Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'orientació per a la carrera, clau per a una bona elecció professional

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Montserrat Oliveras i Bagués, Directora d'Educaweb, psicòloga i orientadora acadèmica i professional
L'orientació acadèmica i professional és un procés de llarg recorregut, al llarg de la vida. Però en l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria és quan es fa més evident, ja que es dóna la primera transició de l'etapa d'ensenyament obligatori a la postobligatòria.
 
Aquesta transició provoca, tant en l'alumnat com en les seves famílies, situacions que s'expressen de formes molt diferents: amb il·lusió pel futur, amb angoixa per l'elecció, amb impaciència, amb inseguretat, amb dubte, amb indiferència, entre moltes altres.
 
L'elecció d'un itinerari formatiu o laboral a l'edat de 16 anys, coincideix amb una etapa de transició personal marcada pels canvis tant fisiològics com a emocionals i de maduració. A través del seu comportament i les seves relacions en l'àmbit familiar, amb els seus companys i amb si mateix, l'adolescent evidencia la construcció de la seva identitat, abandonant progressivament la seva dependència infantil i assumint responsabilitats com a adult.
 
En la majoria dels casos, l'elecció es concreta cap a uns estudis bé de batxillerat o de Formació professional de grau mitjà.
 
En un percentatge menor, tindrem els joves que amb 16 anys i el seu Graduat en Educació Secundària opten per una iniciació al món laboral. Aquesta serà sens dubte una aventura complicada i poc fructífera tenint en compte el bagatge i les competències que poden oferir dites joves a un mercat exigent i amb una àmplia i rica oferta de perfils.
 
La tria entre un batxillerat i una formació professional està clara. La formació professional de grau mitjà tal com el seu nom indica, és per a aquell alumnat que prefereix una formació professionalitzadora, que prioritza la pràctica i que serà sens dubte més curta i finalista. Al final del seu cicle formatiu l'alumne rep un títol de Tècnic que li capacita per iniciar-se al món laboral amb l'especialitat cursada. En aquest sentit el jove que decideix escollir aquest itinerari ha de tenir definida la seva preferència professional, el sector que li atreu i ser capaç d'imaginar-se com a tècnic en comerç, tècnic en emergències sanitàries o tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes, etc. Posteriorment tindrà l'oportunitat també de continuar en el sistema educatiu si decideix no estrenar-se al món laboral.
 
L'estudiant que tria cursar un batxillerat ha de tenir clar el seu llarg recorregut futur per la formació. El batxillerat seran dos cursos de formació preparatòria per a un posterior accés a la formació universitària o formació professional superior, de manera que la modalitat cursada condiciona la base necessària per seguir uns estudis determinats.
 
I més endavant segueixen més transicions: l'ampliació d'estudis a través d'un postgrau d'especialització, la recerca d'una primera ocupació, etc.
 
En aquest sentit, aprendre a triar valorant els diferents aspectes que intervenen en cada transició serà clau. Un procés d'orientació inclou un important treball d'informació: conèixer al detall l'oferta acadèmica: el sistema d'accés als estudis, els continguts, la durada, la titulació obtinguda, les sortides professionals, els centres on s'imparteix, el preu, la beques i les ajudes disponibles, els programes d'intercanvi amb l'estranger, la qualitat i el prestigi del centre, etc.
 I també inclou una certa investigació de les professions a les quals aquest estudi encamina: les tasques habituals del professional, el tipus d'eines o materials de treball, les condicions de treball, el nivell de formació requerit, les característiques personals recomanables, la remuneració econòmica aproximada, la situació actual de la professió al mercat, les perspectives, professions semblants i relacionades, punts de referència per trobar més informació, etc.
 
Disposar de tota aquesta informació requereix temps tant per a la recopilació com para la seva anàlisi. Sens dubte el coneixement de les característiques de cada itinerari a triar ajudarà a l'alumne a descobrir les seves preferències. Però per fonamentar bé la seva decisió, serà necessària a més la reflexió sobre el seu perfil personal. El procés d'autoconeixement a través del que ha d'aconseguir respondre's a les preguntes de qui sóc jo i com sóc? Serà necessari que l'alumne descobreixi i identifiqui els seus interessos professionals, les seves aptituds i competències, la seva personalitat i els seus valors ocupacionals.
 
Aquesta no és una tasca fàcil i sens dubte els pares són actors privilegiats per acompanyar al seu fill en el procés. Tant en la recerca d'informació com en la introspecció per aconseguir una foto real del perfil personal, els pares poden aportar la seva perspectiva que complementi la que el seu fill ha d'haver realitzat pel seu costat.
 
I en aquest punt és on també se situa l'aportació dels professionals de l'orientació acadèmica i professional. Educaweb, porta més de 15 anys treballant en aquest sentit i la seva labor consisteix a orientar a totes les persones, sense distinció d'edat, condicions i entorns, en la planificació de la carrera acadèmica i professional al llarg de tota la vida, per aconseguir l'èxit davant els seus objectius acadèmics, professionals i personals.
 
D'una banda Educaweb es dedica a recopilar, organitzar i servir la informació sobre l'oferta formativa reglada i no reglada vigent en tot l'Estat així com les dades en relació al mercat de treball, i, d'altra banda, a fomentar l'autonomia a l'hora de prendre decisions facilitant i realitzant l'anàlisi del perfil de cada orientat.
 
L'equip de professionals d'Educaweb, format per psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs es dedica a orientar de forma presencial, a nivell individual o a través de serveis a les institucions educatives i a les administracions. També ofereix els seus serveis a través d'Internet, des del seu portal i via telefònica situant-se com el primer portal amb mes d'1.000.000 de visites mensuals i mes de 150.000 usuaris registrats que reben les seves publicacions.
 
La multiplicació de l'oferta formativa al nostre país és una realitat i l'evolució i els canvis d'aquesta ofereix també. L'obertura de les fronteres cap a noves oportunitats d'estudi i laborals àmplia les perspectives dels nostres joves que davant un context socioeconòmic exigent i complicat han de triar un itinerari que els permeti entreveure amb animo, un futur prometedor, el seu futur.
Deixa el teu comentari