Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"A l'hora d'orientar, cal aconseguir conciliar la doble prioritat de disposar d'informació amplia i rigorosa i que aquesta informació sigui de fàcil consum per part del jove"

Entrevista

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/

  • 20/12/2011

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Entrevista a Lorenzo Di Pietro. Director de Capital Humà de Barcelona Activa. Guanyadors del 3er Premi en la modalitat institucional
Expliqui’ns breument en què consisteix el Projecte de Vida Professional - ProVP. Quins són els principals objectius aconseguits fins ara? A quines dificultats han hagut d’enfrontar-se?

El Projecte de Vida Professional és un projecte orientat a l’educació vers el treball que facilita als joves estudiants el descobriment i apropament al món laboral i de l’empresa, als sectors econòmics, a les sortides professionals, així com també als valors i les cultures del treball. Complementa la tasca orientadora del professorat al centre educatiu i acompanya als i les joves en els seus processos de presa de decisions amb l’objectiu de facilitar l’accés i el desenvolupament de la seva futura carrera professional. El ProVP vol contribuir, d’aquesta manera, a l’èxit escolar del jovent i a la seva major qualificació i ocupabilitat.

El ProVP neix, fa set anys, de la col·laboració entre Barcelona Activa i el Consorci d’Educació de Barcelona i, en aquests anys, ha anat sumant nous socis estratègics, com la Fundació Barcelona Formació Professional i, des d’aquest any, Fem Cat.

El ProVP, mitjançant formats i continguts altament innovadors i amb un ús intensiu de les noves tecnologies, dota als joves estudiants d’estímuls potents en la seva orientació acadèmica i laboral i els impulsa cap a una trajectòria professional d’èxit.

En aquest sentit, el ProVP ofereix sessions amb l’alumnat sobre 9 temes claus per a orientar el futur professional (els interessos professionals; les competències clau; els valors del treball; l’emprenedoria; l’entrevista de feina, entre d’altres). També contempla sessions formatives amb professorat i esdeveniments singulars com el concurs de valors del treball i el cicle de conferències sobre emprenedoria.

Gràcies a la seva innovadora metodologia, basada en el mix entre continguts d’autoús - tots ells disponibles al web del Treball de l’Ajuntament de Barcelona, - i atenció personalitzada, el ProVP 2010-2011 ha arribat a més de 18.000 alumnes de secundària obligatòria i postobligatòria de 200 Centres Educatius de Barcelona: això representa a més del 80% de l’alumnat de la pública, la concertada i la privada.

En aquest sentit, la massa crítica assolida comença a ser suficientment consistent com per a que el ProVP es visualitzi com a model d’orientació de referència a Barcelona.

La principal dificultat amb la que ens hem trobat ha estat de tipus logístic: els Centres acostumen a tenir les agendes molt plenes d’activitats perquè la Ciutat ofereix innumerables activitats educatives molt interessants; en aquest sentit, any darrere any, el ProVP ha hagut de generar el seu propi espai a les agendes dels Centres i, d’aquesta manera, convertir-se en una activitat estable i consolidada per a molts Centres.

La clau per a la sostenibilitat futura d’aquest projecte és que el professorat el faci cada vegada més seu i utilitzi els continguts web i els materials pedagògics amb total autonomia i d’acord amb la seva agenda. Aquest any, de fet, estem dedicant molt recursos per a que aquest "empowerment" del professorat sigui efectiu, mitjançant sobre tot accions formatives.

Quina acollida ha tingut el projecte per part de l’alumnat, els centres i les empreses?

La rebuda del projecte ha estat un èxit en general, tant per a l’alumnat i el professorat, que són els principals beneficiaris del projecte, com per part de les empreses.

En relació a l’alumnat - i segons els resultats extrets d’una recent enquesta realitzada a una mostra d’alumnes que fa dos anys (curs 2008-2009) va participar en el Projecte de Vida Professional - l’impacte ha estat molt positiu: per exemple, més del 80% d’aquests alumnes seguien estudiant. Dos terceres parts havien tingut en compte el que havia après en les sessions monogràfiques del ProVP i, a més del 40% dels alumnes, el ProVP li va servir per canviar d’idea i reorientar el seu futur. Finalment, 8 de cada 10 participants creu que té ben orientat el seu futur acadèmic i professional. Pel que fa al professorat, el 96% dels enquestats el curs 2010-2011 consideren molt útils per a l’alumnat els continguts dels monogràfics, i més del 99% valoren molt bona o excel·lent l’orientació que es dóna a través del ProVP.

Una menció especial mereix el concurs "Saps el que cal? Valors del Treball". La segona edició d’aquest concurs ha comptat amb la participació de més de 2.500 joves i testimonis de relleu, com el David Barrufet o Isma Prados que han aconseguit despertar l’ interès i la motivació de centenars de joves amb les seves reflexions al voltant dels valors i els principis que els han acompanyat al llarg de les seves exemplars carreres.

