Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Cuiner, expert en turisme rural i guia especialitzat per Internet, les professions de futur del sector turístic

Notícia

L'informe de CTESC analitza la formació contínuaa les empreses. Així, es constata que el sector turístic inverteix poc en formació, ja que només la meitat de les empreses han fet formació en els últims 5 anys i només el 41% preveu impartir formació en els propers 2 anys.


  • Valora

  • Deixa el teu comentari
Redacció d'Educaweb
El turisme és un dels principals motors de l'economia catalana. L'any 2011 representava l'11,1% del PIB català i l'11,6% de les persones ocupades. A causa de la importància d'aquest sector i als canvis constants que es produeixen, la formació en aquest àmbit és fonamental. Per això, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat l'"Informe sobre els necessitats formatives del sector turístic", que analitza la formació que s'imparteix, les competències requerides en un lloc de treball i les necessitats de les empreses quant a formació contínua.

L'enquesta, que s'ha realitzat a 430 empreses del sector ha permès obtenir informació sobre determinats segments (restauració, allotjament, transport, intermediació turística i activitats d'oci i entreteniment).

Una de les principals conclusions de l'estudi és que, segons els enquestats, els sectors emergents i les ocupacions amb més futur són les relacionades amb la cuina, el turisme domèstic i local, el turisme rural i de càmpings, el turisme per Internet i els guies turístics especialitzats.

Quant a la formació, l'informe constata que les universitats catalanes van oferir durant el curs 2010-2011, 11 graus (10 oficials i 1 títol propi) relacionats amb Turisme. Les categories ocupacionals vinculades a aquestes titulacions estan enfocades a les professions que requereixen un major nivell de qualificació en tres àrees identificades: adreça i gerència d'organitzacions turístiques, comercialització i màrqueting, agents d'intermediació i organització d'esdeveniments. A més, els graus analitzats inclouen assignatures obligatòries i/o optatives d'idiomes. En el curs 2010-2011, l'oferta formativa de la formació professional relacionada amb el sector turístic va incloure 4 PQPI, 5 cicles formatius de grau mitjà i 6 cicles formatius de grau superior.

L'informe també analitza la formació contínua duta a terme en les empreses. Així, es constata que, en general, el sector turístic inverteix poc en formació, ja que només la meitat de les empreses han fet formació en els últims 5 anys i només el 41% preveuen impartir formació en els propers 2 anys. A més, el 36% de les empreses enquestades no ha fet ni preveu fer formació, percentatge que s'incrementa fins al 48% en les organitzacions vinculades al transport turístic.

Malgrat aquestes dades negatives, les empreses enquestades reconeixen que les competències en llengües estrangeres són prioritàries, especialment en el sector del transport turístic. Però aquestes no són les úniques competències transversals i tècniques que és necessari millorar. L'estudi mostra que les ocupacions més transversals (direcció i gerència, comercialització i màrqueting i manteniment i neteja) són les que presenten els majors dèficits competencials, sobretot, en la categoria de comercialització i màrqueting, probablement a causa d'una manca d'oferta formativa específica i a la necessitat de potenciar el turisme per Internet i l'adaptació a nous mercats.

Segons l'informe, també s'observen dèficits importants d'habilitats, coneixements i actituds a l'àrea de l'allotjament i la restauració, especialment en les categories d'auxiliars de cuina i sala, i en menor grau, de xefs i cuiners, aquests últims, concretament, presenten dèficit de competències en l'atenció al client i en llengües estrangeres.

Finalment, CTSEC analitza la importància de la formació en les ofertes de treball. La principal conclusió a la qual pot arribar-se és que les empreses catalanes valoren més l'experiència que la formació a l'hora de contractar. No obstant això, la formació és molt important en els processos de selecció de l'àrea d'intermediació i acompanyament turístic (per exemple guia i assistència turística) i també en professions més transversals com a direcció i gerència, comercialització i màrqueting i allotjament i restauració. En canvi, la categoria en la qual es valora menys la formació a l'hora de seleccionar el personal és la categoria d'auxiliar de cuina i sala.
Deixa el teu comentari