Emprendre avui, progrés per demà

Neus Bosch, orientadora professional d'Educaweb; Gemma Latorre, responsable de projectes de DEP Institut
15/10/2012

Parlar d’emprenedoria implica parlar d’iniciativa, d’acció, d’innovació o en d’altres paraules, de motor de canvi i progrés. Tot i que actualment les iniciatives emprenedores s’estan duent a terme també per col·lectius amb un ampli recorregut professional que decideixen redirigir la seva activitat, l’emprenedoria sempre ha estat notablement vinculada als joves.

Segons el diccionari, una persona emprenedora és aquella que té iniciativa i coratge per a emprendre i dur a terme, amb una gran activitat, les pròpies empreses, especialment empreses difícils, arriscades.

Tradicionalment, la cultura emprenedora s’ha entès com la capacitat d’identificar oportunitats de negoci i reunir els recursos necessaris i construir un projecte empresarial. Tanmateix, en l’actualitat, aquest concepte ha ampliat el seu abast al tenir en compte un conjunt d’actituds i valors com la flexibilitat, la iniciativa, l’adaptació als canvis, l’assumpció de riscos, etc., estiguin o no vinculats a la creació d’una empresa.

És des d’aquesta perspectiva d’on sorgeix la necessitat d’identificar quins són els aspectes, característiques, comportaments, valors que defineixen als emprenedors, amb un doble objectiu:
En aquest context es posa de relleu la importància de promoure accions i programes per ajudar a identificar i desenvolupar l’esperit emprenedor entre els més joves. En aquest mateix sentit, la Unió Europea ha considerat el foment de la cultura emprenedora com la clau en el procés de creació d’ocupació i en la millora de la competitivitat i el creixement econòmic.

Molts són els exemples de programes de foment de l’emprenedoria que s’han dut a terme en els últims anys. Entre d’altres podem citar:
Aquest programa, del que actualment s’està realitzant la tercera edició, compta amb un alt nivell de participació del sector educatiu de la ciutat: més de 50 centres educatius, quasi bé 4.000 alumnes, 150 tallers presencials a l’aula, etc.

Els tipus d’activitats que configuren el programa (tallers a l’aula, visites a empreses, conferències i concurs) estan dissenyades per tal que els alumnes: Per més informació es pot visitar la web del programa www.emprendreambvalors.cat

L'èxit de totes aquestes iniciatives rau en el fet que els propis projectes també són emprenedors. Si es vol potenciar l’esperit emprenedor és necessari que la pròpia acció també ho sigui. Així, es dissenyen noves dinàmiques que impliquin als joves i els facin interactuar i reflexionar, s’empren nous instruments, s’elaboren nous continguts, etc. En definitiva, es pot afirmar que els propis promotors d’aquestes iniciatives són emprenedors en l’àmbit del foment de l’emprenedoria.

A l’inici de l’actual crisi econòmica, la població europea se situava vint punts percentuals per darrere d’Estats Units en quant a valoració positiva de l’esperit emprenedor (entès tradicionalment), i Espanya se situava en l’últim lloc dels estats membres, respecte a aquesta qüestió.

Tot i que a Catalunya, fa molts anys que l’emprenedoria ha estat valorada positivament per la població, i especialment, pel teixit empresarial i ha gaudit d’una certa sensibilització des dels estaments públics; actualment el país té un gran repte: en un context econòmic advers, aprofundir en el foment de la cultura emprenedora entre els joves que s’incorporaran, en el futur, en un mercat laboral dinàmic i canviant i on cal tenir molt clars els valors propis per tal de saber navegar cap a bon port.

Comentar
Nom
Correu (No es mostrarà)
Títol
Comentari Límit 500 caràcters. Només pots introduir text sense format HTML.
He llegit i accepto la política de privacitat
Subscriu-te a les nostres publicacions
Cursos Relacionats
El més Llegit
El més nou