Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

La Generalitat de Catalunya amplia les hores de matemàtiques i introdueix l'emprenedoria a l'ESO

Notícia

  • 23/05/2012

  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El Govern de Catalunya ha decidit introduir més hores de matemàtiques i una nova assignatura d’emprenedoria a l’ESO. Aquests nous canvis afectaran a les matèries optatives i tenen com a objectiu millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.

El Consell Executiu ha aprovat la modificació del Decret 143/2007 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, incrementant l’assignació horària destinada a les matemàtiques de 2n i 4t d’ESO.

A partir d’ara, l’alumnat realitzarà 70 hores més d’aquesta assignatura, arribant a les 350 hores totals de matemàtiques entre 1r, 2n i 3r, mentre que a 4t d’ESO s’impartiran 140 hores d’aquesta matèria. En concret, els canvis suposaran que l’alumnat de 1r i de 3r faran 3 hores de matemàtiques setmanals i el de 2n i 4t en realitzaran 4. Per evitar que s’incrementin les hores totals a l’etapa educativa, es reduiran hores destinades a les optatives de 2n curs i del projecte de treball de recerca de 4t d’ESO.

Aquest no és l’únic canvi que es preveu en el Decret. Amb la finalitat d’impulsar l’esperit emprenedor entre els joves i desenvolupar capacitats, competències i actituds de l’alumnat respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior, el Departament d’Educació estableix que s’introdueixi una nova matèria optativa d’emprenedoria a 3r d’ESO.

La nova assignatura s’estructurarà en tres continguts bàsics: autoconeixement i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat econòmica, i iniciativa emprenedora i projecte d’empresa. Al llarg del curs es tractaran aspectes com la comprensió de les relacions entre empreses i agents econòmics; la recerca sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents nivells de qualificació, o la resolució de situacions empresarials simulades.

Al finalitzar el curs, l’alumnat haurà de crear un projecte empresarial pensat per implementar-se en equip, partint d’un pla d’empresa on s’especifiqui la idea de negoci, el personal i el material necessari i la planificació de tasques.

Deixa el teu comentari