Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Una experiència orientadora: el Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves de Barcelona

Article d'opinió


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves. Regidoria d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona
Des de fa un any i mig es va posar en funcionament un nou servei a la ciutat: el Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ). És un centre que respon a la necessitat detectada d’orientació acadèmica fóra dels espais escolars a Barcelona.

Des dels Punts d’Informació Juvenil aquesta demanda d’informació ha estat present de forma destacada durant molts anys essent actualment, després de treball, la segona consulta més demanada. Detectem, doncs, que els itineraris acadèmics en l’etapa postobligatòria no estan del tot decidits per part de la joventut entre 15 i 18 anys i això es reflexa com una necessitat d’informació i orientació.

Des d’aquest punt de vista, creiem que la possible desmotivació envers la continuïtat dels estudis un cop superada l’ESO, pot tenir (en part) relació amb la manca d’espais on la població jove pot obtenir una supervisió professional. Per això, la creació d’aquests espais més enllà del context estrictament educatiu formal, pot facilitar que la població jove s’apropi i plantegi, en un context d’equipament juvenil, la seva demanda d’orientació acadèmica. Aquesta orientació és, però, sempre complementària a la que es fa des dels centres de secundària, sense pretendre substituir-la.

Des del 2008, l’Ajuntament de Barcelona va crear la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) dins el Pla d’Equipaments Juvenils. Actualment aquesta Xarxa inclou 9 punts en diferents districtes de la ciutat que actuen conjuntament i específicament en el seu territori per a donar resposta a les demandes informatives de la població jove. Aquesta Xarxa es complementa amb serveis especialitzats de ciutat que li donen cobertura i permeten oferir una informació treballada des d’especialistes en la matèria: aquest és el cas del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves. Aquest servei, situat dins un Espai Jove (Boca Nord, al Districte d’Horta- Guinardó) permet facilitar orientació "in situ" a demanda de qualsevol jove que vulgui plantejar els seus dubtes, sense necessitat de cita prèvia. Si el/la jove no vol desplaçar-se, se li ofereix també la possibilitat de rebre aquesta orientació des de diferents PIJ mitjançant cita prèvia on aquests professionals especialitzats poden donar resposta en espais de més proximitat territorial.

Aquestes facilitats comporten una filosofia d’actuació en la informació i orientació que permet, per una banda,  millorar la immediatesa en la resposta davant la demanda expressada i, per l’altra, oferir més proximitat, característiques molt valorades per la nostra població juvenil. És d’aquesta manera com considerem que les dificultats que pot tenir un sector juvenil davant el repte de la continuïtat en els seus estudis, poden veure’s compensades per aquest tractament alhora professional i pròxim que des del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves i mitjançant la Xarxa de PIJs oferim a Barcelona.

Un exemple més d’aquesta filosofia és la campanya "In-forma’t: activitats per triar el teu itinerari acadèmic", la qual es desenvolupa liderada des del CAAJ i mitjançant els Punts d’Informació Juvenil i l’equipament Porta 22, i amb la col·laboració de Barcelona Activa, Consorci d’Educació de Barcelona, la Fundació BCN Formació Professional i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Entre els mesos de gener a abril els informadors i orientadors de la Xarxa de PIJ treballen especialment per a fer arribar una bateria d’activitats entorn l’orientació acadèmica: una exposició per a estudiants de 4rt d’ESO acompanyada d’una explicació que facilita la comprensió de les alternatives després de l’etapa d’ensenyament obligatori; 124 xerrades de les diferents famílies professionals de cicles formatius i graus universitaris realitzades per professorat d’aquestes especialitats; un casal, "Explora", que durant  els matins dels 4 dies festius de setmana santa, els i les joves participants visiten diferents centres professionals per a conèixer les professions que s’hi realitzen; i finalment el fòrum virtual entr@lumnes que permet, durant 3 setmanes i mitjançant les xarxes socials digitals, que 250 estudiants voluntaris contestin, des de la seva experiència com estudiants actuals d’un cicle formatiu o grau universitari, a les demandes d’altres estudiants que encara no estan cursant aquests estudis. D’aquesta manera complim el nostre objectiu de facilitar  el coneixement dels estudis a partir de la participació entre iguals i l’experiència vital dels seus propis estudiants.

La presència del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves ha permès impulsar des de la qualitat de la intervenció, la resposta a les demandes d’informació i orientació acadèmica rebudes des dels Punts d’Informació Juvenil, permetent així una millor actuació que facilita a la població jove l’expressió de la necessitat d’assessorament en el seu itinerari acadèmic.
Deixa el teu comentari