Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Emprenedoria i oportunitat: Programa català d'ecodisseny - ecodiscat 2012-2015

Article d'opinió

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Assumpta Farran i Poca. Directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Al monogràfic de maig de l’any passat, dedicat a la cultura emprenedora, va quedar palès que el model econòmic actual ha entrat en crisi. Cal fomentar la cultura de l’emprenedoria entesa com una actitud caracteritzada per una ment oberta, una capacitat de canvi, d’experimentació i de risc raonable, mitjançant la qual identificar les oportunitats, reunir els recursos i fer-ho realitat.

Ara be, per orientar correctament aquest corrent emprenedor cal tenir en compte els errors i les mancances del model econòmic actual i les necessitats i les oportunitats del model futur.

Són molts els factors que hi intervenen i moltes les entitats públiques i privades que hi estan treballant. Sovint aquests factors es troben irremediablement relacionats i resulten quasi sempre complementaris.

En el nostre cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar públicament, el passat més de juliol, el Programa català d’ecodissseny - ecodiscat 2012-2015 . El seu objectiu principal és el de fomentar la producció de productes i serveis sostenibles i potenciar un consum i una producció socialment i ambientalment responsables.

És un programa objectiu i concret, resultat de d’un procés sistemàtic i amb la  participació de tots els actors socials (empreses, centres docents, organitzacions, administracions, professionals..etc) els quals van aporta opinions i comentaris  orientats a assolir una autèntica economia verda, sostenible i equitativa socialment.

S’estructura en tres eixos estratègics, 7 línies bàsiques i 42 actuacions concretes. No resultaria adient relacionar en aquest article la totalitat de les actuacions, però cal destacar que la majoria d’actuacions són de caire transversal, és a dir, que per obtenir uns resultats satisfactoris necessiten la participació de diferents actors socials i administracions. Com exemple i relacionades amb l’emprenedoria en citaré algunes:
  • Actuació 16: Incentivar la creació d'econegocis per a emprenedors
  • Actuació 18: Incorporar l’ecodisseny en el programa formatiu de titulacions universitàries en general
  • Actuació 19 Introducció de l’ecodisseny a les escoles.
  • Actuació 21: Incentivació de la creació d’un màster en ecodisseny
  • Actuació 22: Creació de tallers d’ecodisseny per a la col•laboració entre universitats, professionals i empreses.
  • Actuació 23: Creació d’una plataforma virtual d’intercanvi d’experiències i de difusió de l’ecodisseny.
  • Actuació 26: Introducció i normalització de l’ecodisseny en el mon del disseny de béns i serveis i a les seves activitats socials.
I per què l’ecodisseny resulta tant important per assolir aquest canvi de model econòmic i social?

D’una manera més conceptual o teòrica es pot definir Ecodisseny o disseny ecològic, com la integració dels aspectes ambientals en el disseny del producte o servei amb la finalitat de millorar el seu comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.

D’una manera més planera podem dir que l’ecodisseny és el disseny amb sentit.
Cal dissenyar tenint en compte l’objectiu del producte o servei, els seus impactes i la tendència cap a on evoluciona o ha d’evolucionar la societat.

La fase de disseny és la fase que més pot influir i determinar els aspectes ambientals, econòmics i socials dels productes i serveis, al llarg de tot el seu cicle de vida.

L’ecodisseny confereix als productes i serveis un nou valor afegit i permet assolir importants reduccions de costos, un increment de la competitivitat empresarial i una millora evident de la seva imatge social.

Atès que l’emprenedoria suposa un canvi d’actitud que aprofita les ocasions i oportunitats que ofereix la peculiar situació econòmica i social actual, és necessari fer difusió de les eines d’innovació existents i d’actuar en aquest sentit a nivell escolar i formatiu.

Aquest programa planteja el repte de realitzar una gestió i execució de les actuacions concretes des d’un punt de vista global i transversal. No les podrà dur a terme una sola organització o entitat sense la participació desitjada i necessària de la resta d’actors socials.

Aprofito l’ocasió per a convidar a participar en aquest projecte a totes aquelles persones i entitats que creguin que reflexionar, investigar, experimentar i innovar ens poden dur cap a una economia verda i sostenible.

Més informació:

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2012/20712ecodiscat20122015.jsp

Bústia del Programa català d’ecodisseny: ecodiscat.tes@gencat.cat
Deixa el teu comentari