Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Educaweb proposa continguts per a la nova assignatura optativa d'emprenedoria

Novetat Educaweb


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha proposat una nova matèria optativa per 3r d'ESO anomenada emprenedoria.
 
La matèria podrà impartir-se en els instituts a partir de setembre i s'estructurarà en funció de tres continguts bàsics: autoconeixement i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat econòmica i iniciativa emprenedora i projecte d'empresa. Al llarg del curs, els estudiants que triïn aquesta optativa tractaran aspectes com la relació entre empreses i agents econòmics, la informació sobre el treball que realitzen els professionals en funció dels diferents nivells de qualificació o la resolució de situacions empresarials simulades.
 
Educaweb, a partir dels seus més de 10 anys d'experiència en el sector de l'orientació acadèmica i professional, t'ofereix la possibilitat de reforçar els continguts d'aquesta nova matèria amb activitats en el centre educatiu, la finalitat del qual és ajudar a l'alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, perquè prengui consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora:
  • Taller d'autoconeixement: Aquesta activitat permet treballar de forma adequada els elements clau en l'elecció d'uns estudis, més enllà de la informació necessària per conèixer els diferents itineraris formatius i professionals.
     
  • Taller "El món laboral i els seus valors": Aquest taller té com a finalitat que l'alumnat identifiqui què són els valors del treball i para què serveixen; relacionar els valors amb les diferents professions i promoure la interiorització d'aquests a través de la reflexió.
     
  • Taller "Itineraris formatius": Aquest taller té com a objectiu que l'alumnat reflexioni sobre la importància de l'elecció que ha de fer quan acabi 3r i 4t de l'ESO. Per això, es facilitarà informació sobre els diferents itineraris formatius disponibles i se li mostrarà les eines perquè busqui la informació necessària per prendre decisions en funció del seu perfil, les seves expectatives i oportunitats.
 Si vols més informació contacta amb el departament d'orientació a: orientacion@educaweb.com
Deixa el teu comentari