Per la banda de les empreses, podem dir que hem donat un pas decisiu amb la incorporació, aquest any, de Fem Cat: la extensa xarxa d’empresaris i empresàries que configura aquesta Fundació representa un actiu fonamental per a que el projecte guanyi en solidesa i visió estratègica. Poder parlar de futur professional, d’emprenedoria i d’actualitat del món del treball amb interlocutors tan qualificats és, considero, un element altament motivant i estimulant per els i les nostres joves.

És necessària una major coordinació entre el món empresarial, l’educació secundària i els estudis universitaris?

La coordinació i l’intercanvi, actiu i constructiu, entre aquests mons és clau per a un projecte com el nostre.

A Barcelona Activa acostumem aplicar models col·laboratiu a totes les iniciatives que impulsem: intentem no duplicar sinó que sumar coneixements i expertise per a que el resultat final aporti valor real a l’usuari.

I en temes d’orientació acadèmica i professional el punt d’equilibri se situa precisament a la intersecció entre el món de l’educació, representat pels centres d’educació secundària i les universitats, i el món del treball, representat per les empreses i les Entitats que, com nosaltres, treballem a diari per a la promoció del nostre teixit empresarial i el nostre mercat de treball.

En aquest sentit, el ProVP neix, com deia abans, d’un acord estratègic amb el Consorci d’Educació, coneixedor del sistema educatiu i de les necessitats a les que els Centres s’enfronten a l’hora d’orientar al seu alumnat.

Successivament, s’hi va sumar la Fundació Barcelona Formació Professional, aportant una sensibilitat específica en relació a les necessitats de l’alumnat i el professorat dels Cicles Formatius i, de manera complementaria, a les necessitats específiques de les empreses potencialment contractant d’aquests titulats i titulades.

La recent incorporació de Fem Cat, finalment, ha permès posar encara més èmfasi en el món de l’empresa i enriquir el ProVP amb sessions molt dinàmiques i inspiradores que difícilment es podrien reproduir sens el testimoni real de persones emprenedores com són els membres d’aquesta Fundació.

Un dels aspectes més destacats del seu projecte és que facilita l’autoconeixement dels joves i la consciència de l’amplitud del món laboral. Com s’aconsegueixen aquests objectius? De quines eines disposen?

Quan parlem d’autoconeixement fem referència al procés que seguim amb el jovent per a que faci aflorar les seves motivacions, els seus interessos i la seva vocació i, a partir d’aquí, relacionar aquest potencial amb possibles sortides professionals. Aquest és, des de el nostre punt de vista, un dels moments clau de l’orientació del jove.

Per això hem creat eines específiques que faciliten i fan més atractiu aquest exercici de reflexió i introspecció. Per exemple, el Test interactiu d’Interessos Professionals, disponible al web del Treball de l’Ajuntament de Barcelona, que mitjançant una bateria de preguntes ajuda al jove a identificar els seus interessos i relacionar-los amb sortides professional reals. Per a cadascuna d’aquestes sortides professionals, al mateix web el jove pot trobar una fitxa digital que explica, de manera molt detallada i amb l’ajuda de vídeos, els continguts d’aquestes ocupacions i els itineraris formatius per accedir-hi.

Per a que aquest procés sigui motivador a més que rigorós, cal parlar un llenguatge modern i utilitzar formats que siguin atractius pel jovent: d’aquí el nostre esforç permanent per fer una tasca de divulgació del món del treball i les seves oportunitats. Amb exemples reals i amb formats interactius es pot aconseguir concentrar l’atenció del jove cap a sectors econòmics o ocupacions que d’entrada no coneix o no considera del seu interès; sectors i ocupacions que seran clau per al creixement futur de la nostra economia i la nostra ciutat.

Cal, en resum, aconseguir conciliar la doble prioritat de disposar d’informació amplia i rigorosa i que aquesta informació sigui de fàcil consum per part del jove; en aquest sentit, el nostre web del Treball s’ha dissenyat tenint en compte el seu ús intensiu en el marc del ProVP.

Quins plans de futur tenen després d’haver guanyat el 3er Premi Educaweb d’Orientació Acadèmica i Professional en al modalitat institucional 2011?

El guardó d’Educaweb és, sens dubte, un fort estímul i un grat reconeixement pel ProVP i els equips que hi treballen.

De cara al futur, des de l’Ajuntament de Barcelona seguirem apostant per a que el ProVP es consolidi com a model de referència per a l’orientació acadèmica i professional a la nostra ciutat. Continuarem innovant, afegint nous continguts i formats de manera permanent, buscant nous partners i col·laboradors, per a que el projecte no es quedi obsolet.

Però el veritable repte que tenim en el curt termini és que el professorat faci cada cop més seu aquest projecte: que familiaritzi amb el pack metodològic que posem a la seva disposició i utilitzi els continguts i les metodologies del ProVP al llarg de tot el curs escolar, de manera complementaria a les sessions realitzades a Barcelona Activa.
Deixa el teu comentari