Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La prova d'avaluació de 4t d'ESO mostra que és necessari reforçar les matemàtiques

Notícia

  • 30/03/2012

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


La consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, ha presentat els resultats de la prova d’avaluació de 4t d’ESO que es va portar a terme al mes de febrer. La prova es va realitzar per primera vegada a alumnat de secundària de tots els centres catalans i valora si s’han assolit les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, anglès o francès i matemàtiques, un cop finalitzada la escolarització obligatòria.

Els resultats mostren que la mitjana en llengua catalana i castellana superen els 72 punts, mentres que en matemàtiques i en llengua anglesa ronden els 65 punts. Davant d’aquests resultats, el Departament considera que es necessari reformular el pes de les matemàtiques dins el currículum escolar, per això, durant el proper curs s’incrementaran el nombre d’hores destinades a aquesta matèria, passant de les 420 actuals a 490 hores de dedicació.

De totes maneres, el reforç de les matemàtiques no ha de deixar de banda altres aspectes com les competències lingüístiques. Per Rigau, és important impulsar la lectura, "ja que tenim identificada l’expressió escrita com una de les àrees que cal millorar. La lectura és important per a totes les àrees del currículum, des de la llengua a les matemàtiques".

A la roda de premsa, la consellera també ha destacat la importància que té el fet d’obtenir els resultats només un mes després d’haver fet la prova, per facilitar la introducció de millores. Per Rigau, "els resultats ens permet tenir identificat allò que no funciona i ens planteja el repte d’intentar millorar els resultats. Demostra que una de les prioritats del país és la lluita contra el fracàs escolar".

Les famílies rebran un informe dels nivells assolits pel seu fill/a en cadascuna de les competències. Per la seva banda, el centre educatiu sabrà quins són els resultats del centre en cada competència i sabrà en quin nivell se situa (baix, mitjà-baix, mitjà-alt o alt) respecte la mitjana global de Catalunya.
Deixa el teu comentari