Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Més del 95% dels titulats en magisteri catalans tenen feina

Notícia


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va publicar l’any 2011 la quarta edició de l'Estudi d'inserció laboral dels titulats universitaris catalans. Aquest analitza la inserció laboral de 16.182 titulats d'un total de 28.606 que es van graduar en 2006-2007.
 
La principal conclusió que pot extreure's és que el 89% dels graduats tenen treball tres anys després d'haver acabat els estudis. Quan s’analitzen els motius pels quals l’11% no troben treball destaquen la manca d'experiència professional, un nivell retributiu no adequat i el fet de no trobar una feina que els agradi.
 
Pel que fa a la formació i a la responsabilitat de les funcions exercides, l'estudi mostra que al 82% dels treballadors se'ls va exigir una titulació universitària per accedir a l'ocupació i un 85% exerceix funcions corresponents al nivell universitari.
 
Si s'analitzen les dades per branques de coneixement, s'observa que els graduats en ciències socials i ciències de la salut són els que estan més satisfets amb el seu treball, mentre que els graduats en humanitats són els menys satisfets. respecte a la inserció laboral dels titulats a l'àrea de les ciències socials, Economia, ADE i empresarials, Dret, Ciències Polítiques i Magisteri són les titulacions que presenten un comportament més favorable amb millors índexs d'ocupació, contractes fixos i temporalitat. En canvi, Psicologia i Pedagogia són les titulacions de la branca de l'educació amb menys capacitat d'inserció laboral.

En concret, el 95,78% dels titulats en Magisteri en 2007 té treball actualment. Del total, els que millors perspectives laborals tenen són els mestres en Educació infantil, ja que el 97,15% està ocupat i d'aquests, el 86,94% té un contracte de jornada a temps complet. El 94,81% dels mestres especialistes en Educació física treballa a l’actualitat i el 79,24% ho fa amb contractes a jornada completa. Els titulats en Mestre en llengua estrangera i Mestre en Educació musical es mantenen amb una taxa d'ocupació superior al 95%, mentre que el 94,82% dels mestres en educació primària treballa.

Pel que fa a la resta de titulacions del sector educatiu, Psicopedagogia és la que té un major índex d'ocupació per als graduats l’any 2007: 94,57% i un 87,20% de contractes a temps complet. Per la seva banda, el 93,08% dels pedagogs treballa actualment, i el 74,05% ho fa amb contracte a temps complet.

Finalment, destacar que el 88,46% dels titulats en Educació Social de la promoció de 2007 té treball, encara que només el 77,82% té ocupació a temps complet.
Deixa el teu comentari