Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Augmenta el nombre d'aturats de llarga durada a Catalunya

Notícia


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


L’estudi "L’Ocupació a Catalunya 2010", elaborat per CCOO, mostra que s’ha produït una desacceleració de la desocupació el 2010, ja que s’ha reduït el ritme de pèrdua de llocs de treball. No obstant, s’evidència, un any més, la delicada situació del mercat de treball català.

Entre les conclusions de l’informe destaca que el 54% de la població aturada fa més d’un any que busca feina, mentre que el 13% (unes 62.213 persones) no han treballat prèviament. En relació a 2009, ha augmentat la proporció d’aturats de llarga durada (més d’un any a l’atur), destacant un increment del 232,1% dels homes que fa més de 2 anys que estan desocupats.

La directora de l’informe i secretària de Socioeconomia de CCOO, Cristina Faciaben, ha assegurat en una roda de premsa que el mercat de treball mantindrà un comportament negatiu al finalitzar 2011. De fet, segons la seva opinió, les retallades previstes per la Generalitat de Catalunya no permetran que el sector públic pugui ajudar al privat, que continua immers en la recessió. Per Faciaben, la reforma laboral aprovada fa un any, s’ha revelat com "inútil" per a crear llocs de treball i estabilitzar els que ja existien.

L’informe analitza la situació del mercat laboral català durant 2010 i mostra que, en nombres absoluts, les persones actives d’entre 16 i 64 anys, han augmentat en 34.090 persones respecte al mateix període de temps de 2009. Fet que suposa un increment interanual del 0,9%.

Els increments d’activitat més elevats es presenten en els grups d’edat que van de 45 a 54 (85,5% d’ocupació i 2,4 punts d’increment interanual) i de 55 a 64 anys, fet destacable ja que la darrera franja d’edat es considera la menys activa. En canvi, el grup de 16 a 19 anys, té una taxa d’activitat molt baixa (del 23,9%), mentre que el tram de 31 a 44 anys té una taxa d’activitat del 89,9%.

Pel que fa al nivell d’estudis, la taxa d’atur augmenta progressivament, tant en homes com en dones, a mesura que disminueix el nivell d’estudis. De fet, els grups amb més qualificació, directius d’administració i empresa, tècnics professionals, científics i intel·lectuals són els que concentren menys nombre de persones aturades (6%).

En quant a les activitats professionals amb major nombre d’aturats, destaca el sector serveis (36%), seguit pel sector de la construcció (amb un 15,1% de les persones aturades).

Com a conclusió, l’estudi de CCOO mostra que l’escassa contractació registrada entre 2008 i 2010 ha estat de caràcter temporal, mentre que la població aturada sense cobertura econòmica va crèixer un 32,1% l’any 2010.

Deixa el teu comentari