l'alumnat i la cohesió social, dotant als centres d'instruments perquè puguin gestionar i organitzar els seus recursos en funció de les seves singularitats i necessitats.

Educaweb ha recopilat els programes electorals en matèria d'educació dels principals partits(1) (per ordre de representació parlamentària):

Convergència i Unió (CIU)

Convergència i Unió té com a finalitat situar a l'alumnat, professorat i famílies en el centre de les polítiques educatives per aconseguir un sistema educatiu que sigui garantia d’"ascensor social" i d'igualtat d'oportunitats.

El partit desglossa el seu projecte en diferents objectius: garantir el dret a l'educació en un marc de llibertat; fer una ofensiva contra el fracàs escolar; garantir la qualitat dels centres educatius; convertir la Formació Professional en una política de país; millorar l'educació al llarg de la vida; potenciar el talent al llarg del sistema educatiu; aconseguir una administració educativa al servei de l'educació.

En 10 anys, volen millorar el percentatge de població amb un nivell baix d'estudis, incrementant la formació mitja i superior. Per aconseguir-ho, proposen una millora de la coordinació interdepartamental.

Partit Socialista de Catalunya (PSC)

La seva proposta principal és mantenir i impulsar la LLei d’Educació de Catalunya (LEC), afavorint que cada vegada més joves decideixin seguir formant-se fins als 18 anys, a més proposen la universalització del dret a l'educació en l'etapa de 0 a 3 anys. En l'àmbit lingüístic, l'ensenyament del català ha de passar de l'estadi de "normalització lingüística" a ser una política social per a la igualtat d'oportunitats.

El PSC centra els seus esforços a reduir l'atur juvenil, per a això, proposen als joves parats que reprenguin els estudis de Formació Professional amb beques o crèdit-salari. A més, incrementaran l'activitat de relacions internacionals de les institucions, les universitats i les empreses.

En l'àmbit universitari, preveuen la creació del projecte "Universitat de Catalunya" la finalitat de la qual serà dotar d'objectius ambiciosos, d'excel·lència i de competitivitat a les universitats catalanes.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

ERC basa la seva proposta a consolidar un sistema educatiu propi i de qualitat. Per aconseguir-ho s'asseguraran que es respecten els continguts del Pacte Nacional per a l'Educació i que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) garanteixi els principis d'igualtat, equitat, excel·lència i cohesió social. Altres aspectes que consideren necessari millorar són els canals d'interlocució amb les AMPAs, millorar la preparació dels docents i convertir la llengua catalana en eix vertebrador de l'educació.

Un altre punt fort del seu projecte és la proposta d'incrementar progressivament el pressupost d'educació fins a arribar al 6% del PIB, per situar Catalunya en la mitjana dels països europeus.

Potenciaran la Formació Professional i al llarg de la vida, amb una millor planificació de l'oferta, equilibrada i contextualitzada territorialment. En referència al professorat i a les famílies, ERC destaca el seu paper fonamental en el procés educatiu i afavorirà millores en la comunicació i el reconeixement públic.

Partit Popular de Catalunya (PP)

El PP centra el seu projecte a establir per llei la garantia de l'ensenyament en llengua castellana en totes les etapes educatives; a més consideren que els pares són els primers responsables de l'educació dels seus fills, per tant, volen evitar la imposició d'assignatures ideològiques obligatòries.

També volen potenciar les tecnologies i els idiomes, en aquest segon cas, iniciant un Programa Integral d'Aprenentatge de l’anglès que abasti des de l'educació infantil.

Un altre punt clau és l'elaboració d'un model d'avaluació de resultats educatius, basat en proves externes de caràcter nacional que permetin conèixer els resultats de cada alumne, centre i del sistema en conjunt.

Iniciativa per Catalunya Verds /Esquerra Unida i Alternativa (ICV)

La finalitat bàsica del projecte d'ICV és reduir el fracàs escolar i l'abandó especialment entre les edats de 16 a 18 anys. Per aconseguir-ho volen desenvolupar un nou model educatiu i augmentar en un 0,5% la despesa pública en educació.

Aquest nou model inclou reorientar el desenvolupament de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i impulsar l'escola pública modificant el sistema de concerts, vinculant-ho a contracte-programa i al servei públic educatiu. També proposen prioritzar la formació professional i impulsar un sistema d'orientació acadèmica i professional. Reforçar la inspecció educativa en la seva doble vessant: de control i de suport pedagògic, millorar la gestió i recuperar la confiança entre l'administració i la comunitat educativa (famílies, professorat i alumnat).

Ciutadans (CS)

Entre les seves propostes destaca revisar la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i adaptar-la a la sentència del Tribunal Constitucional, fent èmfasi en el dret a rebre l'educació en català i en castellà. A més, proposen una educació pública trilingüe amb el 40% de les classes en català, 40% en castellà i 20% en anglès.

Per acabar amb el fracàs escolar proposen potenciar el desenvolupament de les capacitats individuals i reforçar la comprensió lectora, el raonament, el càlcul, l'expressió oral i escrita, l'expressió artística i les competències digitals. Per aconseguir-ho augmentaran la inversió pública en educació, promouran accions de conciliació de la vida familiar i laboral i establiran itineraris curriculars flexibles en secundària.

Nota al peu:

1.- Font: electoralia.cat

Deixa el teu comentari