Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La Generalitat de Catalunya proposa canvis en la promoció professional dels docents

Notícia


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Irene Rigau, consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha presentat als sindicats una proposta per modificar la carrera professional dels docents. Segons Europa Press, que ha tingut accés a la informació, els canvis suposen un enduriment de les condicions per a què els professors puguin promocionar.
 
A partir de 2012, s'exigiran 9 anys d'experiència per superar el primer estadi docent, en lloc de 6 com fins ara. A més, el professorat haurà d'acreditar un major compromís i participació en les activitats del centre educatiu. El pas a la resta d'estadis (fins a un màxim de 5) es mantindrà en períodes de 6 anys cadascun, encara que les condicions per prosperar requeriran més implicació.
 
L'avaluació és un altre aspecte destacat en la proposta. Els docents hauran d'implicar-se en la millora de resultats del col·legi i per valorar-ho, es tindran en compte els indicadors dels test d'avaluació interns i externs, així com les avaluacions de competències bàsiques de l'alumnat i els indicadors d'abandó escolar. De forma voluntària, el professorat podrà presentar-se a avaluacions externes, que puntuaran fins a un 5 i tindran en compte aspectes com la planificació de les matèries a impartir, les metodologies en les classes, l'alumnat i la participació en les activitats del col·legi.
 
La nova normativa pendent d'aprovació, preveu puntuar la realització d'activitats extraescolares, viatges i colònies. A més, els professors que desenvolupin funcions de responsabilitat, com participar en òrgans de coordinació, en el consell escolar o en sindicats, obtindran millors puntuacions. També sumaran punts els que realitzin formació permanent, els docents que imparteixin formació de formadors i l'estudi d'idiomes.
 
La Generalitat defensa que aquestes condicions no s'han modificat des de 1992, i que el nou sistema pretén adequar les condicions exigibles als nous requeriments del sistema educatiu "per garantir una major progressivitat, compatibilitat i sostenibilitat del sistema".
 
Deixa el teu comentari