Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Emprenedors, poetes i pintors

Editorial

Els estudiants que millors notes obtindran en filologia difícilment es convertiran en grans poetes o novel·listes, ni els millors alumnes de belles arts seran pintors destacats, ni els economistes top, titulats de les primeres facultats, seran emprenedors reeixits. La formació bàsica és necessària. Però un emprenedor, com un pintor o un poeta, ha de tenir, sobretot, talent, passió i no aversió al risc.


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Enric Renau i Permanyer. Editor
En un sopar amb un dels empresaris més importants del país, un dels comensals –escriptor reconegut- va preguntar a l'executiu si creia que es podia formar a emprenedors en les facultats.

Segons l'escriptor, els estudiants que millors notes obtenien en filologia difícilment es convertiran en grans poetes o novel·listes, ni els millors alumnes de belles arts seran pintors destacats, ni els economistes top, titulats de les principals facultats, seran emprenedors reeixits.

I tot això, no per què no tingui valor la formació universitària rebuda. Un poeta requereix de grandíssims coneixements gramaticals i formació humanística, un bon pintor ha de conèixer la història com ningú i les tècniques cromàtiques al detall. Així mateix, un emprenedor ha de tenir bones nocions de comptabilitat i finances, gestió de recursos humans, màrqueting i organització i direcció d'empreses. La formació bàsica és necessària.

Però un emprenedor, com un pintor o un poeta, ha de tenir, sobretot, talent, passió i no aversió al risc.

El talent és una aptitud o conjunt d'aptituds o de competències excel·lents respecte a un grup, per realitzar una tasca determinada de forma reeixida. El talent s'adquireix mitjançant l'aprenentatge, ja des de la infància, encara que cada persona pugui tenir major o menor facilitat per incorporar determinades destreses.

Un geni és qui crea noves formes d'activitat no iniciades abans per d'altres o desenvolupa d'una manera totalment pròpia i personal activitats ja conegudes. Una persona amb talent és qui practica formes d'activitat, generalment o freqüentment realitzades per uns altres, millor que la majoria dels quals cultiven aquestes mateixes aptituds.

La passió és una emoció definida com un sentiment molt fort cap a una persona, tema, idea o objecte. Així, doncs, la passió és una emoció intensa que engloba l'entusiasme o desig per alguna cosa. El terme també s'aplica sovint a un viu interès o admiració per una proposta, causa, activitat, etc.

L'aversió al risc és un concepte usat en economia, finances i psicologia relacionat amb el comportament dels consumidors i inversors. La no aversió al risc és la preferència d'una persona a optar per una alternativa amb més incertesa i major rendibilitat, si funciona.

Un emprenedor no té per què ser un geni. Simplement busca realitzar algunes coses de forma diferent, a poder ser millor, i ho fa perquè té un viu interès a impulsar alguna cosa en la qual ell creu. I s'arrisca.

Si a Miquel Barceló, pintor, a Paul Auster, novel·lista, i a Mark Zuckerberg, emprenedor, els exigíssim que emmarquessin les seves il·lusions amb normes molt estrictes, manuals de bon professional i calendaris estàndards, ens quedaríem sense la cúpula de la Seu de la Catedral de Mallorca, sense Sunset Park o Brooklyn Follies o sense Facebook.

L'alt directiu de la multinacional amb el qual vaig sopar va donar la raó a l'escriptor al final del sopar.

 

Deixa el teu comentari
Veure comentaris