Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La Generalitat de Catalunya proposa canvis en la promoció professional dels docents

Notícia

  • 11/01/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
Irene Rigau, consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha presentat als sindicats una proposta per modificar la carrera professional dels docents. Segons Europa Press, que ha tingut accés a la informació, els canvis suposen un enduriment de les condicions per a què els professors puguin promocionar.
 
A partir de 2012, s'exigiran 9 anys d'experiència per superar el primer estadi docent, en lloc de 6 com fins ara. A més, el professorat haurà d'acreditar un major compromís i participació en les activitats del centre educatiu. El pas a la resta d'estadis (fins a un màxim de 5) es mantindrà en períodes de 6 anys cadascun, encara que les condicions per prosperar requeriran més implicació.
 
L'avaluació és un altre aspecte destacat en la proposta. Els docents hauran d'implicar-se en la millora de resultats del col·legi i per valorar-ho, es tindran en compte els indicadors dels test d'avaluació interns i externs, així com les avaluacions de competències bàsiques de l'alumnat i els indicadors d'abandó escolar. De forma voluntària, el professorat podrà presentar-se a avaluacions externes, que puntuaran fins a un 5 i tindran en compte aspectes com la planificació de les matèries a impartir, les metodologies en les classes, l'alumnat i la participació en les activitats del col·legi.
 
La nova normativa pendent d'aprovació, preveu puntuar la realització d'activitats extraescolares, viatges i colònies. A més, els professors que desenvolupin funcions de responsabilitat, com participar en òrgans de coordinació, en el consell escolar o en sindicats, obtindran millors puntuacions. També sumaran punts els que realitzin formació permanent, els docents que imparteixin formació de formadors i l'estudi d'idiomes.
 
La Generalitat defensa que aquestes condicions no s'han modificat des de 1992, i que el nou sistema pretén adequar les condicions exigibles als nous requeriments del sistema educatiu "per garantir una major progressivitat, compatibilitat i sostenibilitat del sistema".
 
Deixa el teu comentari