Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Els centres educatius públics superen el 20% de fracàs escolar, tot i que milloren les competències bàsiques

Notícia


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Els centres educatius públics catalans superen el 20% de fracàs escolar en l’avaluació de competències realitzades a sisè de Primària, per damunt del límit màxim de fracàs escolar establert pel Consell Europeu que se situa en el 15%. Segons les dades presentades aquesta setmana per la consellera d’ensenyament Irene Rigau, els percentatges de fracàs se situen en el 26,3% en llengua catalana, 26,5% en llengua castellana, 21,4% en matemàtiques i 26,6% en anglès.

Tot i la negativitat d’aquestes dades, cal destacar que la tendència al fracàs escolar ha disminuït respecte als percentatges de 2010, sobretot amb la competència de llengua estrangera (anglès), de manera que es constata que els centres públics estan reduint el volum d’alumnat en risc de fracàs escolar.

En concret, en les competències de català s’ha obtingut una nota mitja de 77,2 punts (mentre que en 2010 el resultat va ser de 73,7 punts). La comprensió lectora és la competència en al que s’ha millorat més, mentre que l’expressió escrita és l’assignatura pendent.

En les proves de castellà s’ha produït la mateixa tendència: l’alumnat ha aconseguit una puntuació de 73,6, dos punts per sobre de la de l’any anterior (71,2). Les matemàtiques son les que han aconseguit un canvi de tendència més fort, passant dels 78,2 punts l’any 2010 als 89,9 d’aquest curs.

Durant la roda de premsa, Irene Rigau, ha comparat les dades de l’escola pública amb les dels col·legis concertats i privats. Si es tenen en compte els percentatges presentats, s’observa que els centres concertats i privats obtenen millors notes, amb uns nivells de fracàs de: català, un 16,5% i 16,8% respectivament; castellà amb el 15,4% y el 10,3%; matemàtiques amb un 13,8% i un 10%, i en anglès amb un 14,2% i el 3,9%. Les competències de català són les úniques que registren un nivell de fracàs per damunt de les expectatives del Consell Europeu, que com hem dit anteriorment, se situa en el 15%.

Els estudiants que no hagin superat la prova de sisè de Primària satisfactòriament hauran de fer uns deures d’estiu personalitzats dins la "Carpeta d’Aprenentatge", que seran valorats pel tutor de primer de Secundària a l’inici del curs. La carpeta contindrà exercicis precisos sobre les àrees de català i castellà i al final de l’estiu l’alumnat podrà autoevaluar-se.

Deixa el teu comentari