Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Emprendre avui, progrés per demà

Article d'opinió


 • Deixa el teu comentari
 • Valora


Neus Bosch, orientadora professional d'Educaweb; Gemma Latorre, responsable de projectes de DEP Institut
Parlar d’emprenedoria implica parlar d’iniciativa, d’acció, d’innovació o en d’altres paraules, de motor de canvi i progrés. Tot i que actualment les iniciatives emprenedores s’estan duent a terme també per col·lectius amb un ampli recorregut professional que decideixen redirigir la seva activitat, l’emprenedoria sempre ha estat notablement vinculada als joves.

Segons el diccionari, una persona emprenedora és aquella que té iniciativa i coratge per a emprendre i dur a terme, amb una gran activitat, les pròpies empreses, especialment empreses difícils, arriscades.

Tradicionalment, la cultura emprenedora s’ha entès com la capacitat d’identificar oportunitats de negoci i reunir els recursos necessaris i construir un projecte empresarial. Tanmateix, en l’actualitat, aquest concepte ha ampliat el seu abast al tenir en compte un conjunt d’actituds i valors com la flexibilitat, la iniciativa, l’adaptació als canvis, l’assumpció de riscos, etc., estiguin o no vinculats a la creació d’una empresa.

És des d’aquesta perspectiva d’on sorgeix la necessitat d’identificar quins són els aspectes, característiques, comportaments, valors que defineixen als emprenedors, amb un doble objectiu:
 • Proveir, adequadament, dels recursos, instruments i formació necessària per tal de desenvolupar la seva activitat a aquelles persones que volen constituir la seva pròpia empresa.
 • Fomentar l’esperit emprenedor entre el joves que s’estan formant actualment, o bé que estant a punt d’iniciar la seva carrera professional per compte propi o d’altri.
En aquest context es posa de relleu la importància de promoure accions i programes per ajudar a identificar i desenvolupar l’esperit emprenedor entre els més joves. En aquest mateix sentit, la Unió Europea ha considerat el foment de la cultura emprenedora com la clau en el procés de creació d’ocupació i en la millora de la competitivitat i el creixement econòmic.

Molts són els exemples de programes de foment de l’emprenedoria que s’han dut a terme en els últims anys. Entre d’altres podem citar:
 • "on a tous un as en nous", realitzat a la regió de Valònia (Bèlgica), a través de l’Agència d’Estimulació Econòmica, que té com objectiu integrar el foment de l’esperit emprenedor en les activitats escolars.
 • Territorio 10, gestionat per la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), per a joves d’entre 16 i 35 anys. Aquest projecte està dirigit a fomentar l’emprenedoria entre les persones joves de les zones rurals. En destaca l’ús de les noves tecnologies que permet superar les dificultats tradicionals vinculades al territori menys urbà.
 • Music Hero, emprende tu reto, realitzat per la Fundación Andalucía Emprende. Aquest projecte destinat a joves d’entre 12 i 17 anys, utilitza una eina pedagògicament innovadora, atractiva i motivadora, amb una temàtica, uns continguts i un grafisme molt pròxims al col•lectiu destinatari.
 • Cadena de formación de emprendedores, implementat per Valnalón al Principat d’Asturies. Es tracta d’un projecte integral, amb una llarga trajectòria, destinat a estudiants de tots els nivells educatius.
 • Finalment, es vol destacar una iniciativa que s’emmarca dins del programa de reactivació de l’activitat econòmica de la capital de Catalunya, Barcelona Creixement. Es tracta del Projecte pedagògic integral per a la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball entre els joves de Barcelona "Emprendre amb valors", promogut per l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa), el Consorci d'Educació de Barcelona, la Fundació Bcn Formació Professional i FemCAT i gestionat per Educaweb, amb el suport de DEP Institut.
Aquest programa, del que actualment s’està realitzant la tercera edició, compta amb un alt nivell de participació del sector educatiu de la ciutat: més de 50 centres educatius, quasi bé 4.000 alumnes, 150 tallers presencials a l’aula, etc.

Els tipus d’activitats que configuren el programa (tallers a l’aula, visites a empreses, conferències i concurs) estan dissenyades per tal que els alumnes:
 • Visquin, en primera persona, situacions relacionades amb els valors del treball i l’esperit emprenedor a partir de tècniques de role playing, mitjançant el testimoni de professionals amb un marcat esperit emprenedor, o bé, a través del contacte amb el teixit empresarial de la ciutat.
 • Identifiquin els valors del treball necessaris per el desenvolupament professional de les persones.
 • Interioritzin els valors del treball que configuren l’esperit emprenedor.
Per més informació es pot visitar la web del programa www.emprendreambvalors.cat

L'èxit de totes aquestes iniciatives rau en el fet que els propis projectes també són emprenedors. Si es vol potenciar l’esperit emprenedor és necessari que la pròpia acció també ho sigui. Així, es dissenyen noves dinàmiques que impliquin als joves i els facin interactuar i reflexionar, s’empren nous instruments, s’elaboren nous continguts, etc. En definitiva, es pot afirmar que els propis promotors d’aquestes iniciatives són emprenedors en l’àmbit del foment de l’emprenedoria.

A l’inici de l’actual crisi econòmica, la població europea se situava vint punts percentuals per darrere d’Estats Units en quant a valoració positiva de l’esperit emprenedor (entès tradicionalment), i Espanya se situava en l’últim lloc dels estats membres, respecte a aquesta qüestió.

Tot i que a Catalunya, fa molts anys que l’emprenedoria ha estat valorada positivament per la població, i especialment, pel teixit empresarial i ha gaudit d’una certa sensibilització des dels estaments públics; actualment el país té un gran repte: en un context econòmic advers, aprofundir en el foment de la cultura emprenedora entre els joves que s’incorporaran, en el futur, en un mercat laboral dinàmic i canviant i on cal tenir molt clars els valors propis per tal de saber navegar cap a bon port.

Deixa el teu comentari